Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Letošní Advent vypadal jinak.

Letošní Advent vypadal jinak.

06.01.21

  Často se nás lidé ptají, jak vypadají Vánoce v Azylovém domě, zároveň nabízejí pomoc, sponzorství, dobrovolnictví.


Více...
 
Letošní Advent vypadal jinak.

 

     Často se nás lidé ptají, jak vypadají Vánoce v Azylovém domě, zároveň nabízejí pomoc, sponzorství, dobrovolnictví. Jsme rádi, že lidem nejsou lhostejné osudy našich spoluobčanů, každý z nás se někdy může dostat do nezáviděníhodné životní situace, z které nenachází cestu ven.

Vánoční svátky a doba Adventu je velmi silná a emocionální i pro lidi v azylovém domě. Zaměstnanci se po celou adventní dobu snaží vytvořit vánoční náladu, plnou klidu, míru, přátelství a především naděje. Naděje, že se vše může v dobré obrátit - například že se podaří získat nové bydlení, děti se vrátí k rodičům, najde se slušné zaměstnání, podaří se za pomoci odborníků zvítězit nad různými závislostmi…

     Již od počátku prosince si klienti zdobí azylový dům vánočními ozdobami, pečou se zaměstnanci cukroví,  zdobí stromeček a podílejí se na přípravě na samotný Štědrý večer, který se slaví v celém kolektivu všech klientů a zaměstnanců vždy těsně před 24. prosincem. Již několik dní před tímto slavným dnem zaměstnanci připraví každému klientovi drobný dárek a v kuchyni se chystá bramborový salát s řízkem. Jen pro zajímavost – v o loňských Vánocích jsme připravili něco okolo 200 řízků a tři velké hrnce bramborového salátu.

     Na samotné Vánoční posezení pak každoročně přichází náš dobrý kamarád a kazatel Roman, který potěší příběhem z Bible, písničkou a modlitbou. V této atmosféře většinou dojde i  na slzy, někdy ty z bolesti nad zbabraným životem, jindy ty z vděčnosti, že na věci nejsem sám, že mi azylový dům nahrazuje rodinu, o kterou jsem buď vlastní vinou, někdy ale ne, přišel. Za všechny situace snad zmíním jen jednu, která mě tzv. „dostala“. Měl jsem doma starší funkční hodinky, které jsem zabalil jednomu staršímu klientovi jako dárek. Tento klient za mnou přišel po vánoční nadílce a s pláčem mi děkoval za hodinky. Hlavně ale připomněl, že dostal vánoční dárek poprvé po 20-ti letech. Dojemné.

     Rok 2020 byl pro klienty zcela jiný, náročný tak jako ostatně pro nás všechny. Přišli o svou „svobodu“ toulání se v ulicích, nabádali jsme je ke zvýšené hygieně, zbytečnému nevzdalování se od azylového domu, neshlukování se ve společných prostorách, nošení roušek… Jejich „bydlení“ procházelo pravidelnou dezinfekci, samotní klienti byli vedeni k zodpovědnosti a ohleduplnosti k sobě i ostatním obyvatelům azylového domu. Zaměstnanci stále dokola kontrolovali zdravotní stav všech stávajících klientů. Ty nové pak seznamovali se zpřísněným vnitřním řádem azylového domu, případně s potřebou se nechat otestovat ve spolupráci s KHS při jakémkoli podezření na nemoc Covid-19.

     V podobném duchu se nesl i  Štědrý den, který se letos slavil v menších skupinkách lidí, nezapomnělo se ani na klienty „venku“, které si vzal na starost terénní pracovník. Slyšeli jsme Vánoční slovo od našeho kamaráda a kazatele Romana a vše se odehrálo bez zpěvu a dalších ovací, na které jsme byli minulé roky zvyklí. Přes všechny tyto změny jsme prožili požehnané Vánoce a na prahu nového roku říkáme - mějme se rádi, bude lépe!

 

Jiří Hána – sociální pracovník

Milena Havrdová – oblastní ředitelka

 


Méně...
 
Tříkrálová sbírka - letos on-line.

Tříkrálová sbírka - letos on-line.

14.12.20

Vzhledem k omezením spojeným s nákazou Covid-19 bude Tříkrálová sbírka 2021 probíhat výhradně on-line.


Více...
 
Tříkrálová sbírka - letos on-line.

Vzhledem k omezením spojeným s nákazou Covid-19 bude Tříkrálová sbírka 2021 probíhat výhradně on-line.

Pokud byste rádi přispěli svým darem, vyberte si záměr a při odesílání platbypoužijte variabilní symbol, jenž mu je přidělený - viz leták.


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

24.11.20

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly


Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

24.11.20

Aktualizováno 24.11.2020


Více...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Aktualizováno 24.11.2020

 

1. Zakryjte si ústa a nos.

2. Dodržujte minimální odstup 2 metry.

3. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

4. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav.

5. V současné době je regulovaný vstup do prostor NDC Za Plynárnou 13.

6. Výdaje stravy a terénní sociální služba probíhá bez omezení.


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

24.11.20

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 21.11.  je za námi a na to, jaká přísná opatření při ní platila byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná.


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 21.11.  je za námi a na to, jaká přísná opatření při ní platila byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná. Celkově se vybralo v Libereckém kraji 16,4 tun trvanlivých potravin, které budou v zápětí roztříděny a dále pak distribuovány mezi nejvíce potřebné klienty.

V Jablonci nad Nisou probíhala sbírka ve dvou obchodech - Lidl a Tesco a NADĚJE se jí aktivně zúčastnila tak jako každoročně, tentokrát v v Lidlu. Pomáhali dobrovolníci z řad klientů i zaměstnanců

NADĚJE a vybrali 504 kg trvalivých potravin a hygienických pomůcek. Patří jim za to velký dík! 

Děkujeme také všem ochotným dárcům a jsme řádi, že žijeme ve vyspělé společnosti, kde osudy lidí nejsou druhým lidem lhostejné. 


Méně...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a od roku 2017 využívá návazného projektu. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Více...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

 V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a v roce 2017 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


 Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.


Méně...