Brno

 
 
 
NADĚJE slavila 25. výročí založení

NADĚJE slavila 25. výročí založení

25.09.15

V pátek 18. 9. 2015 se v Praze konal Den NADĚJE a děkovná bohoslužba k 25. výročí založení NADĚJE.


Více...
 
NADĚJE slavila 25. výročí založení

V pátek 18. 9. 2015 se v Praze konal Den NADĚJE a děkovná bohoslužba k 25. výročí založení NADĚJE, které se zúčastnili zástupci pracovníků poboček NADĚJE ze všech koutů republiky.
Brněnská pobočka NADĚJE byla zastoupena celkem 15 zaměstnanci. Z Brna jsme vyjížděli dvěma auty v 7 hodin ráno, abychom si před společným setkáním všech zaměstnanců v Praze stihli užít ještě menší procházku Prahou. Bylo to velmi příjemné protažení po cestě a příležitost ke vzájemným rozhovorům. Cestou z Václavského náměstí nás provázel náš pan ekonom, který naplánoval trasu a připravil si pro nás i stručný výklad o pražských památkách. Zaujala nás třeba františkánská zahrada nebo překrásný kostel Panny Marie Sněžné. V 11 hodin jsme společně poobědvali v restauraci U knihovny a následoval přesun spojený s další prohlídkou historické části Prahy.
Od 13 hodin byl pro zúčastněné zaměstnance NADĚJE připraven společný program v kostele U Salvátora. Programem provázela paní Hana Šimková, hudební doprovod zajistila kapela z řad vedoucích pracovníků NADĚJE. Ač nebylo v kostele ideální ozvučení, krásnému zamyšlení kaplana Vítězslava Vursta z kazatelny bylo rozumět dobře a stálo to za to!
Po ukončení programu v kostele jsme obdrželi nafouknuté modré a oranžové balónky s logy NADĚJE a společně jsme se přesunuli na nábřeží Vltavy, odkud nás čekala plavba lodí. Před odplutím jsme balónky všichni společně vypustili. Byl to nádherný pohled, jak se ten veliký tříbarevný houf balónků zvolna vznáší vzhůru a postupně mizí v dáli… Plavba lodí byla příjemná, zajímavý byl pohled na okolní budovy z hladiny řeky „s odstupem“. Během plavby byl opět prostor ke vzájemnému seznámení s ostatními zaměstnanci NADĚJE a rozhovorům s kolegy z jiných zařízení a poboček. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, atmosféra byla příjemná. Tato společná akce nás velmi potěšila, obohatila a dodala nové síly do dalších pracovních dnů.


Méně...
 
Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

17.09.15

Naše kolegyně, vedoucí pečovatelské služby NADĚJE, Mgr. Ing. Zuzana Blažková je mezi nominovanými osobnostmi v prvním ročníku ankety Osobnost NNO JMK.


Více...
 
Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje se rozhodla uspořádat letos první ročník ankety Osobnost NNO JMK. Smyslem této ankety je ocenit lidi, kteří se podílejí na rozvoji a zviditelnění neziskového sektoru v Jihomoravském kraji. Jednou z nominovaných kandidátek je Mgr. Ing. Zuzana Blažková, která pracuje v brněnské NADĚJI na pozici vedoucí pečovatelské služby. Osobností NNO JMK bude vyhlášen ten kandidát, který získá v internetovém hlasování nejvíce hlasů. Pokud tedy budete chtít naši milou kolegyni, Mgr. Blažkovou podpořit, zašlete jí, prosím, svůj hlas. Hlasovat je možné až do 30. 9. 2015, každý může udělit jen jediný hlas. Stránku, ze které je možné hlasy pro Mgr. Blažkovou zasílat, najdete na tomto odkaze: www.osobnostnnojmk.cz/zuzana-blazkova.

 

A jak správně hlasovat, aby byl hlas skutečně započítán? Po stisknutí tlačítka „Hlasovat“ pod nominací Mgr. Blažkové vyplňte své jméno, zadejte e-mailovou adresu a z rozevíracího seznamu vyberte Zuzanu Blažkovou. Stiskněte tlačítko „Potvrďte“. Objeví se informace o tom, že hlas bude platný až po odeslání odpovědi na zprávu. Vyčkejte tedy na příchod e-mailu (v předmětu zprávy bude uvedeno Zuzana Blažková) a na zprávu odpovězte (jen prostřednictvím tlačítka „Odpovědět“ – ve zprávě nic neměňte, ani nedopisujte). Je velmi důležité toto neopomenout, jinak nebude hlas započítán!
Všem, kteří paní Zuzanu Blažkovou v anketě svým hlasem podpoří, velmi děkujeme.


Méně...
 
Kávou pro dobrou věc

Kávou pro dobrou věc

17.09.15

Zaměstnanci Zebra Technologies Czech Republic s.r.o. podpořili zakoupením kávy brněnskou pobočku NADĚJE.


Více...
 
Kávou pro dobrou věc

Na podporu projektu „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“ v Domě Naděje Brno-Vinohrady přispěli zaměstnanci společnosti Zebra Technologies Czech Republic s. r.o. zakoupením kávy částkou 30.636,- Kč. Dárkový šek od zástupce firmy Ing. Zdenky Koubové převzala společně s klientkami brněnské pobočky NADĚJE oblastní ředitelka Ing. Jana Seberová.

Srdečně děkujeme.


Méně...
 
Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

14.09.15

Ve čtvrtek 10. září 2015 se v odpoledních hodinách v Domě Naděje Brno-Vinohrady uskutečnil pro klienty a rodinné příslušníky táborák.


Více...
 
Táborák v Domě Naděje na Vinohradech

Ve čtvrtek 10. září 2015 se v odpoledních hodinách v Domě Naděje Brno-Vinohrady uskutečnil pro klienty a rodinné příslušníky táborák. Počasí nám přálo a posezení v zahradě domova tak bylo velmi příjemné. Klienti i hosté si nad ohýnkem opékali špekáčky, s chutí ochutnali i pivo. Hudební doprovod zajistil a zábavu rozproudil pan Martin Hasoň, který nám zpíval a hrál na harmoniku a kytaru.  Vydařený táborák byl krásným rozloučením s letními dny.


Méně...
 
Pozvánka na Den otevřených dveří

Pozvánka na Den otevřených dveří

09.09.15

V rámci 7. ročníku celostátního týdne sociálních služeb uspořádá brněnská pobočka NADĚJE ve všech svých zařízeních Den otevřených dveří.


Více...
 
Pozvánka na Den otevřených dveří

V rámci 7. ročníku celostátního týdne sociálních služeb uspořádá brněnská pobočka NADĚJE ve všech svých zařízeních Den otevřených dveří. Pokud Vás zajímá, jak to v našich domovech, denních stacionářích či v pečovatelské službě vypadá, jak se naši klienti mají a jak u nás tráví svůj čas, jste srdečně zváni. V průběhu Dne otevřených dveří bude pro návštěvníky zajištěn doprovodný program a připraveno drobné občerstvení. V jednotlivých zařízeních Vás přivítáme v těchto konkrétních termínech:

6. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):
- Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory), Ptašínského 13

8. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):
- Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem + denní stacionář), Velkopavlovická 13 - je pro Vás připraven následující program:
•    od 9 hod. – ukázka práce s keramikou
•    v 10:30 hod. – tance vsedě
•    od 13 hod. – společenské hry
•    v průběhu dne – výstava fotografií, výstava a prodej výrobků klientů

8. 10. 2015 (od 9 do 16 hodin):

- Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory + denní stacionář), Hapalova 20
- Dům Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory + pečovatelská služba), Arménská 2/4


Méně...
 
Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

04.08.15

Díky programu „Plníme přání seniorům,“ který zajišťuje Sodexo Benefity bylo splněno přání klientů Domu Naděje Brno-Řečkovice a byl zrealizován projekt „Záhonek na dosah ruky.“


Více...
 
Splněné přání – projekt „Záhonek na dosah ruky“

Díky programu „Plníme přání seniorům,“ který zajišťuje Sodexo Benefity bylo splněno přání klientů Domu Naděje Brno-Řečkovice a byl zrealizován projekt „Záhonek na dosah ruky.“ Podpora dárců do programu „Plníme přání seniorům“ a Sodexo Benefity, které ke každému vkladu dárců vložilo stejnou částku a příspěvek tak zdvojnásobilo na potřebných 12 683,- Kč, umožnila pořízení vyvýšeného záhonu a 6 ks tzv. šlapáků na vybudování zahradní cestičky.


Méně...