Nedašov

 
 

Možnost návštěv od 25. 5. 2020

Informace

25.05.20

Milí přátelé, vážení příbuzní,

od 25. 5. 2020 obnovujeme režim návštěv. Požadujeme ale dodržování podmínek našich preventivních a organizačních opatření:


Více...
 

Milí přátelé, vážení příbuzní,

od 25. 5. 2020 obnovujeme režim návštěv. Požadujeme ale dodržování podmínek našich preventivních a organizačních opatření:

  1. O zvažované návštěvě se s námi domluvíte telefonicky na čísle 775 889 643 nebo pište na email: lenka.lorencova@nadeje.cz
  2. Každá návštěva vstupuje a odchází přes budovu číslo 2, kde proběhne administrativní záznam.
  3. Návštěvní hodiny jsou denně od 9 - 11 hodin a od 13 - 16 hodin.
  4. Jakýkoliv kontakt musí probíhat co nejbezpečněji s ohledem na případné šíření nemoci.
  5. Přicházející návštěva má sebou mobil a vlastní roušku (nebo ji obdrží od nás). Všichni používají roušky.
  6. Na návštěvu mohou přijít v jednom čase maximálně dvě dospělé osoby.
  7. Pokud je to možné, návštěva probíhá ve venkovních prostorách domova.
  8. Žádáme o maximální dodržování hygienických pravidel a o vzájemnou informovanost v případě změn zdravotního stavu, které by mohly indikovat virové onemocnění.
  9. Pro kontakt se svými blízkými můžete i nadále využívat druhé telefonní číslo  775 892 468 prostřednictvím aplikace WhatsApp.

Méně...
 

Kontaktujte své blízké skrze WhatsApp

Informace

04.05.20

Vážená paní, vážený pane,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi...


Více...
 

Vážená paní, vážený pane,

 

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhují naše pracovnice Iva Sporková, Mgr. Jana Petrůjová, Lenka Lorencová a budou pro Vás k dispozici ve dnech od Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je: 

 

 775 892 468 


Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a některá z nich bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min. Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

S pozdravem Petr Žůrek, ředitel pobočky

 


Méně...
 
 
 
Předvánoční koledování

Předvánoční koledování

23.12.19

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly


Více...
 
Předvánoční koledování

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly z předvánočního shonu a daly pocítit kouzelnou vůni očekávaných Vánoc. Děkujeme dětem i jejich učitelkám za jejich obětavost a čas, který nám věnovaly. Fotografie zde.


Méně...
 
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

16.12.19

V neděli odpoledne nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělské družiny. Milým slovem a sladkým dárkem potěšil všechny klienty našeho


Více...
 
Mikulášská nadílka

V neděli odpoledne nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělské družiny. Milým slovem a sladkým dárkem potěšil všechny klienty našeho domova. Letos nás překvapil tím, že si s jedním z našich klientů vesele zazpíval a zabubnoval na ozembuch. Skrze jeho přítomnost zavládla v domově příjemná předvánoční atmosféra, provoněná perníčky a ovocem.

Klienti se po odchodu Mikuláše spokojeně usmívali a bylo znát, že se ve vzpomínkách vrátili do svého dětství.

Všem zúčastněným srdečně děkujeme. Fotografie zde.


Méně...
 
Na samotě u lesa

Na samotě u lesa

30.09.19

Díky příznivému podzimnímu počasí jsme minulý týden uskutečnili již námi dávno plánovaný výlet samoty Račné, patřící


Více...
 
Na samotě u lesa

Díky příznivému podzimnímu počasí jsme minulý týden absolvovali již námi dávno plánovaný výlet samoty Račné, patřící k nejhezčím údolím lokality obce Lidečko. Právě tam se narodil náš klient Antonín a návštěva rodiště byla jeho velkým přáním. Po prohlídce rodného domu došlo k srdečnému setkání s tamními obyvateli, se kterými zavzpomínal na dřívější časy - na období mládí, ale také na nežijící kamarády, se kterými se dalo setkat již jenom skrze vzpomínku.

Během dne jsme potkávali houbaře, jejichž bohatý obsah košíků svědčil o tom, že sezóna rostoucích hub ještě neskončila. Lákavé příležitosti nedokázal odolat ani jeden člen naší posádky a po krátkém hledání přinesl z lesa pěknou hromádku praváků.

Na zpáteční cestě jsme se občerstvili v lidečkovské hospůdce, jakožto místu dalších vzpomínek a nových informací.

Fotografie zde.


Méně...
 
Rostou, rostou ..

Rostou, rostou ..

27.09.19

Zpráva o hojné úrodě hub v místních lesích v nás obudila sběratelské požitky a my se vydali spolu s našimi klienty do lesa na


Více...
 
Rostou, rostou ..

Zpráva o hojné úrodě hub v místních lesích v nás obudila sběratelské požitky a my jsme se vydali spolu s našimi klienty do lesa na houby.

Jeli jsme do lokality pod Holým vrchem a dále na Backovy louky. Za malou chvíli jsme nasbírali dva plné koše hřibů, které jsme hned po příjezdu zpracovali na smaženici a řízky. Všichni si náramně pochutnali.

Mimo houbaření jsme se věnovali také poznávání lučních rostlin, v čemž nám hodně pomohla jedna z našich klientek, coby bývalá učitelka přírodopisu.

Měli jsme radost, že jsme návštěvu lesa šťastně a ve zdraví zvládli. Fotografie zde.


Méně...
 
Okružní jízda po Závrší

Okružní jízda po Závrší

09.09.19

V pátek 6. 9. 2019 jsme se se čtyřmi klienty našeho domova, kteří pocházejí ze Závrší, vypravili na okružní jízdu po okolí. Nejdříve


Více...
 
Okružní jízda po Závrší

V pátek 6. 9. 2019 jsme se se čtyřmi klienty našeho domova, kteří pocházejí ze Závrší, vypravili na okružní jízdu po okolí. Nejdříve jsme navštívili část obce Nedašov zvanou Hrušovec, posléze jsme pokračovali do Nedašovy Lhoty, do lokality Vysocka. Díky příznivému počasí, které nás celý den provázelo, jsme se kochali výhledem do širého okolí s nostalgickou vzpomínkou na dobu svého mládí. Cestou zpátky jsme se postupně zastavovali u jejich rodných domů a vzpomínali na různé životní události. Nechyběla ani zastávka v místním pohostinství, kde jsme pohovořili s místními občany. Výlet jsme zakončili houbařením v místním lese a s konstatováním: všude dobře, ale v rodném kraji nejlépe.


Méně...
 
Na celomoravské soutěži v pétanque

Na celomoravské soutěži v pétanque

27.08.19

Dne 22. 8. 2019 jsme se zúčastnili soutěže v pétanque „Morava Cup“, která se konala v Domově pro seniory Burešov. Tohoto


Více...
 
Na celomoravské soutěži v pétanque

Dne 22. 8. 2019 jsme se zúčastnili soutěže v pétanque „Morava Cup“, která se konala v Domově pro seniory Burešov. Tohoto celomoravského kola se zúčastnilo dvanáct vítězných týmů domovů pro seniory, které si vybojovaly svůj postup v jednotlivých krajských kolech, včetně našeho nadějáckého. Naše druhé místo z krajského kola nás motivovalo v našich přípravných trénincích a v dalším pokusu dosáhnout předního umístění, ale tentokrát byli soupeři silní, do finální šestky jsme se neprobojovali. Nezoufáme, nýbrž doufáme, že se soutěž pétanque stane soutěží každoroční a zůstane tak naší motivující aktivitou. Pořadatelské organizaci děkujeme za skvělou přípravu a bohaté občerstvení. Fotografie zde.


Méně...