Kadaň

 
 

 

 

AKTUALITY

 
 
Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

14.09.21

Klienti Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani se v rámci pracovní terapie dennodenně podílejí na úklidu vnitřních prostor Nízkoprahového denního centra a Noclehárny, od letošního jara navíc organizujeme s osobami bez domova rovněž pravidelný úklid venkovního okolí Střediska.


Více...
 
Lidé bez domova uklízeli v létě okolí Střediska v Prunéřově

Klienti Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani se v rámci pracovní terapie dennodenně podílejí na úklidu vnitřních prostor Nízkoprahového denního centra a Noclehárny, od letošního jara navíc organizujeme s osobami bez domova rovněž pravidelný úklid venkovního okolí Střediska.

 

První venkovní úklidová akce se konala v dubnu a posléze na ni navázaly čtyři další letní úklidy, kterých se celkem účastnilo šest osob bez domova. Jako odměna za práci byla všem klientům poskytnuta potravinová pomoc.

 


Méně...
 
Novela zákona o státní sociální podpoře

Novela zákona o státní sociální podpoře

30.08.21

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani shrnuje, co vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která je účinná od 28. července letošního roku.


Více...
 
Novela zákona o státní sociální podpoře

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani shrnuje, co vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která je účinná od 28. července letošního roku.

 

Zvýšení přídavku na dítě 


Na přídavky na dítě dosáhnou nyní rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima, doposud byl limit 2,7 násobku. 


Zvýšení daňové slevy na dítě

 

Na druhé dítě stoupne daňová sleva z částky 19 404 Kč na 22 320 Kč za rok, na třetí a každé další potom z 24 204 Kč na 27 840 Kč. Sleva na první dítě zůstává stejná jako doposud, tedy 15 204 Kč. Vyšší slevu lze uplatit už pro příjmy za rok 2021, bude přitom vyplácena zpětně. 

Věk dítěte

Základní sazba

Zvýšená výměra

0–6 let

630 Kč (dříve 500 Kč)

1130 Kč (dříve 800 Kč)

6–15 let

770 Kč (dříve 610 Kč)

1270 Kč (dříve 910 Kč)

15–26 let

880 Kč (dříve 700 Kč)

1380 Kč (dříve 1 000 Kč)

 

Rodičovský příspěvek a jeho doplatek při narození dalšího dítěte 

 

Pokud někteří rodiče nestihnou vyčerpat celý rodičovský příspěvek a narodí se jim další dítě, nepřijdou o zbytek příspěvku, nevyužitou částku dostanou jednorázově.  Podle dřívějších pravidel nevyčerpaný zbytek rodičovského příspěvku propadl, protože lze dostávat příspěvek pouze na nejmladší dítě. 

 

Nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí 


Další změna, která pomůže mnoha rodinám. Aktivním dětem, které si přivydělávají a mají brigády či studentské praxe, se už nebude tento příjem započítávat do posuzovaného příjmu, takže rodina by kvůli takové práci neměla přijít o přídavky na děti. 


Zmírněná pravidla pro místní příslušnost


Doposud se musel žadatel obracet na úřad práce podle místa svého trvalého bydliště. Nově může žádat o dávky na místě, kde se zdržuje a žije. Jedná se o žádosti o přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení a pohřebné. U ostatních dávek a příspěvků poskytovaných úřadem práce se místní příslušnost nadále řídí podle místa trvalého bydliště žadatele. 


Více informací o změnách naleznete na webu www.uradprace.cz, nebo přímo na kontaktních pracovištích úřadu práce. Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou poskytneme v naší Dluhové poradně, domluvte si konzultaci. Naše služby jsou zdarma.


Méně...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

17.08.21

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.


Více...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.

 

K informační kampani Ministerstva spravedlnosti se velmi rádi připojujeme sdílením videa – ke zhlédnutí je níže.

 

Na zájemce o oddlužení stále číhá past v podobě nepoctivých firem, které se snaží vydělat na tíživé situaci dlužníků. Za sepsání a podání návrhu na oddlužení k soudu si takzvaní „oddlužovací šmejdi“ žádají poplatek až ve výši 15000 korun, přestože advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si mohou účtovat maximálně státem regulované 4000 korun za jednotlivce a 6000 korun za manžele.

 

Službu podání návrhu na oddlužení ale mohou také poskytovat zcela ZDARMA akreditované neziskové organizace, mezi něž se řadíme. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.sako.justice.cz.

 

Chcete-li pomoc s oddlužením, neváhejte kontaktovat kteroukoli naši odbornou sociální poradnu NADĚJE, rádi Vám pomůžeme.


Méně...
 
Výlet za poznáním

Výlet za poznáním

10.08.21

Výtěžek z posledního ročníku pravidelně pořádaného Kabelkového veletrhu v Kadani už umožnil klientům Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří spoustu zajímavých zážitků. 


Více...
 
Výlet za poznáním

Výtěžek z posledního ročníku pravidelně pořádaného Kabelkového veletrhu v Kadani už umožnil klientům Chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně a Klášterce nad Ohří spoustu zajímavých zážitků. 

 

Naposledy vyrazili naši klienti s asistentkou na barokní zámek Stekník, který se rozkládá uprostřed nádherných terasovitých zahrad v blízkosti města Žatec. Povedený výlet plný poznání byl zakončen osvěžující zmrzlinou.

 

Kabelkový veletrh budeme znovu pořádat v příštím roce, o místě a datu konání budeme brzy informovat.


Méně...
 
Příběh s dobrým koncem

Příběh s dobrým koncem

04.08.21

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. 


Více...
 
Příběh s dobrým koncem

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. Jednou z podmínek jeho získání je samozřejmě trvalý pobyt klienta v obci. Takto získat byt se podařilo panu P., jehož příběh můžeme s jeho souhlasem převyprávět.


Pan P. se stal klientem Chráněného bydlení NADĚJE v červnu 2016 po předchozí hospitalizaci v Psychiatrické léčebně Petrohrad. Jeho stav byl stabilní a další pobyt zde již nebyl nutný.


S panem P. se od začátku poměrně dobře spolupracovalo, postupně se ve službě velmi dobře adaptoval. Byl nekonfliktní, spíše samotářský, měl rád svůj klid. Postupně se osamostatnil a většinu záležitostí – ať už se jednalo o návštěvy lékařů, či vyřizování na úřadech – si zařizoval na vlastní pěst.


Po zhruba třech letech v Chráněném bydlení NADĚJE byla panu P. navrhnuta možnost samostatného bydlení s využitím získání sociálního bytu. Klient se k této možnosti příliš nepřikláněl, ve službě byl zvyklý, obával se změny.


S panem P. se začala řešit také možnost zaměstnání, které by mu rovněž pomohlo k návratu do běžného života. V rámci veřejně prospěšných prací odpracoval třicet hodin u Technických služeb Kadaň. V práci se osvědčil, a to dokonce tak, že získal nabídku na zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Sociální pracovnice s klientem tedy probírala možnost stálého zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu a posléze také získání vlastního bytu. Pan P. celou tuto situaci bohužel psychicky neunesl, poprvé za dobu pobytu v Chráněném bydlení se mu zhoršil zdravotní stav a byla nutná krátkodobá hospitalizace v psychiatrické léčebně.


Po jeho návratu do Chráněného bydlení s ním sociální pracovnice celou situaci podrobně rozebrala a klient přiznal, že byl z náhlých změn ve velkém stresu, nikomu se nesvěřil, a proto byla hospitalizace nutná. Stav pana P. se ale postupně stabilizoval. S klientem se i nadále pracovalo na jeho postupném osamostatnění, a když mu v létě roku 2020 sociální pracovnice nabídla podporu při sepsání žádosti o získání sociálního bytu v Kadani, souhlasil.


Proběhlo šetření sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kadaň a začátkem listopadu se pan P. nastěhoval do své garsoniéry. Přestože dříve pro něj byla tak velká změna nemyslitelná, je nyní spokojený a je rád, že tento krok nakonec udělal.


Cesta pana P. z psychiatrické léčebny přes Chráněné bydlení NADĚJE do sociálního bytu dopadla dobře, nyní je zcela samostatný a stále může navštěvovat kamarády z Chráněného bydlení. Po opuštění služby tedy nezůstal zcela sám, což je pro jeho duševní zdraví velmi důležité.


Věříme, že stejně jako panu P. se podaří najít svoje soukromé útočiště pro další cestu životem i dalším klientům Chráněného bydlení NADĚJE.


Méně...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

29.07.21

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 


Více...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 

 

V Prunéřove poskytujeme služby pro osoby bez domova – Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a ženy.


Méně...