Brno

 
 

 
 
Zahradní slavnost v Domově Naděje Brno-Řečkovice

Zahradní slavnost v Domově Naděje Brno-Řečkovice

20.06.22
První zahradní slavnost tohoto roku jsme si
Více...
 
Zahradní slavnost v Domově Naděje Brno-Řečkovice

První zahradní slavnost tohoto roku jsme si užili ve čtvrtek 16. 6. 2022, a to v našem Domě Naděje Brno-Řečkovice. Tématem slavnosti bylo "Indiánské léto". K poslechu nám zahrál oblíbené písničky pan Hasoň. Pro indiány bylo připraveno osvěžující občerstvení i tematický fotokoutek.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu zahradních slavností, vystupujícím, dobrovolníkům a také sponzorům, díky kterým jsme našim klientům a hostům mohli nabídnout občerstvení a užít si tak slavnost až do pozdně odpoledních hodin. Za pekárenskou a cukrářskou výrobu je to společnost IREKS ENZYMA s.r.o.,zajistil Globus ČR, k.s., osvěžující ovoce Hortim-International, spol. s r.o. a o drobné pochutiny se postaral Kaufland Česká republika v.o.s.

 


Méně...
 
Oslava 100. narozenin v Naději

Oslava 100. narozenin v Naději

21.05.21

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!

 

 


Více...
 
Oslava 100. narozenin v Naději

 

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!


Společná oslava proběhla za účasti nejbližší rodiny klientky a ostatních obyvatelů domova. Klienti domova se velmi těšili na první společné setkání, které se mohlo uskutečnit po dlouhé odmlce zapříčiněné nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s onemocněním covid-19.


Mezi gratulanty nechyběl starosta MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marek Viskot, ředitel brněnské Naděje Dr. Jiří Valnoha, vedoucí Domů Naděje Mgr. Ing. Eliška Vondráčková a také zástupkyně České správy sociálního zabezpečení.


K tanci a poslechu zpíval oblíbený umělec Jiří Helán, který je v řečkovickém domově při podobných příležitostech již pravidelným hostem.


Paní Anně V. přejeme hlavně hodně zdraví a ještě mnoho spokojeně prožitých let v našem domově.

 


Méně...
 
Spolu až do konce

Spolu až do konce

06.01.21

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

 


Více...
 
Spolu až do konce

Nadační fond ABAKUS, nástupce nadačního fondu AVAST, podpoří projekt Rozvoje paliativní péče v Domě Naděje Brno-Řečkovice.

Pojem paliativní péče znamená - velmi zjednodušeně - komplexní přístup vedoucí ke zvyšování kvality života těch, kteří jsou v jeho závěru. Ke zvládnutí této neobyčejně náročné situace je zapotřebí spolupráce rodiny klienta, pečujícího personálu, zdravotníků a celé řady dalších odborníků.

V současné době je v našich brněnských domovech pro seniory poskytována paliativní péče v rozsahu adekvátním k našim možnostem, které nejsou velké. Chybí zejména proškolený personál, odborné vedení a finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli zpracovat projekt spočívající v zavedení principů paliativní péče v domově pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice a přihlásit jej do grantového řízení Spolu až do konce. S velkým potěšením jsme přijali zprávu o tom, že náš domov byl vybrán a bude jedním z 15 projektů, které Nadační fond ABAKUS v rámci výzvy Spolu až do konce v rozvoji paliativní péče podpoří.

Dvouletá podpora Nadačního fondu ABAKUS bude zahrnovat finanční prostředky, doprovodný vzdělávací program a odborné vedení v implementaci konkrétních opatření, metodických postupů a principů paliativní péče.

K úspěšnému zvládnutí projektu bude zapotřebí zejména kvalitně proškolit celý tým pracovníků domova v oblasti paliativní péče. V projektu se počítá také se stavebními úpravami, díky kterým vznikne malý pokoj a zázemí pro možnou přítomnost rodiny v blízkosti klienta v samém závěru jeho života. Pro náležitou zdravotnickou péči v terminálním stavu klienta bude nutné vybavit domov vhodnými zdravotnickými přístroji, pomůckami a materiálem. Důležitým bodem je taktéž navázání spolupráce s psychologem a duchovním v rámci psychosociálních potřeb klienta a jeho rodiny.

První schůzka týkající se zahájení prací na projektu proběhne začátkem ledna 2021, celý projekt pak bude ukončen do 31. 12. 2022. Těšíme se na to, že tento projekt nám umožní zvýšit kvalitu péče o naše klienty. Informace o tom, jak v našem projektu postupujeme, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách a připravíme také tištěné materiály, které nové možnosti paliativní péče v domově v Řečkovicích představí. Předpokládáme, že principy paliativní péče by mohly být v následujících letech aplikovány i v ostatních brněnských Domech Naděje.

Děkujeme Nadačnímu fondu ABAKUS za podporu, důvěru a partnerství.

 


Méně...
 
INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

17.12.20

Usnesením Vlády České republiky č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 zrušena dosud platná pravidla pro povolené vycházky a platí nová pravidla:


Více...
 
INFORMACE O VYCHÁZKÁCH - aktualizované informace

Usnesením Vlády České republiky č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 zrušena dosud platná pravidla pro povolené vycházky a platí nová pravidla (ke stažení a tisku najdete ZDE):

 

1) Nově se při vycházce nerozlišuje, zda trvá do 6 hodin, nebo nad 6 hodin. Při každé vycházce musí být splněny tyto podmínky:

  • Klient bude po návratu z každé vycházky umístěn v odděleném izolačním pokoji se zvýšeným hygienickým režimem, do 72 hodin od ukončení vycházky absolvuje POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Teprve v případě negativity obou testů se klient bude moci z izolace vrátit na svůj běžný pokoj.
  • Zařízení musí disponovat takovou volnou kapacitou, aby mohla být předchozí podmínka splněna.
  • Domovy v Bohunicích a Řečkovicích aktuálně nemají volnou takovou kapacitu, aby mohla být podmínka izolace splněna – klienti z těchto domovů tedy aktuálně nemohou vycházet na vycházky.
  • Domov na Vinohradech aktuálně disponuje volnou kapacitou, která umožní vycházku celkem 3 klientům.

 

2) Všechny vycházky musí být domluvené předem se sociálním pracovníkem na konkrétní den a hodinu s ohledem na kapacitní možnosti domova. Pro domluvu vycházek a více informací prosím dodržte následující termíny:

 

3) Klient používá v průběhu vycházky respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95. Respirátor si každý klient (rodina) zajistí samostatně, klient je povinen si jej nasadit před odchodem na vycházku. Bez respirátoru nebude klientovi vycházka umožněna.

 

4) Klient, který jde na vycházku, příp. rodinný příslušník, který klienta za účelem vycházky přebírá, podepíší Čestné prohlášení – seznámení se s riziky.


Prosíme, abyste uvedené termíny respektovali. Vláda bohužel opatření vyhlašuje bez dostatečného předstihu, vše se stejně jako Vy dozvídáme nejčastěji z médií a následně dlouho čekáme na další prováděcí předpisy. Prosíme také o pochopení, že Vám naši sociální pracovníci nemohou být na telefonech k dispozici denně a nepřetržitě. Věnují se agendě našich klientů a i oni mají nárok na dovolenou a odpočinek.


Na závěr ještě na všechny klienty i jejich rodinné příslušníky důrazně apelujeme, aby zvážili, zda přínos vycházky vyváží rizika, kterým bude klient vystaven. Pokud se pro vycházku i přes tato rizika rozhodnete, vyvarujte se prosím setkání s větším množstvím lidí a dodržujte pravidla, která sníží riziko nákazy nemocí COVID-19 (používejte respirátor, dezinfekci, udržujte odstup). Dostane-li se onemocnění do domova pro seniory, snadno se v něm šíří a dle našich dosavadních zkušeností je průběh nemoci u mnoha klientů v seniorském věku velmi těžký a mnohdy bohužel fatální.


Upozorňujeme Vás také na to, že pokud se v domově mezi klienty onemocnění rozšíří, budou vycházky i návštěvy opět zakázány.


Děkujeme za zvážení uvedených informací i za Váš rozumný přístup.

 

V Brně dne 22. 12. 2020

Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

 


Méně...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

16.10.20

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 


Více...
 
Nominace na cenu Osobnost NNO JMK

 

Nominovanou na cenu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2020 se stala Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

 

Původním povoláním lesní inženýrka, nyní vedoucí Domů NADĚJE Brno. Dříve zastávala funkci místostarostky, dnes vede týmy dvou domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a stacionáře. Má tři syny, je koučkou a zakladatelkou Institutu efektivního rodičovství.

 

Více se o nominované dozvíte na https://osobnostnnojmk.cz/mgr-ing-eliska-vondrackova-2020/

kde můžete také až do 1. 11. 2020 hlasovat.

 

 


Méně...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

11.09.20

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 


Více...
 
Letem světem - zahradní slavnost i oslava výročí

 

Zahrada Domu NADĚJE Brno - Vinohrady se se svým podtitulem „letem světem“ 10. září proměnila v místo, kde se setkávají různé kontinenty, země i národy.

 

Zahradní slavnost uspořádaná na Vinohradech se stala tento rok výjimečnou událostí, a to hned z několika důvodů. Kvůli nebezpečí nákazy Covid-19 jsme museli přistoupit k odložení všech tří slavností, které se v našich domovech pro seniory tradičně konají v červnu. Zářijový termín ovšem přinesl i nečekané benefity. Klienti mohli zažít radostné chvíle venku v příjemných teplotách babího léta a zároveň vznikl prostor pro nová, zajímavá témata slavností. Důvodem k oslavám se také stala připomínka 30. výročí založení NADĚJE. V roce 1990 započala charitativní činnost NADĚJE podáváním polévky rumunským uprchlíkům, kteří se na své cestě za mírem, svobodou a lepšími životními podmínkami shromažďovali na pražských nádražích. Dnes NADĚJE působí ve 23 městech České republiky a pomáhá několika cílovým skupinám.

 

Na úvod vedoucí domovů Eliška Vondráčková přivítala návštěvníky a poděkovala dárcům, kteří přispěli na vybudování nového vodního díla v zahradě i těm, kteří NADĚJI podpořili v době koronavirové pandemie. Pan farář Hába se zamyslel nad nadějí a hledáním hlubšího smyslu v situacích, které se zdají zdánlivě beznadějné. Následně své dílo představil tvůrce vodního prvku architekt Michal Kovář.

 

Hudebním doprovodem přispěl ke skvělé atmosféře dlouholetý přítel NADĚJE Martin Hasoň. O nádherné kulisy, vyzdobení zahrady a zábavu se postaral personál domova a denního stacionáře.

 

Zahradní slavnost na Vinohradech byla symbolická. Představila nám země, které jsme možná letos nestihli navštívit. Poskytla zamyšlení nad nadějí i NADĚJÍ. A pod rouškami zdánlivé beznaděje se skrývaly úsměvy.

 

Letošní sezonu zahradních slavností otevírala ta v Řečkovicích. Nesla se na vlně mexických rytmů. Ukončí ji slavnost bohunická s podzimním tématem Jablkobraní.

 

 

 

 


Méně...