Litomyšl

 
 

 
 
NADĚJE pomáhá s online výukou

NADĚJE pomáhá s online výukou

V době uzavření škol má NADĚJE jiný provoz !

23.11.20

Otevřeno od úterý do pátku převážně dopoledne


Více...
 
NADĚJE pomáhá s online výukou

Na začátku listopadu Naděje v Nízkoprahovém klubu přesměrovala provoz pro děti na dopoledne. Reagovala tak na potřeby jedné ze základních škol a doporučení MPSV.  Pomáhá vytipovaným žákům s online výukou přímo na pobočce. Otevřeno máme od úterý do pátku od 8 do 13 hodin a následně dle domluvy.  Díky nadstandardní spolupráci pracovníků 1. ZŠ, Dobrovolnickému centru Charity, Skautům, docházejícím dobrovolníkům se podařilo velmi rychle zahájit provoz při výuce tak, aby nedocházelo k velkým výpadkům v učivu při distanční formě. Pravděpodobně bude Naděje v době uzavření škol pomáhat tímto způsobem. Jakmile budou školy opět otevřeny, vrátili bychom se k původnímu poskytování celého spektra služby.


Méně...
 

MĚNÍME PROVOZNÍ DOBU KLUBU. 


Více...
 

Nově máme otevřeno od 7:30 - 12:30 hodin. 


Méně...
 

I v listopadu máme stále otevřené dveře pro vás všechny. 


Více...
 

Příjďte za námi. Rádi vám pomůžeme s úkoly nebo si jen popovídáme a zahrajeme nějakou hru. 


Méně...
 
S NADĚJÍ JE MOŽNÉ NAJÍT RADOST

S NADĚJÍ JE MOŽNÉ NAJÍT RADOST

Můžete přijít na chvíli i o prázdninách

26.10.20

Bude prostor si popovídat a odlehčit některé starosti


Více...
 
S NADĚJÍ JE MOŽNÉ NAJÍT RADOST

I u nás je činnost  opatřeními trochu omezená (neprobíhají zde například pohybové aktivity), ale stále je dost věcí, které nám mohou přinést radost a osvěžit současné dny. A o nalézání hezkých momentů  budeme o prázdninách mluvit a snažit se o ně. Proto, kdo by chtěl na chvíli přijít na jiné myšlenky a hledat s námi, bude vítán. Budeme se těšit :-) 


Méně...
 
NADĚJE je stále otevřená pro děti a mládež

NADĚJE je stále otevřená pro děti a mládež

OTEVŘENO PRO PODPORU A POMOC

22.10.20

Lockdown se netýká uzavření sociální služby. Pomoc v Nízkoprahovém klubu je směrována na podporu ve vykonávání školních povinností. Rovněž i doprovázení dětí a dospívajících při psychickém vyrovnávání se s doléhající obtížnou situací.


Více...
 
NADĚJE je stále otevřená pro děti a mládež

Nízkoprahový klub není v této době uzavřen. Jeho otevírací doba je stejná jako obvykle.V době školního roku je otevřeno odpoledne od úterý do pátku, v době prázdnin : dopoledne od úterý do pátku. Klub není uzavřen proto, že na základě zkušeností se zavřením škol na jaře bylo zjištěno, že nemalé procento dětí hůře plnilo úkoly stanovené školou. Proto byl vznesen požadavek, aby NZDM za účelem pomoci ve vykonávání školních povinností zůstávala pro děti a mládež otevřená. V televizních informacích  nebylo uvedeno (proto je nutné doplnit), že stejně jako cesta do zdravotnictví je povolena i cesta do sociálních služeb. Program klubu bude aktuálně přizpůsoben potřebám dětí a zároveň budou dodržována hygienická doporučení ministerstva zdravotnictví. Znáte-li někoho, kdo by potřeboval pomoci, neváhejte se na nás obrátit.


Méně...
 
Aktuální informace související s Koronavirem

Aktuální informace související s Koronavirem

13.10.20

Děvčata a chlapci, kteří využíváte našeho klubu, velmi nám záleží na tom, abyste se i v současné době cítili v klubu dobře a bezpečně. Jelikož jsme sociální službou, není náš klub zatím uzavřen. Pokud byste potřebovali pomoci s učivem, probrat starosti, nad kterými přemýšlíte nebo nechtěli být doma sami, můžete přijít k nám do nízkoprahového klubu. Stále sledujeme opatření vlády, ministerstva zdravotnictví .


Více...
 
Aktuální informace související s Koronavirem

Pro Vaši bezpečnost dodržujeme v klubu tato opatření:
!Do klubu není povolen přístup dětem a dospívajícím, kteří jeví známky nachlazení , teploty.. !Všichni zaměstnanci a účastníci klubů nosí ve vnitřních prostorách roušky.

!Dbáme na to, aby každý při vstupu do kluboven použil účinný desinfekční přípravek na ruce, který je k dispozici.

!Během klubů pravidelně větráme.

!Po klubu nebo v následujícím dni desinfikujeme kliky, věci, stoly a další předměty, kterých se dotýká větší počet lidí.

!Podlaha je rovněž ošetřena desinfekčním přípravkem dle potřeby.

!Dbáme na doporučený počet lidí v místnosti, dětem i dospívajícím se věnujeme individuálně. Snažíme se dělat vše tak, abychom v současné době nedávali příležitost k šíření covidového onemocnění a aby pobyt v NADĚJI byl pro vás bezpečný.


Méně...