Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

24.11.20

Aktualizováno 24.11.2020


Více...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Aktualizováno 24.11.2020

 

1. Zakryjte si ústa a nos.

2. Dodržujte minimální odstup 2 metry.

3. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

4. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav.

5. V současné době je regulovaný vstup do prostor NDC Za Plynárnou 13.

6. Výdaje stravy a terénní sociální služba probíhá bez omezení.


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

24.11.20

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 21.11.  je za námi a na to, jaká přísná opatření při ní platila byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná.


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 21.11.  je za námi a na to, jaká přísná opatření při ní platila byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná. Celkově se vybralo v Libereckém kraji 16,4 tun trvanlivých potravin, které budou v zápětí roztříděny a dále pak distribuovány mezi nejvíce potřebné klienty.

V Jablonci nad Nisou probíhala sbírka ve dvou obchodech - Lidl a Tesco a NADĚJE se jí aktivně zúčastnila tak jako každoročně, tentokrát v v Lidlu. Pomáhali dobrovolníci z řad klientů i zaměstnanců

NADĚJE a vybrali 504 kg trvalivých potravin a hygienických pomůcek. Patří jim za to velký dík! 

Děkujeme také všem ochotným dárcům a jsme řádi, že žijeme ve vyspělé společnosti, kde osudy lidí nejsou druhým lidem lhostejné. 


Méně...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a od roku 2017 využívá návazného projektu. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Více...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

 V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a v roce 2017 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


 Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.


Méně...
 
Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

25.09.20

S termíny oddlužení, insolvence či osobní bankrot se setkalo mnoho z nás, ale víte pro koho je vhodný tento způsob řešení závazků?


Více...
 
Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

S termíny oddlužení, insolvence či osobní bankrot se setkalo mnoho z nás, ale víte pro koho je vhodný tento způsob řešení závazků? Oddlužení by mělo být poslední variantou, jak se z dluhové pasti dostat. Období, po které je dlužník v insolvenčním řízení, není vůbec jednoduché. Mnohdy dlužníkům nezbývá moc peněz, kvůli srážkám z příjmů, které jsou použity pro splácení oddlužení. Zároveň je to poslední šance, jak se z dluhového kolotoče dostat.

  

Když už má člověk dluhy, je potřeba je řešit hned v počátcích, kdy zjistí, že je nezvládá splácet. Zahodit stud a mnohdy ostych, které lidem brání, aby si nechali poradit od odborníků, když si nejsou jistí, jaké kroky mají podniknout. Při neřešení situace začnou narůstat úroky, penále, sankční pokuty za pozdní platby, a pokud to zajde hodně daleko, napočítají se ještě náklady soudního řízení, odměna exekutora apod. Důležité je vždy komunikovat s věřiteli a snažit se najít východisko, jak se z prodlení dostat a nepropadat dluhovou spirálou, kde se člověk ocitne velmi rychle, ale ven už se tak snadno nedostane.

 

Člověk, který komunikuje s věřiteli, si může domluvit splátkové kalendáře, aby byl závazek hrazen nadále dle domluvy. Dají se vykomunikovat odklady splátek, případně pozastavení splátek na určitou dobu. Vše musí být odůvodněné a musí se k žádostem dokládat důkazy, které prokazují momentální špatnou situaci pro splácení. V žádném případě se závazků lidé nezbaví, pokud nebudou přebírat poštu nebo ji rovnou vyhodí. V tu chvíli si možná zahodí poslední šanci na to, aby se domluvili na jiném postupu, jak budou nadále dluhy splácet a nepřešli do exekucí.

 

V případě, že je splátek více a dlužník je nezvládá splácet všechny, nebo je všechny splácí, ale je to na hranici jeho možností, je výhodné zažádat o konsolidaci. Řešení dluhů konsolidací je možné pouze u lidí, kteří nemají závazky v exekučních řízeních. Konsolidace je způsob řešení dluhů, kdy se závazky sloučí v jeden a člověk hradí měsíčně pouze jednu splátku jednomu věřiteli. Obdobně jako při oddlužení, jen s rozdílem, že splátka je stále ve stejné výši. Výhodou u konsolidace je, že člověk nebude v registru dlužníků. U oddlužení se splátka pohybuje podle čistého příjmu dlužníka, kdy je srážka prováděna jako u přednostní exekuce. To znamená, že z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozdělí na třetiny, kdy jedna třetina se vyplatí dlužníkovi a dvě třetiny jsou použité pro splátku v oddlužení. Navíc se měsíčně hradí za splátky ještě odměna insolvenčnímu správci, kdy u jednotlivce je částka 1 089 Kč a u manželů 1 634 Kč. Insolvenční správce se stará o vše, co je spojeného se závazky dlužníka, a je také prostředníkem mezi soudem a dlužníkem po celou dobu insolvenčního řízení.

 

Konsolidace je vhodná také pro lidi, kteří splácí účelovým úvěrem nemovitost nebo například družstevní podíl, protože nepřijdou o majetek. V rámci insolvenčního řízení funguje ochrana obydlí dlužníka, která se řídí daným výpočtem, ale ochrana se nevztahuje na nemovitost, která je zatížena hypotékou nebo úvěrem. V této situaci se nemovitost v rámci řízení zpeněží a za získané finance jsou uhrazeny dluhy.

 

Pokud dlužník vyčerpá všechny zmiňované možnosti a stále se topí v dluzích, protože mu banky například konsolidaci neposkytnou, nebo už nemá jinou možnost, jak dluhy splácet řádně, tak teprve teď je ta chvíle, kdy se musí zvážit možnost oddlužení. Není to lehké rozhodování, protože si člověk musí uvědomit, co ho bude následujících několik letech čekat.

 

V loňském roce jsme na středisku NADĚJE v Jablonci nad Nisou řešili dluhy se 227 klienty. Zpracovali a podali jsme 64 návrhů na povolení oddlužení. Všechny podané návrhy byly schváleny. Pokud si ohledně dluhů nevíte rady, nebojte se kontaktovat odborníky, kteří vám rádi pomohou řešit situaci ohledně dluhové problematiky. V Jablonci nad Nisou se můžete obrátit na středisko NADĚJE v Dlouhé ulici.

Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice

e

 


Méně...
 
Jsme světoví – uklízíme Česko.

Jsme světoví – uklízíme Česko.

25.09.20

Stalo se už pravidlem, že se kromě vlastních akcí, zúčastňujeme celosvětové akce „ Ukliďme Česko“


Více...
 
Jsme světoví – uklízíme Česko.

Jsme světoví – uklízíme Česko.

 

Stalo se už pravidlem, že se kromě vlastních akcí, zúčastňujeme celosvětové akce „ Ukliďme Česko“. A není to z důvodu, abychom byli světoví, ale co možná širokou veřejnost překvapí, abychom žili pokud možno v co největší čistotě. A to nejen na ubytovně, ale i v celém jejím okolí. Nevynecháváme ani okolní lesy, které jsou v dosahu našeho současného domova. A světe div se!  Není pravda, že pouze bezdomovci jsou příčinou nepořádku. Na vlastní oči jsme opakovaně byli svědky situace, kdy „ normální“ občané vysypávají pytle odpadků do lesa. Nepochopitelné! Ale co s tím? Hlášení na tyto provinilce nic neřeší, těžko se může prokázat jejich totožnost. A tak jediný pro nás přijatelný způsob je vzít skupinu kamarádů, pytel a rukavice a udělat pořádek.

18.9.2020 se nás u Azylového domu Naděje, Za Plynárnou 13 v Jablonci sešlo přes 25 dobrovolníků a s chutí jsme se dali do úklidu. Po několika hodinách práce jsme nasbírali přes 20 pytlů různých odpadků. Byla radost se pokochat čistotou okolí budovy i zajít do nejbližšího lesa.

No, a abychom si již tak hezký pocit z dobře vykonané práce ještě zvětšili, na závěr jsme udělali velký táborový oheň a opekli si vuřty.

Prostě zase jeden pěkný a hlavně spokojený den, kdy nebyl čas myslet na Covid a kdy si každý jeden z nás, a někteří ten pocit občas máme, uvědomil, že je pěkné být na tomto světě a že vše bude již jen lepší.

 

Mgr. Jiří Hána sociální pracovník

 


Méně...
 
NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

23.06.20

Symbolické poděkování obdržela ředitelka NADĚJE v Jablonci nad Nisou Milena Havrdová v zasedací místnosti radnice, kam ji společně se zástupci dalších 35 organizací pozval přimátor města Jiří Čeřovský. 


Více...
 
NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

Symbolické poděkování obdržela ředitelka NADĚJE v Jablonci nad Nisou Milena Havrdová v zasedací místnosti radnice, kam ji společně se zástupci dalších 35 organizací pozval přimátor města Jiří Čeřovský. 

 

Mezi pozvanými byli zástupci sociálních služeb, zdravotníci, policisté, hasiči, ale i pedagogové a představitelé firem pracujících v Jablonci. "ti všichni přiložili ruku k práci v době, kterou nikdo ještě nezažil a neznal. Jsem rád, že se nám podařilo rychle v nenadálé situaci zorientovat, zabezpečit základní funkce města, stanovit bezpečnostní opatření a že všichni obyvatelé byli zodpovědni", zdůraznil při děkovné řeči primátor města Jiří Čeřovský.

 

Po slavnostním předání ocenění a poděkování, následoval podpis do knihy hostů, slavnostní focení a

přípitek primátora města a jeho náměstků.

 

V Jablonci nad Nisou funguje NADĚJE přes 20 let a poskytuje zde 5 registrovaných sociálních služeb zaměřených především na lidi bez domova a lidi ve vyloučených lokalitách.


Méně...