Nedašov

 
 

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Od 13. 5. 2022 jsou povoleny návštěvy bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

 
 
Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

28.06.21

V naší klubovně rádi vyrábíme ve volném čase menší i větší koše z pedigu. Tento přírodní materiál se dováží z jihovýchodní Asie.


Více...
 
Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

V naší klubovně rádi vyrábíme ve volném čase menší i větší koše z pedigu. Tento přírodní materiál se dováží z jihovýchodní Asie. Jedná se vlastně o vnitřní část stonku ratanové liány, která je silná několik centimetrů, ale dlouhá až sto metrů. Dřevo má světlou, až bílou barvu, podobá se našemu lipovému dřevu zbavenému kůry. Tentokrát jsme vyrobili velký obětní koš pro dárkové chleby, které dostaly děti ve farnosti Brumov k prvnímu svatému přijímání. Chléb je působivým symbolem lidské existence a také hluboce vyjadřuje jedno z tajemství křesťanské víry: Ježíše, který je pravý chléb lidského života. Jedním z poslání NADĚJE je spolupracovat se společenstvími křesťanů a farnost v Brumově je jednou z největších komunit našeho regionu. Fotografie zde.


Méně...
 
Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

07.06.21

Začátek letošního června a možnost částečného rozvolnění jsme v Nedašově využili k malé oslavě. Náš obyvatel Jarek se již delší dobu připravoval k přijetí prvního svatého přijímání, tedy k přijetí Krista v eucharistii. V pátek 4. června dopoledne jsme po delší době v našem společenství spolu s Jarkovou rodinou a přáteli oslavili mši svatou a spolu s celým domovem si připomenuli velký dar intenzivní Boží blízkosti ve svatém chlebě. 


Více...
 
Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

Začátek letošního června a možnost částečného rozvolnění jsme v Nedašově využili k malé oslavě. Náš obyvatel Jarek se již delší dobu připravoval k přijetí prvního svatého přijímání, tedy k přijetí Krista v eucharistii. V pátek 4. června dopoledne jsme po delší době v našem společenství spolu s Jarkovou rodinou a přáteli oslavili mši svatou a spolu s celým domovem si připomenuli velký dar intenzivní Boží blízkosti ve svatém chlebě. Odpoledne jsme slavnostně skáceli májku a prožili malou společenskou slavnost v naší pergole. K poslechu i tanci nám zahráli Jarkovi přátelé z dechové hudby Polančanka z Valašské Polanky. K slavnostnímu odpoledni přispěli téměř všichni obyvatelé i zaměstnanci. Bylo napečené vynikající cukrové v rámci práce klubovny a aktivizace, kuchařky a celá kuchyně přispěly dobrotami a nápoji, správa budov a úklid s údržbou připravili areál a zahradu. Celý slavnostní den se nesl v atmosféře vděčnosti a radosti. Musíme si přiznat, že na takové milé události jsme už odvykli. Fotografie zde.


Méně...
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

08.12.20

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš.


Více...
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš. Každému bylo připomenuto, že se o nich v nebi všechno ví, jaké mají kaňky ve své knize života, a že se velmi cení jakákoliv dobrá snaha, modlitba či aspoň úsměv.

Další andělé nám připravili hojné mikulášské balíčky jako ocenění celoročního úsilí. Nejčipernější anděl si vzal na starost poctivé roznesení dárků ke všem obdarovaným. Návštěva tak milého hosta byla velmi vítaná, někteří dokonce chtěli nebo i řekli modlitbu, jiní chtěli třeba přímluvu v nebi za něco, co nosí na srdci. Loučení provázelo přání pokojného Adventu a šťastných Vánoc pro všechny. Fotografie zde.


Méně...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Za hledáním podzimních pokladů

16.09.20

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. 


Více...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. Sešli jsme se po ránu s menší skupinkou pohyblivých klientů a vyrazili minibusem, vybaveni košíky a kudličkami. Vydali jsme se na horní konec Nedašova, do místa zvaného Cigán. Udělali jsme asi tři zastávky u lesíků, které nás zaujaly. Hříbky jako by nás čekaly v každém lese, takže jsme je nehledali, ale zrovna sbírali. Na doporučení místního obyvatele jsme jeli dál na otevřenou louku zvanou Backovy, kde se nám otevřel nádherný výhled do krajiny a spatřili jsme velké množství bedel, kterými jsme naplnili naše košíky. A co myslíte, že nás čekalo potom? Houbové hody. Fotografie zde.


Méně...
 
Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

15.09.20

Možná jste se už setkali se závody dřevorubců. Je to náročný sport pro opravdu silné, vytrvalé a houževnaté pracanty.


Více...
 
Dřevorubci pomáhají NADĚJI v Nedašově

Možná jste se už setkali se závody dřevorubců. Je to náročný sport pro opravdu silné, vytrvalé a houževnaté pracanty. Právě takové závody, které si u nás ponechaly svůj anglický název Timbersports, se odehrály v neděli 13. 9. po celé odpoledne ve sportovním areálu v Zádveřicích – Rakové. Jeho organizátoři se rozhodli uspořádat v rámci tohoto sportovního odpoledne dobročinnou sbírku pro náš domov. Chceme poděkovat zvláště Danielu Hillovi a jeho spolupracovníkům za uspořádání, ale také Zastupitelstvu a starostovi obce za pomoc v propagaci a organizaci odpoledne. Jsme vděční za mnoho osobních setkání, při kterých bylo možné prezentovat službu a poslání nedašovské NADĚJE.

Na závěr sportovního odpoledne byli účastníci seznámeni s finančním výnosem sbírky, který činil 19 504 korun. Letošní štědrost návštěvníků byla mimořádná jak z důvodů zdravotních omezení, tak z důvodů zhoršené ekonomické situace obyvatel.

Je pro nás velkým povzbuzením, že naše práce je velmi pozitivně vnímána a hodnocena jako velmi potřebná. Při předávání finančního obnosu jsme vyjádřili všem poděkování a také vděčnost, pokud jako lidé přinášejí naději tam, kde žijí.

Fotogragie zde.


Méně...
 
Kulturní odpoledne

Kulturní odpoledne

07.09.20

„Bylo nám s Vámi hezky, a pokud budete mít zájem, rádi zase někdy přijdeme.“ 


Více...
 
Kulturní odpoledne

„Bylo nám s Vámi hezky, a pokud budete mít zájem, rádi zase někdy přijdeme.“  Těmito slovy se s námi rozloučila skupina sympatických chlapíků heligonkářů. Společně s nimi jsme si zazpívali písně známé i méně známé. Příjemná uvolněná atmosféra nás vtáhla natolik, že jeden z nás si dodal odvahu a projevil zájem, zahrát na jeden z hudebních nástrojů. Zjistili jsme, že je to muzikant samouk a dříve si k večeru sednul na lavičku a hrál si jen tak pro radost. Dobrou náladu podpořila slečna Eliška, která nám po roce přišla ukázat, co nového se naučila její parťačka border kolie Sofinka. Omlazující a barevné bylo vystoupení mladých tanečnic, které nám předvedly orientální tance. Děkujeme všem účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tom, abychom toto zajímavé odpoledne mohli uskutečnit. Fotografie zde.    


Méně...