Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Kvalitní obuv pro osoby bez domova na zimu

Kvalitní obuv pro osoby bez domova na zimu

25.11.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 000 korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli pořídit 17 párů bot pro lidi bez domova v Litoměřicích. 


Více...
 
Kvalitní obuv pro osoby bez domova na zimu

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 000 korun v rámci výzvy „Obyčejný život“ jsme mohli pořídit 17 párů bot pro lidi bez domova v Litoměřicích. 

 

Kvalitní obuv zaručí lidem bez domova teplo a sucho. To je základním předpokladem toho, aby mohli přečkat nadcházející náročné zimní měsíce ve zdraví a lepším psychickém rozpoložení.

 

Srdečně děkujeme za pomoc pro naše klienty.

 


Méně...
 
Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

22.11.21

V sobotu 20. listopadu jsme se nenudili. Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se v litoměřické prodejně Lidl zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Výsledná váha darovaného zboží činila velmi pěkných 700 kg.


Více...
 
Zúčastnili jsme podzimního kola Sbírky potravin

V sobotu 20. listopadu jsme se nenudili. Po půlroce jsme znovu oblékli zelené zástěry a jako dobrovolníci jsme se v litoměřické prodejně Lidl zapojili do solidární akce Sbírka potravin. Výsledná váha darovaného zboží činila velmi pěkných 700 kg.

 

Děkujeme všem za darované trvanlivé potraviny a drogerii a také našim zaměstnancům za nasazení.

 

Darované zboží rozdistribuujeme do našich služeb, aby se dostalo přímo k těm nejpotřebnějším – rodinám a jednotlivcům v tísni, seniorům a osobám s handicapem.

 

Všechny informace o Sbírce potravin naleznete na webové stránce projektu.

 Méně...
 
Děkovná bohoslužba NADĚJE

Děkovná bohoslužba NADĚJE

26.10.21

14. října uspořádala litoměřická NADĚJE v pořadí již druhou děkovnou bohoslužbu. V červeném kostele v Jiráskových sadech se sešli klienti, pracovníci, přátelé a příznivci, aby se zastavili uprostřed práce a rušných dní.


Více...
 
Děkovná bohoslužba NADĚJE

14. října uspořádala litoměřická NADĚJE v pořadí již druhou děkovnou bohoslužbu. V červeném kostele v Jiráskových sadech se sešli klienti, pracovníci, přátelé a příznivci, aby se zastavili uprostřed práce a rušných dní. 

 

Bohoslužba proběhla v návaznosti na službu kaplanů, kteří v jednotlivých sociálních službách poskytují duchovní péči jak klientům, tak pracovníkům. Byla zde možnost se ohlédnout za uplynulým nelehkým obdobím a vyjádřit vděčnost a sounáležitost. 

 

Cílem bylo navzájem si předat povzbuzení do následujícího období, naději a víru, že v tom nejsme sami.

 

Odkaz na fotogalerii z bohoslužby.


Méně...
 
Prohlášení k ukončení provozu azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

Prohlášení k ukončení provozu azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

23.09.21

NADĚJE provozuje v Želetické ulici v Litoměřicích od roku 2003 azylový dům a od roku 2013 noclehárnu pro ženy. V budově provozujeme dané služby na základě nájemní smlouvy s městem Litoměřice.


Více...
 
Prohlášení k ukončení provozu azylového domu NADĚJE v Litoměřicích

NADĚJE provozuje v Želetické ulici v Litoměřicích od roku 2003 azylový dům a od roku 2013 noclehárnu pro ženy. V budově provozujeme dané služby na základě nájemní smlouvy s městem Litoměřice.

 

Na konci loňského roku nám zástupci města Litoměřice sdělili, že plánují celkovou rekonstrukci objektu a jeho jiné využití, proto jsme přistoupili k dohodě o ukončení nájmu ke dni 31. 12. 2021.

 

Na základě této skutečnosti, o níž jsme informovali v dubnu, jsme se v uplynulých měsících intenzivně snažili najít jiné vhodné prostory, kde by bylo možné v provozu obou služeb pokračovat. Zvažovali jsme využití krajského zařízení i soukromých objektů. Nepodařilo se nám však najít objekt, který by odpovídal jak kapacitně, tak z hlediska vysokých nároků, jimž musí azylové domy dostát, a zároveň byl pro nás finančně dostupný.

 

Rozhodli jsme se tedy snížit kapacitu našeho azylového domu a poskytovat ubytování alespoň ženám bez domova včetně Noclehárny, nicméně již bez azylového domu pro rodiny s dětmi. Ve spolupráci s Odborem správy nemovitého majetku města Litoměřice jsme na začátku léta vytipovali objekt, který by tomuto účelu vyhovoval. Bohužel před pár dny nám město Litoměřice sdělilo, že poskytovat pobytovou sociální službu není na daném místě možné.

 

Ocitli jsme se ve velké časové tísni kvůli zákonným lhůtám. Proto jsme požádali město Litoměřice o prodloužení nájemní smlouvy v Želeticích o jeden rok, abychom zde pokračovali v provozu azylového domu a noclehárny pro ženy. Této naší žádosti ale město nevyhovělo.

 

Do konce roku tedy pomůžeme všem našim klientům najít jiné ubytování v azylových domech v rámci Ústeckého kraje, případně i jinde. Provoz našich služeb ukončíme po 18 letech 31. 12. 2021.

 

Ukončení provozu nás velmi mrzí, chceme ale tento konec vnímat jako začátek nových příležitostí.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Sportovní den pro osoby s handicapem

Sportovní den pro osoby s handicapem

10.09.21

S klienty našich litoměřických a roudnických sociálně terapeutických dílen jsme si užili den plný smíchu na sportovním dni v Mentaurově. Klienti, osoby s handicapem, si mohli vyzkoušet pétanque, běh, házení míčkem nebo fotbal – jednoduše každý si našel to své.


Více...
 
Sportovní den pro osoby s handicapem

S klienty našich litoměřických a roudnických sociálně terapeutických dílen jsme si užili den plný smíchu na sportovním dni v Mentaurově. Klienti, osoby s handicapem, si mohli vyzkoušet pétanque, běh, házení míčkem nebo fotbal – jednoduše každý si našel to své.

 

Po sportovních výkonech plných upřímného nadšení jsme se sešli u ohně, abychom si opekli buřty a v doprovodu kytary zazpívali pár písníček.

 

Na závěr vydařeného dne obdrželi všichni klienti zaslouženou medaili a malou odměnu.


Méně...