Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Sbírka ošacení pro NAĎEJI

Sbírka ošacení pro NAĎEJI

11.12.20

Dům dětí a mládeže, Pavilon uspořádal podzimní sbírku ošacení. 


Více...
 
Sbírka ošacení pro NAĎEJI

Dům dětí a mládeže, Pavilon uspořádal již tradičně podzimní sbírku ošacení. Byla opět bohatá a do NAĎEJE jsme dovezli dvě plná auta věcí, které ještě poslouží potřebným lidem. Děkujeme za podporu! 


Méně...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

24.11.20

Aktualizováno 24.11.2020


Více...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Aktualizováno 24.11.2020

 

1. Zakryjte si ústa a nos. Odhalení dýchacích cest je povoleno pouze v jídelně a sprše. 

2. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

3. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav.

4. Jinak všechny služby probíhají bez omezení.


Méně...
 
Probační a mediační služba podporuje NADĚJI

Probační a mediační služba podporuje NADĚJI

20.11.20

Pracovníci mladoboleslavského střediska Probační a mediační služby myslí na klienty NAĎEJE. 


Více...
 
Probační a mediační služba podporuje NADĚJI

Pracovníci mladoboleslavského střediska Probační a mediační služby myslí na klienty NAĎEJE. Uspořádali mezi sebou sbírku oblečení a trvanlivých potravin, které našim klientům pomohou ulehčit nastávající zimní období. Za dary i milou návštěvu kolegům z probační velice děkujeme! 

 


Méně...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

19.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a od roku 2017 využívá návazného projektu. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Více...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a v roce 2017 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


 Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.


Méně...
 
Školení pro klienty - právo II

Školení pro klienty - právo II

08.10.20

Pokračování přednášky na téma právních záležitostí proběhlo ve středisku NAĎEJE 7. října. 


Více...
 
Školení pro klienty - právo II

Pokračování přednášky na téma právních záležitostí proběhlo ve středisku NAĎEJE 7. října. Lektorka JUDr. Bedřiška Kopoldová s našimi klienty diskutovala o problémech, se kterými se reálně potýkají, a poskytla jim praktické rady, jak v jejich řešení postupovat. 

 

Na vzdělávacích aktivitách pro klienty spolupracujeme s VOLONTÉ CZECH o. p. s. a jejich realizace probíhá v rámci projektu VOL pomoc Evropského sociálního fondu. 


Méně...
 
Školení pro klienty - komunikace

Školení pro klienty - komunikace

02.10.20

Vzdělávací cyklus, který ve středisku NAĎEJE realizuje VOLONTÉ CZECH o. p. s...


Více...
 
Školení pro klienty - komunikace

Vzdělávací cyklus, který ve středisku NAĎEJE realizuje VOLONTÉ CZECH o. p. s. v rámci projektu VOL pomoc Evropského sociálního fondu, pokračoval 23. září. Tématem setkání byla komunikace. Naši klienti se spolu s lektorkou Bc. Martinou Táborskou zabývali otázkami - kdo jsem?, jaké jsou mé role?, co očekávám od sebe a lidí ve svém okolí? K tomu spolu nacvičili lehké techniky komunikace. 

 

Přednáška byla pro všechny zúčastněné přínosem a těšíme se na další. 


Méně...