Nedašov

 
 

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Od 13. 5. 2022 jsou povoleny návštěvy bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

 
 
Štědrý večer v Nedašově

Štědrý večer v Nedašově

27.12.19

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů,


Více...
 
Štědrý večer v Nedašově

Slavnostní prožívání Vánoc je v našem domově v Nedašově spojeno s adventními přípravami, pečením cukroví, zpěvem rorátů, ale i dalšími aktivitami. Velmi milé jsou návštěvy příbuzných a přátel, zástupců obcí a farností. Vánoce přinášejí slavnostní atmosféru, výzdobu, balení dárků, koledy a duchovní přípravu na krásný čas.

Při letošní Štědrovečerní večeři jsme mezi námi přivítali scholku - pěvecký sbor menších dětí doprovázený těmi velkými na hudební nástroje - která nám zazpívala koledy. Slavnostní proslov měl ředitel NADĚJE Nedašov František Švach. Představil svého nástupce Petra Žůrka, který naši pobočku povede od ledna. Po společné modlitbě následoval slavnostní přípitek a štědrovečerní večeře.

Část zaměstnanců se vydala na návštěvu našich spolubydlících, kterým už zdravotní stav nedovoluje být u společného stolu. Každému předáváme malou pozornost, proneseme krátké slavnostní slovo, modlitbu a požehnání. Dítě Ježíš byl v jesličkách také zcela odkázán na lásku svých nejbližších.

Po večeři je ještě spousta času na společné zpívání koled za doprovodu varhan, na srdečné slovo a spočinutí u jesliček nebo vánočního stromečku. Tento slavností večer je výrazem vděčnosti za každé vzájemné obdarování, za službu v duchu křesťanské naděje pro každého z nás. Fotografie zde.


Méně...
 
Předvánoční koledování

Předvánoční koledování

23.12.19

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly


Více...
 
Předvánoční koledování

V úterý 17. 12. 2019 nám přišly zazpívat děti ze ZŠ Nedašov. Svým krásně předvedeným pásmem koled nás alespoň na chvíli vytrhly z předvánočního shonu a daly pocítit kouzelnou vůni očekávaných Vánoc. Děkujeme dětem i jejich učitelkám za jejich obětavost a čas, který nám věnovaly. Fotografie zde.


Méně...
 
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

16.12.19

V neděli odpoledne nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělské družiny. Milým slovem a sladkým dárkem potěšil všechny klienty našeho


Více...
 
Mikulášská nadílka

V neděli odpoledne nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělské družiny. Milým slovem a sladkým dárkem potěšil všechny klienty našeho domova. Letos nás překvapil tím, že si s jedním z našich klientů vesele zazpíval a zabubnoval na ozembuch. Skrze jeho přítomnost zavládla v domově příjemná předvánoční atmosféra, provoněná perníčky a ovocem.

Klienti se po odchodu Mikuláše spokojeně usmívali a bylo znát, že se ve vzpomínkách vrátili do svého dětství.

Všem zúčastněným srdečně děkujeme. Fotografie zde.


Méně...
 
Na samotě u lesa

Na samotě u lesa

30.09.19

Díky příznivému podzimnímu počasí jsme minulý týden uskutečnili již námi dávno plánovaný výlet samoty Račné, patřící


Více...
 
Na samotě u lesa

Díky příznivému podzimnímu počasí jsme minulý týden absolvovali již námi dávno plánovaný výlet samoty Račné, patřící k nejhezčím údolím lokality obce Lidečko. Právě tam se narodil náš klient Antonín a návštěva rodiště byla jeho velkým přáním. Po prohlídce rodného domu došlo k srdečnému setkání s tamními obyvateli, se kterými zavzpomínal na dřívější časy - na období mládí, ale také na nežijící kamarády, se kterými se dalo setkat již jenom skrze vzpomínku.

Během dne jsme potkávali houbaře, jejichž bohatý obsah košíků svědčil o tom, že sezóna rostoucích hub ještě neskončila. Lákavé příležitosti nedokázal odolat ani jeden člen naší posádky a po krátkém hledání přinesl z lesa pěknou hromádku praváků.

Na zpáteční cestě jsme se občerstvili v lidečkovské hospůdce, jakožto místu dalších vzpomínek a nových informací.

Fotografie zde.


Méně...
 
Rostou, rostou ..

Rostou, rostou ..

27.09.19

Zpráva o hojné úrodě hub v místních lesích v nás obudila sběratelské požitky a my se vydali spolu s našimi klienty do lesa na


Více...
 
Rostou, rostou ..

Zpráva o hojné úrodě hub v místních lesích v nás obudila sběratelské požitky a my jsme se vydali spolu s našimi klienty do lesa na houby.

Jeli jsme do lokality pod Holým vrchem a dále na Backovy louky. Za malou chvíli jsme nasbírali dva plné koše hřibů, které jsme hned po příjezdu zpracovali na smaženici a řízky. Všichni si náramně pochutnali.

Mimo houbaření jsme se věnovali také poznávání lučních rostlin, v čemž nám hodně pomohla jedna z našich klientek, coby bývalá učitelka přírodopisu.

Měli jsme radost, že jsme návštěvu lesa šťastně a ve zdraví zvládli. Fotografie zde.


Méně...
 
Okružní jízda po Závrší

Okružní jízda po Závrší

09.09.19

V pátek 6. 9. 2019 jsme se se čtyřmi klienty našeho domova, kteří pocházejí ze Závrší, vypravili na okružní jízdu po okolí. Nejdříve


Více...
 
Okružní jízda po Závrší

V pátek 6. 9. 2019 jsme se se čtyřmi klienty našeho domova, kteří pocházejí ze Závrší, vypravili na okružní jízdu po okolí. Nejdříve jsme navštívili část obce Nedašov zvanou Hrušovec, posléze jsme pokračovali do Nedašovy Lhoty, do lokality Vysocka. Díky příznivému počasí, které nás celý den provázelo, jsme se kochali výhledem do širého okolí s nostalgickou vzpomínkou na dobu svého mládí. Cestou zpátky jsme se postupně zastavovali u jejich rodných domů a vzpomínali na různé životní události. Nechyběla ani zastávka v místním pohostinství, kde jsme pohovořili s místními občany. Výlet jsme zakončili houbařením v místním lese a s konstatováním: všude dobře, ale v rodném kraji nejlépe.


Méně...