Nedašov

 
 

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Od 13. 5. 2022 jsou povoleny návštěvy bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

 
 
Jiří Helán při našem kácení májky

Jiří Helán při našem kácení májky

05.06.20

Při dodržení všech omezení spojených s koronavirovou událostí, ale přece jenom už s radostí a vděčností za přečkané období krizového stavu, jsme v Nedašově oslavili kácení májky.


Více...
 
Jiří Helán při našem kácení májky

Při dodržení všech omezení spojených s koronavirovou událostí, ale přece jenom už s radostí a vděčností za přečkané období krizového stavu, jsme v Nedašově oslavili kácení májky. Příjemnou společnost nám dělal populární zpěvák Jiří Helán, který má mezi námi také své známé. Jeho repertoár a vzpomínky na různé umělce a události mile okořenily odpoledne. Pro obyvatele domova a některé rodinné příslušníky to byla zábavná událost spojená s hudbou, pro některé spojená i s tancem a také oceněními za různé výkony a jejich přínos domovu, jako třeba za spolupráci, vtipné komentáře nebo pořádkumilovnost. Naše kuchařky předvedly své mistrovství a napekly vynikající sladkosti. Májka tuto událost samozřejmě nepřečkala, a po úspěšném skácení byla přenesena k pergole, kde už odpočívá, nebo jak někteří vtipně podotkli: „..už sa enom opaluje“. Krásné slunečné červnové odpoledne nám svým letním počasím a celkovým uvolněním atmosféry otevřelo naději na návrat do běžného života našeho domova. Fotografie zde.


Méně...
 
Májové setkání

Májové setkání

15.05.20

Začátek května je každoročně spojen s milou tradicí stavění májky.


Více...
 
Májové setkání

Začátek května je každoročně spojen s milou tradicí stavění májky. Letošní okolnosti nám nebyly úplně příznivé, ale přesto jsme se toto tradiční setkání rozhodli při dodržení všech hygienických pravidel oslavit. O dobrou náladu se postarala naše milá dobrovolnice a znamenitá zpěvačka a harmonikářka Martina. Nechybělo ani drobné občerstvení a společný zpěv na zahradě. Je třeba poděkovat všem obyvatelům našeho domova za mimořádnou trpělivost a statečné snášení všech omezení spojených s tímto krizovým stavem. Fotografie zde.


Méně...
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Poděkování za ochranné pomůcky

08.04.20

Děkujeme za všechny projevy solidarity,


Více...
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Děkujeme za všechny projevy solidarity, spoluúčasti, pomoci a obdarování.

V této nelehké situaci jsme obdrželi od mnoha dobrodinců materiální pomoc. Zatím nás nejvíce zásobuje Zlínský kraj, ale v těžkých chvílích to byly dary podomácky šitých roušek od mnoha dobrovolnic, dary od obce Kateřinice a Mikroregionu Střední Vsetínsko, od dalších spřátelených dobrodinců, firem a obcí.

I dnes projevy solidarity pokračují ve formě respirátorů KN – 95, kterých jsme obdrželi 60 ks od J&T Banky a EPH.

Všem a každému zvláště moc děkujeme a každého z dobrodinců zveme po skončení této krizové situace na návštěvu našeho Domu pokojného stáří v Nedašově.


Méně...
 
Na prahu Velikonoc

Na prahu Velikonoc

08.04.20

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.


Více...
 
Na prahu Velikonoc

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.

Po celou dobu postní jsme se i v našem Domově pokojného stáří připravovali každý pátek modlitbou a rozjímáním Křížové cesty. Vytvářeli jsme také velikonoční dekorace a různé ozdoby, které budou zkrášlovat náš areál. Pod našima rukama rostla velikonoční kuřátka, slepičky, zajíčci, rozkvétaly květinky nebo poletovali motýlci k radosti oka i vděčnosti za velké dary, které dostáváme. Při sváteční procházce, i když máme omezenou možnost pohybu a návštěvy jsou zatím nepřípustné, bude vskutku se na co dívat.

Přejeme všem klidné a požehnané prožití velikonočních svátků, i když letos zcela netradičních. Nemůžeme jít do našich rodin a společenství, na obřady a ani na mši svatou, ale Ježíš nám důrazně říká: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam, mě uvidí.“(srov. Mt 28, 10). Proto pojďme i my do naší Galileje, kde můžeme potkat našeho Pána. Mějme srdce otevřená. Fotografie zde.

 


Méně...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Vzkaz pro vás - od nás

31.03.20

Stále častěji se na nás v této nelehké


Více...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Stále častěji se na nás v této nelehké době obracíte s dotazy, jak se daří Vašim blízkým, posíláte pozdravy a těšíte se na setkání.

Nebojte se a „volejte a pište dále“, rádi Vaše vzkazy vyřídíme.

Je pěkné vidět, jak se probouzí úsměv na posmutnělé tváří a rozsvěcuje se jiskra v oku, když za nimi přicházíme a tlumočíme Vaše slova.

Pro mnohé z našich obyvatel jsou to nejhezčí chvíle z celého dne. I oni jsou, stejně jako my všichni, omezeni opatřeními této doby, která jsou nezbytná pro zabránění masivního šíření viru. Ale na rozdíl od nás oni nemohou ani do práce, ani ke svým rodinám, někteří už ani nedokážou telefonovat nebo psát dopisy. Jejich izolace je mnohonásobně větší než ta naše. Zatím to společně a s pomocí Boží zvládáme.

Všem vám děkujeme za zájem, slova povzbuzení i nabídku pomoci.


Méně...
 
Opatření v domově

Opatření v domově

17.03.20

Také v našem zařízení jsme


Více...
 
Opatření v domově

Také v našem zařízení jsme v souvislosti se šířením nákazy koronavirem zavedli celý systém opatření. Zákaz návštěv trvá již téměř dva týdny, a pokud některý z uživatelů služby přece jenom musí opustit zařízení, je povinen projít systémem kontroly teploty, vizuální kontroly a vstupními a výstupními hygienickými úkony. Ukončili jsme také stravování našich obyvatel v jídelně a pokračujeme pouze na pokojích. Vedení pobočky denně jedná k aktuální situaci. Naši zaměstnanci nosí při práci s klienty ústenky. Od Zlínského kraje jsme obdrželi asi 160 jednorázových ústenek, máme také menší vlastní zásoby a začínáme šít vlastní ochranné roušky. Pro případ karantény máme plán krizových opatření. Naši službu v těchto obtížných dnech provázíme ranním duchovním povzbuzením a zvláštní modlitbou „Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k Tobě v naší tísni“.

 

Chceme poděkovat všem příbuzným a našim přátelům, kteří nám pomáhají takto náročnou situaci zvládat a zároveň s obyvateli našeho domova udržují kontakty podle jejich možností. Zároveň také žádáme dobrovolníky nebo odborníky v oblasti sociálních služeb a zdravotníky, aby nám nabídli aspoň nějakou spolupráci nebo třeba i pár hodin svého času.


Méně...