Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Uklízeli jsme Česko.

Uklízeli jsme Česko.

05.05.21

Život i přes obtíže spojené s pandemií jde dál. Všední dny zůstávají dál všedními a sváteční chvíle jsou prožívány s radostí stejně tak, jako vždycky.


Více...
 
Uklízeli jsme Česko.

Život i přes obtíže spojené s pandemií jde dál. Všední dny zůstávají dál všedními a sváteční chvíle jsou prožívány s radostí stejně tak, jako vždycky.

Takovou sváteční chvílí je pro nás již po několik let dobrovolná účast na celonárodní akci „ Ukliďme Česko“. Účastí na této úklidové akci dáváme na vědomí široké veřejnosti skutečnost, že nám není lhostejný nepořádek v okolí naší budovy a ani na veřejných prostranstvích. Otevřeně se distancujeme od několika jedinců ohrožených sociálním vyloučením, kteří úmyslně znečišťují veřejné prostory. Je zcela pochopitelné, že veřejnost hodnotí všechny bezdomovce jako původce všeho nepořádku. Ale skutečnost je trochu jiná.

I z tohoto důvodu jsme se 22.4.2021 dopoledne sešli v počti 20 klientů a několik zaměstnanců před budovou Naděje v ulici Za Plynárnou 13 v Jablonci nad Nisou a vyzbrojeni ochrannými rukavicemi, pytli na odpadky a potřebným nářadím jsme se  s chutí pustili do úklidu celého okolí budovy, širokého okolí a ti nejodvážnější vyčistili i část koryta řeky. Člověku až chvilkami zůstává rozum stát, co vše se dá vyhodit do jinak krásné řeky.

Vše, co jsme sesbírali, naházeli jsme do připravených pytlů, bylo jich okolo 15 kusů. Byl to velmi příjemný pohled na celý uklízený prostor, odměnou nám byl hřejivý pocit nad dobře vykonanou prací. A protože nejsme živi pouze z pěkných pocitů, rozdělali jsme venku malý oheň a opekli si buřty. Tak se stalo, že všichni byli spokojeni.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

05.05.21

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu na svátek sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu na svátek sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.  Na pomoc se dobrovolně přihlásili i někteří klienti azylového domu, dále pak pracovníci zařízení i jejich rodinní příslušníci. Sbírka trvala od 8,00 hodin do 18,00 hodin, a kdo z vás si to nezkusil, věřte, že to není žádná legrace celý den stát, mluvit s potencionálními dárci, přebírat darované zboží a rovnat ho do připravených beden. Je někdy až dojemné, jak jsou někteří lidé připraveni pomoci. Dle našich zkušeností jsou to většinou maminky s dětmi, starší občané, lidé na první pohled ne příliš bohatí, ti darují s radostí i maličkosti. Ale není to pravidlo. Nemohu se nezmínit o kolektivu pedagogických pracovníků Speciální školy na Liberecké ulici, kteří mezi sebou k této příležitosti uskutečnili dobrovolnou sbírku a její dvě zástupkyně nakoupili potravinové a hygienické zboží za   6 000,- Kč. Klobouk dolů, vážení učitelé, děkujeme!

Při večerním hodnocení jsme, ač již všichni značně znaveni, s radostí konstatovali, že za celý den jsme nasbírali 45 beden potravin a hygienických pomůcek. Vzhledem ke složité době, ve které se nyní nacházíme, je to krásný výsledek a znovu to dokazuje, že většina lidí je dobrých a že jim není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní situace.

Děkujeme !

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin.

Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin.

22.04.21

NADĚJE v Jablonci nad Nisou se jako každoročně zapojí do Sbírky potravin, která se koná v sobou 24.4.2021. Přijďte nás podpořit do Lidlu, děkujeme!

 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin.
 
I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

22.04.21

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE


Více...
 
I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE připojují k akci Ukliďme Česko. 

Více info - viz plakát.


Méně...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

08.04.21

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození.


Více...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození. 

Tento čas byl v jablonecké NADĚJI vždy spojen s velikonoční bohoslužbou, vyzdobeným svátečním stolem, slovem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii koronaviru museli s lidmi bez domova slavit jinak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale společná bohoslužba a pocit zklidnění, na které jsme byli léta zvyklí, nebyly možné. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude jiný a pravá oslava přijde třeba napřesrok.

O to větší bylo naše překvapení, když na Zelený čtvrtek zazvonil na naše dveře "náš" kazatel Roman, který přivezl pro zaměstnance povzbuzení v podobě ručně pečených a zdobených perníčků, lineckého pečiva a jiných dobrot, které napekly dobrovolnice z místního sboru Církve adventistů. Tentokrát tedy nebyli obdarováni pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří se po dlouhé době pandemie a každodenní péči o potřebné cítí také unaveni.

Za nápad velmi děkujeme, překvapení bylo opravdu nečekané, a o to milejší.

Děkujeme všem, kteří nás podporují a myslí na nás v této těžké době! Uvědomujeme si, že to není vůbec samozřejmé.

 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...