Nedašov

 
 

Rok 2021 - 30 let trvání NADĚJE v Nedašově

Video

06.01.21

Náš Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku. Je to už 30 let od zahájení naší práce v tomto krásném regionu.


Více...
 

Náš Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku. Je to už 30 let od zahájení naší práce v tomto krásném regionu. Jsme křesťanská misijní a charitativní iniciativa a naše působení v Nedašově je především vyjádřením naší důvěry a vděčnosti za Boží obdarování. Jako malý úvod k našemu výročí jsme již během minulého léta připravili ve spolupráci s panem Rostislavem Cíchou a Laurou Fojtíkovou krátké video z našeho života. Podívejte se na něj zde a šiřte jej jako jednu z dobrých zpráv o naší současnosti. Děkujeme za přátelství a za podporu.


Méně...
 

Informace pro návštěvy od 4. 1. 2021

04.01.21

Milí přátelé, vážení příbuzní,

v případě, že zvažujete návštěvu v našem zařízení, informujte se nejprve telefonicky na čísle 775 889 643


Více...
 

Milí přátelé, vážení příbuzní,

v případě, že zvažujete návštěvu v našem zařízení, informujte se nejprve telefonicky na čísle 775 889 643. Je třeba dohodnout výjimku ze zákazu návštěv a čas návštěvy. Na návštěvu si přineste vlastní respirátor FFP2 nebo KN95. Pokud jste prodělali onemocnění Covid-19, prokažte nám tuto skutečnost potvrzením lékaře, nebo předložte SMS z laboratoře. Jestliže nepřipadá v úvahu žádná z předchozích variant, bude vám test proveden v našem zařízení.

Zároveň vás žádáme o maximální informovanost v případě změn zdravotního stavu, které by mohly indikovat virové onemocnění.


Méně...
 

Kontaktujte své blízké skrze WhatsApp

04.05.20

Vážená paní, vážený pane,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi...


Více...
 

Vážená paní, vážený pane,

 

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhují naše pracovnice Iva Sporková, Mgr. Jana Petrůjová, Lenka Lorencová a budou pro Vás k dispozici ve dnech od Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je: 

 

 775 892 468 


Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a některá z nich bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min. Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

S pozdravem Petr Žůrek, ředitel pobočky

 


Méně...
 
 
 
Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

26.02.20

Vzdálený ostrov Nový Zéland nám přiblížil


Více...
 
Cestovatelská přednáška o Novém Zélandu

Vzdálený ostrov Nový Zéland nám přiblížil Vojtěch Chupík. Seznámil nás nejen se svým studijním pobytem na universitě v městě Dunedin, která je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v této části světa, ale také se sociálním a společenským kontextem tamního života. Fascinující byly také fotografie a některé osobní zážitky z pobytu. Třeba návštěva míst, kterým domorodci dávají přiléhavá jména podle mluvící vody, nebo bílého nebe, ale také setkání s živými tvory, které nikde jinde ve volné přírodě neuvidíte. Osvěžující seznámení s tímto vzdáleným ostrovem bylo prokládáno odkazy do dějin Evropy, vtipnými postřehy a osobními zkušenostmi. Možná nejcennější poznání je o lidech Nového Zélandu, sice nám tak vzdáleným a přitom tak srdečným, vstřícným a lidsky vřelým. Mezi informacemi, které by mohly opravdu i velmi překvapit, byla třeba ta o válečných ztrátách na bojištích Velké války, kde tato země ztratila desetinu svého obyvatelstva. A jak to bylo s Pánem Prstenů? Fascinující a překvapující krajina Nového Zélandu přilákala filmaře, kteří její kouzelné a neopakovatelné scenérie využili jak pro velké scény, tak třeba pro vybudování domova malých hobitů. Viděli jsme to na vlastní oči! Fotografie zde.    


Méně...
 
Hasiči pomáhají NADĚJI

Hasiči pomáhají NADĚJI

07.01.20

Velmi milou návštěvou byla pro náš domov skupinka vedená starostou hasičů v Popově Václavem Pinďákem. Popovští hasiči se nám


Více...
 
Hasiči pomáhají NADĚJI

Velmi milou návštěvou byla pro náš domov skupinka vedená starostou hasičů v Popově Václavem Pinďákem. Popovští hasiči se nám rozhodli věnovat výtěžek své dobrovolné společenské aktivity. Na konci roku organizují pro občany kulturní a společenské akce s možností dobrovolného příspěvku. Tentokrát se rozhodli věnovat výtěžek našemu domovu a po dohodě jsme našli jako nejpotřebnější nákup unikátního polohovacího systému sestávajícího ze dvou produktů: napínacích kluzných prostěradel SWIFT a polohovacích podložek SWIFT. Za takový praktický dar jsme velmi vděční. Je to profesionální pomůcka zvyšující komfort pro ležícího klienta, ale velmi ušetří také námahu při odborné péči. Fotografie zde.


Méně...
 
Koledníci mezi námi

Koledníci mezi námi

07.01.20

Také do našeho domova NADĚJE přišli malí koledníci. Tradiční a velmi očekávaná tříkrálová návštěva se uskutečnila v sobotu.


Více...
 
Koledníci mezi námi

Také do našeho domova NADĚJE přišli malí koledníci. Tradiční a velmi očekávaná tříkrálová návštěva se uskutečnila v sobotu. Koledníčci svou milou písničkou popřáli štěstí, zdraví a Boží požehnání. Všechny příbytky označili nápisem K+M+B, který si získává i nové interpretace: nejen že připomíná jména Kašpara, Melichara a Baltazara, ale upamatovává na latinské aby „Kristus požehnal obydlí“ (Christus mansionem benedicat), nebo moderně ať si nezapomeneš vzít sebou Boží požehnání a „klíče, mobil, brýle“. V každé zemi, kde se takové dobré dílo daří, je toto koledování pozitivní zkušeností, která velmi ovlivňuje postoje společnosti, ale především kladně působí na děti sloužící nejpotřebnějším. Fotografie zde.


Méně...
 
Zahrála nám Závršanka

Zahrála nám Závršanka

31.12.19

Sváteční atmosféru do našeho domova přinesla dechová hudba Závršanka. Velmi populární vánoční i lidové skladby zpívané jak


Více...
 
Zahrála nám Závršanka

Sváteční atmosféru do našeho domova přinesla dechová hudba Závršanka. Velmi populární vánoční i lidové skladby zpívané jak dospělými zpěváky, mezi kterými hrál jednoznačný prim Pavel a Ivana Matúšů, tak doprovod a zpěv dětí, si našly okamžitě cestu do srdcí posluchačů.  Kultivovaný projev a velmi přátelské vystupování i vzájemné přijetí přineslo mnoho radosti i hezkých kulturních zážitků. Kapelník Miroslav Novák nám řekl: „Vánoční koncert je pro nás takové ohlédnutí a také uklidnění za minulým rokem a zároveň i povzbuzení do práce, která je před námi v budoucím roce“. Dále nám řekl, že záměrem při zapojení dětí je zachovat tradici dechovky a vítají zapojení mladých jak do hudby, tak při oživování tradic. Hudba otevírá do větší hloubky duchovní rozměr lidské osoby. Umělecký vedoucí Karol Chamaj ocenil významný počet mladých hudebníků a také jejich místní původ, což u takového tělesa je dnes už vzácností. Celý vánoční koncert byl našimi klienty i zaměstnanci velmi oceněn slovně i dlouhým potleskem. Fotografie zde.


Méně...
 
Štědrý večer v Nedašově

Štědrý večer v Nedašově

27.12.19

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů,


Více...
 
Štědrý večer v Nedašově

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů, ale i dalšími aktivitami. Velmi milé jsou návštěvy příbuzných a přátel, zástupců obcí a farností. Vánoce přinášejí slavnostní atmosféru, výzdobu, balení dárků, koledy a duchovní přípravu na krásný čas.

Při letošní Štědrovečerní večeři jsme mezi námi přivítali scholku - pěvecký sbor menších dětí doprovázený těmi velkými na hudební nástroje - která nám zazpívala koledy. Slavnostní proslov měl ředitel NADĚJE Nedašov František Švach. Představil svého nástupce Petra Žůrka, který naši pobočku povede od ledna. Po společné modlitbě následoval slavnostní přípitek a štědrovečerní večeře.

Část zaměstnanců se vydala na návštěvu našich spolubydlících, kterým už zdravotní stav nedovoluje být u společného stolu. Každému předáváme malou pozornost, proneseme krátké slavnostní slovo, modlitbu a požehnání. Dítě Ježíš byl v jesličkách také zcela odkázán na lásku svých nejbližších.

Po večeři je ještě spousta času na společné zpívání koled za doprovodu varhan, na srdečné slovo a spočinutí u jesliček nebo vánočního stromečku. Tento slavností večer je výrazem vděčnosti za každé vzájemné obdarování, za službu v duchu křesťanské naděje pro každého z nás. Fotografie zde.


Méně...
 
Předvánoční koledování

Předvánoční koledování

23.12.19

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly


Více...
 
Předvánoční koledování

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly z předvánočního shonu a daly pocítit kouzelnou vůni očekávaných Vánoc. Děkujeme dětem i jejich učitelkám za jejich obětavost a čas, který nám věnovaly. Fotografie zde.


Méně...