Brno

 
 
 
Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

08.07.15

Ve dnech 4. a 5. července 2015 se na Velehradě uskutečnily Dny lidí dobré vůle spojené s prezentací vybraných DMS projektů.


Více...
 
Prezentace brněnské pobočky NADĚJE v rámci Dnů lidí dobré vůle

Z brněnské NADĚJE se slavnostní akce Dny lidí dobré vůle zúčastnilo 11 zaměstnanců, kteří představili činnost celé pobočky. Návštěvníci prezentace si mohli přečíst panely s informacemi o službách, které NADĚJE v Brně provozuje, prohlédnout si fotografie z činnosti naší pobočky nebo obdivovat výrobky našich klientů. Součástí sobotního dne byl i Koncert lidí dobré vůle, který v přímém přenosu odvysílala Česká televize. Záznam můžete shlédnout zde: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030936816-vecer-lidi-dobre-vule-velehrad-2015.

 

Výtěžek z dárcovských SMS zpráv bude rozdělen mezi vybrané organizace. Mezi nimi bude podpořen i projekt brněnské pobočky NADĚJE „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“.
Pokud budete chtít uvedený projekt také podpořit, můžete tak učinit buď prostřednictvím dárcovských SMS zpráv ve tvaru DMS VELEHRAD, které můžete na číslo 87 777 odesílat až do 31. 12. 2015 (výtěžek bude rozdělen mezi všechny projekty vybrané v rámci Dní lidí dobré vůle), nebo přímo na účet NADĚJE, pobočka Brno – ČSOB, a.s., č. ú. 382397583/0300. Děkujeme za Vaši podporu.


Méně...
 
Trampské hudební dopoledne

Trampské hudební dopoledne

07.07.15

V Domě Naděje Brno-Řečkovice jsme zahájili léto v trampském stylu.


Více...
 
Trampské hudební dopoledne

V pátek dne 3. 7. 2015 jsme strávili příjemný tropický den ukryti pod stinnou ochranou bříz na naší zahradě. Pochutnali jsme si na grilovaném špekáčku a o hudební doprovod s velkým srdcem se postaral pan Roman Beránek, kterému posíláme naše vděčné poděkování za to, že si na nás našel čas. Klienti domova pro seniory i denního stacionáře si kytaru a trampské písně rádi vyslechli, někteří se ke zpěvu připojili a mnozí zavzpomínali na časy minulé, strávené pod hvězdami letního nebe u táborových ohňů. Budeme doufat, že se všichni společně sejdeme u ohýnku zase někdy v září na závěr letní sezony.


Méně...
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

30.06.15

Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS finanční prostředky, které budou rozděleny mezi tři projekty.


Více...
 
Velehrad 2015: Dny lidí dobré vůle podpoří projekt brněnské pobočky NADĚJE

Dny lidí dobré vůle každoročně pomáhají neziskovým organizacím. Letošní 16. ročník pomůže shromáždit prostřednictvím dárcovských SMS na konto Velehrad finanční prostředky, které budou následně rozděleny mezi tři projekty.
Jedním z nich bude projekt Domu NADĚJE Brno-Vinohrady „Přístavba bezbariérové terasy a zateplení domova se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou“.

Od 1. července do 31. prosince 2015
můžete zasílat dárcovské SMS ve tvaru
DMS VELEHRAD
na číslo 87777

Bližší informace na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/velka-velehradska-charitativni-sbirka-dms .


Méně...
 
Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

17.06.15

DELIKOMAT s. r. o. podporuje od r. 2006 činnost brněnské pobočky NADĚJE finančními i věcnými dary.


Více...
 
Dlouholetý sponzor NADĚJE, společnost DELIKOMAT, slavila 20. narozeniny – byli jsme u toho!

V pátek 12. června 2015 slavila společnost DELIKOMAT s.r.o. 20. výročí svého vzniku. DELIKOMAT podporuje od r. 2006 činnost brněnské pobočky NADĚJE finančními i věcnými dary. Díky vstřícnosti společnosti DELIKOMAT s.r.o. jsme mohli zrealizovat velké i menší projekty, které přispěly ke zkvalitnění života seniorů a seniorů s Alzheimerovou chorobou, o které pečujeme v našich zařízeních v Brně. DELIKOMAT s.r.o. přispěl velkorysou pomocí k vybudování rozměrného altánu v Domě Naděje Brno-Vinohrady, k vytvoření zcela nové zahrady v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole a ve stejném zařízení vznikla s podporou tohoto dárce reminiscenční kavárna.  DELIKOMAT s.r.o. poskytuje našim klientům při různých příležitostech cukrovinky a zajišťuje nám nadstandardní podmínky na odběr kávy do automatů.

Při příležitosti velkolepé oslavy 20. narozenin DELIKOMATU s.r.o. vyjádřila srdečné poděkování za dlouhodobou velkorysou podporu paní Dana Zvonková, fundraiser brněnské pobočky NADĚJE. Jménem klientů vyslovila uznání a vděčnost paní Hedvika Uhýrková, klientka domova pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

Všichni přejeme DELIKOMATU mnoho úspěchů do dalších let!


Méně...
 
Návštěva paní Livie Klausové

Návštěva paní Livie Klausové

15.06.15

V pondělí 8. června 2015 zavítala do domova pro seniory v Domě NADĚJE Brno-Bohunice příjemná návštěva -  paní Livia Klausová.


Více...
 
Návštěva paní Livie Klausové

V pondělí 8. června 2015 zavítala do domova pro seniory v Domě NADĚJE Brno-Bohunice příjemná návštěva - paní Livia Klausová. Její návštěva byla soukromého charakteru. Paní Klausová navštívila klienta našeho domova pro seniory, pana Jaroslava Uhlíře, s nímž ji už několik let pojí přátelství a jehož vnuk je osobním řidičem paní Klausové. Paní Klausová byla velmi milá, sympatická a usměvavá a panu Uhlířovi přivezla velikou kytici růží. Velice ocenila péči, kterou klientům v našem domově poskytujeme. Nevýslovně nadšená byla naší zahradou. Protože bylo příjemné počasí, poseděla téměř dvě hodiny v družném rozhovoru s panem Uhlířem a vedoucí domova paní Milanou Novotnou v altánku. Přestože přijela za panem Uhlířem, nešetřila dobrým slovem a úsměvem ani pro ostatní klienty. Každému z personálu věnovala fotografii s vlastnoručním podpisem. I my jsme na paní Livii mysleli s drobným dárečkem zhotoveným našimi klienty. Při loučení podotkla, že by do našeho zařízení příležitostně ještě někdy ráda zavítala. Z návštěvy paní Klausové jsme byli velice potěšeni a kdykoliv příště ji opět rádi uvítáme.


Méně...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

15.06.15

Ve čtvrtek 11. června 2015 proběhla v Domě Naděje na Vinohradech Bylinková  zahradní slavnost.


Více...
 
Zahradní slavnost v Domě Naděje na Vinohradech

Ve čtvrtek 11. června 2015 proběhla v Domě Naděje na Vinohradech Bylinková  zahradní slavnost. Během odpoledne vystoupil krojovaný soubor Stará Líšeň s pásmem lidových písniček, k tanci i poslechu potom hráli Václav Kovářík na vozembouch a Milan Kučera na harmoniku. Tančilo se, zpívalo, klienti domova a denního stacionáře předvedli ukázku tanců vsedě, ke kterým se někteří návštěvníci se zájmem přidali. Podávalo se bylinkové občerstvení v podobě bylinkových limonád, jednohubek, bylinkových koláčků, brambor v alobalu a nechyběly ani tradiční a oblíbené špekáčky. K seznámení s bylinkami byla pro návštěvníky připravena  bylinková naučná stezka. Slavnost se po všech stránkách vydařila.


Méně...