Brno

 
 
Informace o podmínkách návštěv platné od 29. 9. 2022

Informace o podmínkách návštěv platné od 29. 9. 2022

29.09.22

Informace o návštěvách v brněnských domovech NADĚJE.


Více...
 
Informace o podmínkách návštěv platné od 29. 9. 2022

INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH V BRNĚNSKÝCH DOMOVECH NADĚJE

 

Vzhledem k aktuální situace, je do odvolání zákaz návštěv v Domově Naděje Brno-Bohunice, v ostatních domovech Naděje jsou návštěvy v běžném režimu.


Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 22. 7. 2022 žádáme o používání ochrany dýchacích cest, třídy minimálně FFP2, při návštěvě rodinných příslušníků našeho zařízení. 


Bez respirátoru nebude povolena návštěva.  Při porušení těchto pravidel bude návštěva ihned ukončena (chráníte tím své blízké a ostatní klienty).

 

   

Přísný zákat vstupu osob s příznaky respiračního onemocnění- kašel, rýma, zvýšená teplota


Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

 


Méně...
 
 
 
Připravované Zahradní slavnosti

Připravované Zahradní slavnosti

02.09.20

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.


Více...
 
Připravované Zahradní slavnosti

Ani v letošním roce si nenecháme ujít Zahradní slavnosti, které jsou pro naše domovy mnohaletou tradicí. Tentokrát nám do příprav zasáhla jarní koronavirová krize, proto slavnosti neproběhly v červnu, jak je u nás zvykem, ale připravujeme je až nyní, v září.

Zahradní slavnost v Domě Naděje Brno-Vinohrady bude spojena s oslavou 30. výročí založení NADĚJE, pozvánku na ni s uvedením termínu a programu najdete po rozkliknutí úvodního obrázku. Na Vinohradech rádi uvítáme nejen klienty, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance, ale i hosty.

Pro klienty z domovů pro seniory v Řečkovicích a v Bohunicích budou také Zahradní slavnosti uspořádány, ty však budou určeny pouze pro klienty a jejich blízké.

Připomínáme, že vzhledem k bezpečnostním opatřením souvisejícím s ochranou před rizikem nákazy nemocí Covid-19, budou na všech našich Zahradních slavnostech dodržována bezpečnostní opatření, tj. přicházející rodinní příslušníci a hosté povinně podstoupí měření teploty, dezinfekci rukou a povinné bude i použití roušky pro ochranu úst a nosu.

 


Méně...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

24.07.20

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 


Více...
 
Plánovaná rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE v České televizi

Reportérka České televize, paní Kateřina Beranová, k nám přijela natočit reportáž týkající se plánované rekonstrukce budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli, kde budou vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 

Natočená reportáž byla odvysílána ve čtvrtek 23. 7. 2020 v pořadu Události v regionech (Brno), shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 

Podrobnější rozhovor s oblastním ředitelem NADĚJE, Dr. Jiřím Valnohou, byl odvysílán v pořadu Studio 6 v pátek 24. 7. 2020 – odkaz pro sledování najdete zde (čas 1:12:35).

 

 


Méně...
 
Rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE

Rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE

26.06.20

S radostí jsme přijali zprávu o tom, že brněnští radní odsouhlasili zpracování investičního záměru na opravu budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli. Budou zde vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

 


Více...
 
Rekonstrukce budovy brněnské pobočky NADĚJE

S radostí jsme přijali zprávu o tom, že brněnští radní odsouhlasili zpracování investičního záměru na opravu budovy Ptašínského 13 v Brně-Králově Poli. Budou zde vybudovány byty pro seniory, kteří pečují o dospělé zdravotně postižené potomky.

V budově na Ptašínského ulici jsme do konce roku 2018 provozovali domov pro seniory. Jeho provoz však musel být z důvodu nevyhovujících požárně bezpečnostních podmínek ukončen. Péči o seniory jsme se v budově na Ptašínského 13 chtěli věnovat i nadále, proto jsme oslovili Odbor sociální péče MMB a společně hledali to nejlepší řešení. Při společných konzultacích se zrodil nápad na projekt, který je velmi potřebný a v Brně bude ojedinělý. Budova Ptašínského 13 bude po rekonstrukci sloužit skupině seniorů, kteří pečují o své již dospělé potomky se zdravotním postižením. Dům bude určen celkem pro 21 osob, péči bude poskytovat pečovatelská služba NADĚJE.

Schválení záměru brněnskými radními je prvním úspěšným krokem, nyní bude následovat zpracování investičního záměru na opravu. Samotná rekonstrukce bude zahrnovat modernizaci výtahu, úpravu elektroinstalace, výměnu plynových kotlů a ohřívače vody a také nové požárně bezpečnostní řešení odpovídající platným normám.

O dalším vývoji situace vás na našich webových stránkách budeme i nadále informovat.

 

 


Méně...
 
Plesová sezóna

Plesová sezóna

02.03.20

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem.


Více...
 
Plesová sezóna

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem. Dáma a klobouk - to byla v dobách minulých neodmyslitelná kombinace, a tak naše klientky vynesly na plese své elegantní kloboučky, ve kterých jim to moc slušelo. V sále byla k vidění krásná barevná a květinová výzdoba, pohoštění a hrála dokonce živá hudba.

 

Zlatá 60. léta - to bylo tématem následujícího plesu na Vinohradech. Písničky z let šedesátých k poslechu a tanci hrál pan Beránek a paní Čechová, klienti losovali čísla do tomboly a vyhrávali v ní dárky nebo měli možnost si ve střelnici míčkem „vystřelit“ papírovou růži, kterou před plesem s pomocí instruktorů terapie vyráběli.

 

Poslední ples se konal v Řečkovicích a jeho tématem byl „Ples v opeře“. Klientky domova nic neponechaly náhodě a před plesem si vyrobili krásné třpytivé vějíře. Následně oblékly svůj nejelegantnější oděv a ples za doprovodu operních melodií mohl začít.

 

Plesová sezona je v našich Domech Naděje již uzavřena, ale my se už teď těšíme na tu další!


Méně...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Hlasujte pro NADĚJI!

24.02.20

Podpořte brněnskou pobočku NADĚJE v hlasování o uspořádání zážitkového Bylinkového dne - hlasovat můžete až do 1.3. opakovaně každý den na odkazu uvedeném níže.


Více...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Na základě dlouhodobé spolupráce našich domovů pro seniory s dětmi z blízkých mateřských školek bychom v každém domově rádi uspořádali zážitkové Bylinkové dopoledne. Přihlásili jsme se proto do společného projektu drogerie dm a Deníku s názvem "Propojujeme generace". Abychom získali finanční podporu nutnou k uskutečnění této aktivity, musíme zvítězit v hlasování, které je umístěné pod článkem na tomto odkazu. Udělit hlas nám můžete i opakovaně každý den až do 1.3.!

 

Pokud byste chtěli plánovanou aktivitu podpořit finančním darem, kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Urbánkovou (katerina.urbankova@nadeje.cz, mob: 775 118 436), nebo zašlete libovolnou částku na účet č. 382397583/0300 (do předmětu můžete uvést Bylinkový den).

 

Děkujeme!


Méně...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

20.02.20

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení úprav vstupního prostoru a zajištění bezpečného přístupu do domova pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice.


Více...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení opravy chodníku před domovem pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice. Rekonstrukci se nám povedlo provést v druhé polovině loňského roku. Projekt byl realizován s cílem upravit vstupní prostor domova tak, aby zajišťoval bezpečný přístup do zařízení, který byl dlouhodobě nevyhovující, a nesplňoval tak podmínky pro bezpečný pohyb klientů se sníženou schopností pohybu i ostatních osob přicházejících do domova pro seniory. Stavební úpravy spočívaly v odstranění původního nevyhovujícího asfaltového chodníku, úpravě podloží a zhotovení nového chodníku typu zámkové dlažby.

 

Děkujeme společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., která nám pro rekonstrukci věnovala finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč a také za trpělivost všem, kterým dočasné práce na novém chodníku zkomplikovaly přístup do našeho zařízení.


Méně...