Brno

 
 
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

19.12.19

MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019.


Více...
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019.

Tuto profesní soutěž, která vznikla spojením dvou původních prestižních cen s vlastní tradicí (Pečovatel/ka roku a Národní cena APSS ČR) pořádá již sedmým rokem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s Diakonií ČCE. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo dne 4. 12. 2019 v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. Patronkou ocenění a milým hostem byla herečka Hana Maciuchová, slovem provázel herec Jan Sklenář. Slavnostní atmosféru podtrhla svým hudebním doprovodem skupina GOJI.

 

Česká televize připravila z předávání ocenění reportáž pro zpravodajský pořad Události, shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 

Pan Jan Sláma pracuje v brněnské pobočce NADĚJE na pozici instruktora terapie v denním stacionáři, který je určený seniorům od 65 let a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Pan Sláma vystupuje při jednání s klienty velmi přirozeně. Za tímto přirozeným přístupem se skrývá vysoká profesionalita a promyšlené, odbornými znalostmi a zkušenostmi podložené jednání. Díky němu dokáže pan Sláma v klientech s demencí probouzet pocit vlastní důstojnosti, jedná s nimi vždy klidně, mírně. Klienti s ním nemají pocit, že je jim poskytována „sociální služba“, ale čas v jeho blízkosti tráví naprosto přirozeně, jakoby ho trávili běžným způsobem s dobrým přítelem. Rodiny klientů považují pana Slámu za poklad a často říkají, jak se jejich blízcí na „Honzíka“ těší.

Mužů je mezi pracovníky v sociálních službách málo a nám je ctí, že právě tohoto báječného, mladého a nekonzumně založeného muže se spoustou lidskosti máme právě v našem denním stacionáři.

 

Děkujeme a gratulujeme!

 


Méně...
 
Cirkus Senior

Cirkus Senior

18.12.19

Díky úspěchu v projektu "Plníme přání seniorům" společnosti Sodexo a příspěvku 20.000,- Kč jsme mohli ve druhé polovině tohoto roku uskutečnit workshopy Cirkus Senior


Více...
 
Cirkus Senior

Díky úspěchu v projektu "Plníme přání seniorům" společnosti Sodexo a příspěvku 20.000,- Kč jsme mohli ve druhé polovině tohoto roku uskutečnit workshopy Cirkus Senior

Tyto workshopy určené pro seniory, osoby trpící demencí a Alzheimerovou nemocí, jsou zaměřené především na využití prvků žonglování, které Cirkus senior aplikuje jako klíčový nástroj pro posílení psychomotorických kompetencí klientů. Cvičení se speciálními prvky a technikami přispívá k posílení koncentrace, motoriky, koordinace oko-ruka, rozvíjí kreativitu a rovnováhu a přináší radost z pohybu. Proškolení artisté používají v průběhu práce s klienty nejrůznější pomůcky – míčky, šátky, talíře, bubínky a jiné.

Děkujeme za všechny příspěvky, kterými jste podpořili tuto naši činnost a díky kterým jsme následně uspěli v projektu "Plníme přání seniorům". Velké poděkování patří samozřejmě i společnosti Sodexo.
Méně...
 
NADĚJE na gerontologickém kongresu

NADĚJE na gerontologickém kongresu

02.12.19

Ve dnech 20. – 21. 11. 2019 proběhl v Hradci Králové 25. celostátní gerontologický kongres, kterého se za brněnskou pobočku NADĚJE jako jedna z přednášejících zúčastnila Bc. Eva Ručková.


Více...
 
NADĚJE na gerontologickém kongresu

Ve dnech 20. – 21. 11. 2019 proběhl v Hradci Králové 25. celostátní gerontologický kongres. Jako jedna z přednášejících se ho zúčastnila Bc. Eva Ručková, která pracuje v domově pro seniory v brněnských Bohunicích na pozici vedoucí přímé péče – vrchní sestra.

 

 "Téma kongresu znělo 'Nárůst počtu seniorů - hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?'

Řada přednášek zahrnovala výživu ve stáří, kardiologii, pneumologii, neurodegenerativní onemocnění a další témata.

Součástí byla i Sesterská sekce, které jsem společně s kolegyní Kašparovou předsedala a sama jsem se aktivně účastnila přednáškou. Účastníky jsem seznámila s činností celé NADĚJE, její brněnské pobočky a zejména s tím, jak funguje domov pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice. Většina posluchačů byli zaměstnanci zdravotních organizací a neměli přímou zkušenost se službami sociálními, proto je téma velmi zaujalo. Následně se rozvířila bohatá diskuse, v níž padlo mnoho otázek týkajících se poskytování služeb v pobytových sociálních službách a konkrétně v naší organizaci.

 

Na kongresu byla vyhlášena i nová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., která na tomto postu nahradila doc. MUDr. Ivu Holmerovou, Ph.D. 

S paní Juraškovou jsem dlouhá léta úzce spolupracovala na první geriatrické JIP v České republice, proto doufám v další společné pracovní i mimopracovní setkávání s výměnou zkušeností.

 

Příští rok se těším v Hradci Králové opět na shledanou."

 

 


Méně...
 
Sbírka potravin již 23.11.2019

Sbírka potravin již 23.11.2019

18.11.19

"Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie."


Více...
 
Sbírka potravin již 23.11.2019

"Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie."

 

Letošní ročník sbírky proběhne v sobotu 23. 11. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin. V supermarketu Tesco areálu OC Campus Square bude mít možnost nakoupit trvanlivé potraviny a drogistické zboží každý, kdo chce pomoci přímo naší organizaci.

 

Rádi přivítáme také dobrovolníky, kteří by se chtěli s námi, pracovníky NADĚJE, účastnit akce. Vítáni jsou lidé všech věkových kategorií s příjemným vystupováním a zápalem pro dobrou věc. Pro přihlášení nebo více informací volejte Bc. Kateřině Urbánkové na telefon č. 775 118 436 nebo pište na e-mail: katerina.urbankova@nadeje.cz.

 

Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství a Evropskou federací potravinových bank. Více informací naleznete na:

https://www.sbirkapotravin.cz/

 


Méně...
 
Ježíškova vnoučata startují

Ježíškova vnoučata startují

14.11.19

Český rozhlas ve středu 13. prosince 2019 odstartoval další ročník projektu Ježíškova vnoučata. Lidé mohou seniorům zpříjemnit blížící se Vánoce.


Více...
 
Ježíškova vnoučata startují

Český rozhlas ve středu 13. prosince 2019 odstartoval další ročník projektu Ježíškova vnoučata. Lidé mohou seniorům zpříjemnit blížící se Vánoce.

 

Protože i v našich zařízeních jsme byli v minulých letech do uvedeného projektu zapojeni, reportérka České televize Barbora Žítková k nám přijela spolu s kameramanem natočit reportáž. Dvě klientky našeho domova pro seniory v Řečkovicích povyprávěly o přátelství, které vzniklo právě díky projektu Ježíškova vnoučata. Paní Věra, klientka naší pečovatelské služby, se paní reportérce pochlubila novou dekou, kterou v rámci zmíněného projektu v loňském roce dostala od anonymního dárce.

 

Pokud byste i vy chtěli některého z našich seniorů na Vánoce potěšit a podarovat, kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Urbánkovou, mob: 775 118 436, e-mail: katerina.urbankova@nadeje.cz.

 

Natočená reportáž byla odvysílána ve středu 13. 11. 2019 v pořadu Události v regionech (Brno), shlédnout ji můžete prostřednictvím archivu pořadů ČT zde.

 


Méně...
 
Podpořte kolegu v soutěži Pečovatel/ka roku 2019!

Podpořte kolegu v soutěži Pečovatel/ka roku 2019!

06.11.19

V letošním ročníku soutěže Pečovatel/ka roku 2019 je jedním z oceněných zaměstnanec brněnské pobočky NADĚJE, Jan Sláma. Podpořte jej v hlasování o Cenu veřejnosti!


Více...
 
Podpořte kolegu v soutěži Pečovatel/ka roku 2019!

V letošním ročníku soutěže Pečovatel/ka roku 2019 je jedním z oceněných náš kolega MgA. Jan Sláma, který pracuje v přímé péči v denním stacionáři pro seniory a osoby trpící lehkými formami demence v Brně na Vinohradech.

Z úspěchu pana Slámy máme velkou radost a rádi bychom se poprali ještě o Cenu veřejnosti, kterou získá jeden z oceněných. Obracíme se tedy na všechny kolegy, přátele NADĚJE a rodinné příslušníky klientů, kteří pana Slámu znají, s prosbou o podporu při hlasování. Hlasovat pro pana Slámu je možné do 15. listopadu 2019 do 12 hodin na tomto odkazu.

 

Všem, kteří pana Slámu svými hlasy podpoří, děkujeme!


Méně...