Otrokovice

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

 

Přečtěte si o historii a současnosti naší pobočky. V Otrokovicích poskytujeme služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením již od roku 1993.

Staňte se také našimi přáteli na  Facebooku.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 
 
Hudba rozeznívá NADĚJI

Hudba rozeznívá NADĚJI

21.03.23

V rámci projektu Hudba do NADĚJE, který byl realizován prostřednictvím grantového programu ČSOB pomáhá regionům, jsme mohli pořídit hudební vybavení do našich služeb.


Více...
 
Hudba rozeznívá NADĚJI

V rámci projektu Hudba do NADĚJE, který byl realizován prostřednictvím grantového programu ČSOB pomáhá regionům, jsme mohli pořídit hudební vybavení pro naše klienty. Konkrétně se jednalo o perkusní nástroje, jako jsou bubny, chřestidla, kalimby nebo tibetské mísy.

 

V hudební aktivitě se aplikoval převážně terapeutický přístup. Činnost byla realizovaná formou hodin buďto jamováním, kdy na klienta působil samotný nástroj, na který hrál dle vlastního tempa a citu nebo byla vedena tematicky s příběhem a zadáváním úkolů. Klienti měli ale i možnost hudbu poslouchat a nechat ji na sebe působit, jen relaxovat. V některých případech jsme si pouštěli hudbu, ke které mají osobní vztah, zpívali si. Pro tyto účely jsme mohli z projektu zakoupit tablet, který je pro klienty snadný na ovládání a také reproduktory, aby se mohla hudba vnímat intenzivněji také ve skupině.

 

Tématem bylo naučit se nechat na sebe působit hudbu, poznání nových nástrojů, rytmus, naslouchání, relaxační techniky, rozšíření znalostí a dovedností o hudbě a hudebních nástrojích, harmonie zvuková i psychická. Ale také prožít zvuk empiricky jinak.

 

Díky tomuto projektu jsme pomohli lidem s postižením zažít nové aktivity, které jim vnesly nový prvek do jejich života a podporu při vyrovnávání se s důsledky jejich handicapu. Bez pomoci dárců, kteří se do projektu zapojili, bychom tyto aktivity ale realizovat nemohli. Velmi děkujeme za Vaši pomoc.

 

Hudební aktivity se pro klienty staly oblíbenou činností a v průběhu roku 2022 se jim věnovalo celkem 17 lidí s handicapem.

 

 

Klienti mají možnost zkoušet třeba tibetské mísy nebo tzv. tongue drum.

 

 

Hudební nástroje můžeme využívat při aktivitách s prvky terapie.

 

 

Tablet je skvělý pomocník při hudebních aktivitách.

 


Méně...
 
Můžeme tvořit o sto šest

Můžeme tvořit o sto šest

22.02.23

Děkujeme vám všem, kteří jste nám věnovali látky, plátna, koženky, kůže, … ze kterých můžeme dál tvořit a díky tomu se klienti mohou dál učit, zlepšovat a trénovat. Vážíme si vaší pomoci.

 


Více...
 
Můžeme tvořit o sto šest

Děkujeme vám všem, kteří jste nám věnovali látky, plátna, koženky, kůže, … ze kterých můžeme dál tvořit a díky tomu se klienti můžou dál učit, zlepšovat a trénovat. Vážíme si vaší pomoci.

 

Momentálně se toho sešlo tolik, že máme zásoby na dlouho dopředu. Proto příjem látek pro tuto chvíli pozastavujeme, ať nehromadíme mnohem víc, než jsme schopní využít. Jakmile budou první výtvory na světě, určitě vám dáme vědět.

 


Méně...
 
NADĚJE, pobočka Otrokovice vyhlašuje uměleckou soutěž

NADĚJE, pobočka Otrokovice vyhlašuje uměleckou soutěž

Beránek, který zachránil svět

17.02.23

NADĚJE, pobočka Otrokovice vyhlašuje uměleckou soutěž na téma Beránek, který zachránil svět.

Výtvarná soutěž je určena tvořivým lidem s mentálním handicapem z celého Zlínského kraje bez ohledu na věk.

 


Více...
 
NADĚJE, pobočka Otrokovice vyhlašuje uměleckou soutěž

NADĚJE, pobočka Otrokovice vyhlašuje uměleckou soutěž na téma Beránek, který zachránil svět.

 

Výtvarná soutěž je určena tvořivým lidem s mentálním handicapem z celého Zlínského kraje bez ohledu na věk.

 

Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny.

 

Stěžejním tématem soutěže je Beránek, který zachránil svět. Výtvarná technika je libovolná. Je možné přihlásit také prostorová díla. Podmínky a pravidla soutěže naleznete níže.

 

Vítězní autoři budou vyhlášeni ve dvou kategoriích: cena odborné poroty a cena veřejnosti.

Odborná porota bude vítěze informovat do 30. 3. 2023.

Hlasování veřejnosti bude probíhat od 24. 3. do 29. 3. 2023 na facebookových stránkách https://www.facebook.com/nadeje.otrokovice

 

Slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy děl proběhne 5. 4. 2023 v prostorách NADĚJE v Otrokovicích.

 

Ceny pro vítěze

Ceny poroty:

1. místo: Kreslící tabulka s LED podsvícením + sada uměleckých pastelek + sadu skicáků + akrylové barvy

2. místo: malířský stojan + sada malířských pláten + akrylové barvy

3. místo: modelovací hmota + předměty k dekorování

Cena veřejnosti:

1.místo: startovací sada na malování (malířský stojan, barvy, plátna) + další sada pláten + modelovací hmota

 

Dokumenty ke stažení:

Pravidla a podmínky soutěže

Přihláška do soutěže

Leták soutěže k vytištění

 

Svá díla doručujte do 22. 3. 2023 na adresu NADĚJE, Erbenova 990, 765 02 Otrokovice.

 

V případě dotazů k soutěži se můžete obrátit na Mgr. Lucii Dubínovou na e-mailu:  lucie.dubinova@nadeje.cz nebo na tel. čísle 770 106 530.


Méně...
 
Vdechneme látkám nový život

Vdechneme látkám nový život

30.01.23

Naši milí příznivci, neleží někomu z vás doma nevyužité látky či zbytky látek? Pokud ano a nevíte co s nimi, velmi rádi se jich ujmeme. V naší dílně jim s klienty vdechneme nový život.

 


Více...
 
Vdechneme látkám nový život

Naši milí příznivci,

 

neleží někomu z vás doma nevyužité látky či zbytky látek? Pokud ano a nevíte co s nimi, velmi rádi se jich ujmeme. V naší dílně jim s klienty vdechneme nový život.

 

Pokud nám je budete chtít věnovat, můžete tak učinit každý všední den od 7.00 do 15.00 hod. na adrese naší otrokovické dílny: tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice nebo se na předání můžete domluvit s vedoucí dílny Helenou Lukaštíkovou na tel. čísle: 778 444 564.

 

Předem velmi děkujeme.

 


Méně...
 
Ohlédnutí za Nocí důstojnosti

Ohlédnutí za Nocí důstojnosti

09.01.23

V pátek 6. 1. jsme se připojili k celorepublikové pietní akci Noc důstojnosti. I my v Otrokovicích jsme se sešli, abychom uctili památku Doroty Šandorové a spolu s tím důstojně upozornili na současné nedostatky českého sociálního systému.


Více...
 
Ohlédnutí za Nocí důstojnosti

V pátek 6. 1. jsme se připojili k celorepublikové pietní akci Noc důstojnosti. I my v Otrokovicích jsme se sešli, abychom uctili památku Doroty Šandorové a spolu s tím důstojně upozornili na současné nedostatky českého sociálního systému.

 

Akci zahájil Lukáš Šilc, oblastní ředitel NADĚJE, který připomněl smysl tohoto setkání. Kdokoli mohl přijít symbolicky zapálit svíčku pro Dorotu a vyslechnout modlitbu a slova duchovního povzbuzení z úst faráře Daniela Hellera. Akce proběhla v klidném a uctivém duchu.

 

Pevně věříme, že se touto celorepublikovou akcí otevře téma změn, o které je třeba usilovat. Aby ti nejzranitelnější v naší společnosti měli zajištěnu dostatečnou kvalitu života a adekvátní podporu.

 

O smyslu akce a jejím průběhu informují také média. Zde si můžete přečíst jednu z reportáží.

 

Další informace k akci naleznete i na facebookovém profilu pořádající organizace Děti úplňku.

 


Méně...
 
Přijďte na Noc důstojnosti

Přijďte na Noc důstojnosti

03.01.23

Vážení přátelé, přijměte naše pozvání na setkání, kterým se v Otrokovicích připojujeme k akci Noc důstojnosti, a to v pátek 6. ledna 2023 v 16.00 hodin v parku před Společenským domem na Baťově.

 


Více...
 
Přijďte na Noc důstojnosti

Vážení přátelé, přijměte naše pozvání na setkání, kterým se v Otrokovicích připojujeme k akci Noc důstojnosti, a to v pátek 6. ledna 2023 v 16.00 hodin v parku před Společenským domem na Baťově.

 

NADĚJE, pobočka Otrokovice se připojuje k této akci, abychom uctili památku Doroty Šandorové a připomněli si situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních služeb.

 

Společně chceme dát najevo, že požadujeme:

  • Důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat.
  • Důstojný život a adekvátní podporu pro všechny jejich pečující, neformální v rodinách i profesionální v sociálních a zdravotních službách.
  • Systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti. Vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.

Právo na důstojný život je společným právem všech lidí v ČR a nesmí být nikomu upíráno.

 

Akci pořádá organizace Naděje pro děti úplňku společně s Aliancí pro individualizovanou podporu, Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a Jednotou pro deinstitucionalizaci. Příběh Doroty Šandorové a více informací o celé akci naleznete ZDE.

 


Méně...