Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

23.10.21

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely vaše děti načerno v MHD, dohnaly vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?


Více...
 
Zaplatit exekuci nikdy nebylo jednodušší

Máte nedoplatek na elektřině (ČEZ), snažili jste se ho splácet, přesto jste kvůli němu v exekuci? Dlužíte zdravotní pojišťovně, jely vaše děti načerno v MHD, dohnaly vás poplatky za televizi a rozhlas? Neměli jste peníze na úhradu regulačního poplatku za pobyt v nemocnici nebo ošetření na pohotovosti? Přijde vám nespravedlivé za takovéto malé prohřešky platit v exekuci několik tisíc korun navíc?

 

Pozor! Změna zákona vám umožní zaplatit exekuci snadněji, bez velkého příslušenství – vysokých úroků a penále.

 

Jaké jsou podmínky?

 • Dlužíte „státu“ nebo institucím, ve kterých má majetkový podíl, dluh přešel do exekuce.
 • Výše původního dluhu (jistina dluhu) není omezena.
 • Zaplatit (nebo postupně splatit) původní dluh v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
 • Zaplatit dále náklady exekuce ve výši 907,50 Kč místo 6 500 Kč a více.

 

Co musíte udělat?

 • Vědět zda dlužíte na nájmu v městském bytě, ČEZu, za zdravotní pojištění (studium, evidence na Úřadu práce, živnost, zaměstnání v zahraničí), nemocnici, dopravnímu podniku, knihovně, škole, České televizi aj.
 • Zaplatit v uvedeném termínu (jednorázově nebo postupně) příslušnému exekutorovi jistinu dluhu (tj. např. 1 215 Kč vůči České televizi, které jsou vymáhány exekučně).
 • Zaplatit náklady exekuce ve výši 907,50 Kč příslušnému exekutorovi (je uveden na usnesení nebo exekučním příkaze) a to v uvedeném termínu.
 • Napište exekutorovi, že využíváte úhrady exekuce podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25).
 • Při platbách na složence nebo ve zprávě pro příjemce při platbách z bankovního účtu uvádějte poznámku „jistina“ při platbě na původní dluh (např. oněch 1 215 Kč) nebo „náklady exekuce“ při platně 907,50 Kč.

 

Uhradit exekuce v rámci tzv. „Milostivého léta“ se vyplatí!

 

Příklad z praxe (reálné exekuce): Již zmíněný dluh za koncesní poplatky za televizi… Žalovaný dluh (jistina) v exekuci činí oněch 1 215 Kč + 1 500 Kč úrok z prodlení (za 10 let) + právní náklady 11 061 Kč + náklady exekuce a odměna exekutora ve výši min. 6 500 Kč. Tj. celková vymáhaná povinnost 17 561 Kč (pro rok 2021, při nesplacení úrok a náklady exekuce narůstají).

 

Úhrada (zaplacení) v období 28. 10 – 28. 1. 2022 = 2 122,50 Kč, tj. úspora 15 438,50 Kč! A exekuce je zaplacením částky 2 122,50 Kč zcela splacena.

 

Pokud vám to i tak přijde složité, nejste si jisti nebo potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, obraťte se na naše dluhové poradny. Naše služby jsou bezplatné.


Méně...
 
Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

06.10.21

Charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE byl přesunut z jarního období na 2. prosince, pořádat ho budeme v Kulturním středisku města Štětí.


Více...
 
Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

Charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE byl přesunut z jarního období na 2. prosince, pořádat ho budeme v Kulturním středisku města Štětí.

 

I když veletrh proběhne až za dva měsíce, už nyní je možné pomáhat. Zájemkyně mohou darovat kabelky, které budou na veletrhu nabídnuty k prodeji.

 

Sběrná místa jsou v naší štětské pobočce NADĚJE v městské tržnici a dále v Roudnici nad Labem v Informačním a dopravním centru Podpřipska v ulici Arnoštova, v Kavárně Cukrárně Slunečkovi v ulici Dobrovského a v Květinářství a dekoraci Eden v Aleji 17. listopadu.

 

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na pořádání kurzů a osvěty v oblasti finanční gramotnosti pro veřejnost a na provoz našich služeb NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme bezplatnou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím dluhové poradny a terénního programu.

 


Méně...
 
Video: Pořádáme přednášky finanční gramotnosti pro děti

Video: Pořádáme přednášky finanční gramotnosti pro děti

05.10.21

Dluhová past, exekuce, rozpočet nebo nezbytnost finanční rezervy. To jsou hlavní pojmy, o kterých si s dětmi a studenty na Litoměřicku povídají pracovníci dluhové poradny NADĚJE ve Štětí. Právě ta totiž zdarma pořádá přednášky o finanční gramotnosti.


Více...
 
Video: Pořádáme přednášky finanční gramotnosti pro děti

Dluhová past, exekuce, rozpočet nebo nezbytnost finanční rezervy. To jsou hlavní pojmy, o kterých si s dětmi a studenty na Litoměřicku povídají pracovníci dluhové poradny NADĚJE ve Štětí. Právě ta totiž zdarma pořádá přednášky o finanční gramotnosti.

 

V případě zájmu o přednášku kontaktujte vedoucího poradny Davida Hájka na e-mailu david.hajek@nadeje.cz nebo telefonu 773 770 991.

 

Reportáž Kabelové televize Štětí


 

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE ve Štětí je držitelem akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení udělované Ministerstvem spravedlnosti. Služba je zaměřena na bezplatnou podporu lidem při řešení nezvládnutých finančních problémů.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.09.21

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2021 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Novela exekučního řádu

Novela exekučního řádu

07.09.21

Poslanecká sněmovna 11. července letošního roku schválila po dvou letech projednávání novelu exekučního soudního řádu. Zavedené změny by měly pomoci lidem s exekucemi, přičemž většina změn bude platit od 1. ledna 2022, některé ale vejdou v platnost dříve. V tomto článku nastiňujeme, co všechno novela přináší.


Více...
 
Novela exekučního řádu

Poslanecká sněmovna 11. července letošního roku schválila po dvou letech projednávání novelu exekučního soudního řádu. Zavedené změny by měly pomoci lidem s exekucemi, přičemž většina změn bude platit od 1. ledna 2022, některé ale vejdou v platnost dříve. V tomto článku nastiňujeme, co všechno novela přináší.

 

Zastavení exekucí s jistinou nižší než 1 500 korun

Exekuce s jistinou nižší než 1 500 korun budou zastaveny tehdy, pokud na nich za poslední tři roky nebylo nic vymoženo. Jestliže věřitel složí zálohu, bude exekuce pokračovat maximálně další tři roky. Zastavení se netýká dluhů na výživném, náhrady škody na zdraví a náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem.

 

Zastavení nevymahatelných exekucí

Pokud částka, která byla v posledních šesti letech vymožena, nestačí ani na pokrytí nákladů exekuce, exekuce se se souhlasem věřitele zastaví. Jestliže věřitel složí zálohu, bude exekuce pokračovat další tři roky, celkem nejdéle však 12 let. Počítat se bude doba před účinností novely, první exekuce se však budou zastavovat až v roce 2023. Zastavení se netýká dluhů na výživném, náhrady škody na zdraví a náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem.

 

Změna rozdělení výtěžku exekuce

Nejdříve se boudou uspokojovat náklady soudu a exekutora, poté jistina a až na závěr úroky a náklady věřitele.

 

Milostivé léto

Dlužníci dostanou možnost výhodně splatit dluhy státu, úřadům, místním samosprávám a společnostem s majetkovou účastí státu (zdravotní a sociální pojištění, pokuty, Česká televize apod.). Když do šesti měsíců od účinnosti novely zaplatí dluh (jistinu) a paušální náhradu nákladů ve výši 750 korun, bude dluh splacen.

 

Změny mobiliárních exekucí

Mobiliární exekuci (postihnutí movitých věcí) nebude možné provádět, jestliže:

 • Dlužník, který má nařízeny exekuční srážky ze mzdy pro nepřednostní pohledávky, bude navíc hradit rozdíl mezi exekučními srážkami pro nepředností a přednostní exekuci (nejméně 1 500 korun), nebo nemá žádný postižitelný příjem a dobrovolně bude splácet minimálně 1 500 korun.
 • Dlužník je starobním důchodcem (jeho důchod je nižší než základní sazba minimální mzdy) nebo invalidním důchodcem ve II. Či III. stupni invalidity a také pokud dluh vznikl před dosažením 18 let věku. V tomto případě nebude možné zabavovat movité věci, jejichž hodnota nepřesahuje obvyklé majetkové poměry. I zde se zastavení netýká dluhů na výživném, náhrady škody na zdraví a náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem.

 

Snížení penále u dluhů za zdravotní a sociální pojištění

Nově budou dluhy postiženy zákonným úrokem z prodlení, který je výrazně nižší než dosud používaná sankce.

 

Covidové odměny

Nově se bude lidem v exekuci i insolvenci ponechávat polovina tzv. covidových odměn. Tato změna je platná od vyhlášení zákona (31. července 2021).

 

Centrální evidence exekucí

Nově budou ve výpisu uvedeny celková výše vymáhaného dluhu a údaje o oprávněném (věřiteli).

 

Přístup k exekučnímu spisu

Exekutor bude účastníkům řízení na základě písemné žádosti zasílat elektronickou kopii exekučního spisu. Jednou ročně zašle také informaci o výši dluhu.

 

Zdroj: www.ebankrot.cz/wp-blog/exekucni-novela-2021/.


Méně...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

17.08.21

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.


Více...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.

 

K informační kampani Ministerstva spravedlnosti se velmi rádi připojujeme sdílením videa – ke zhlédnutí je níže.

 

Na zájemce o oddlužení stále číhá past v podobě nepoctivých firem, které se snaží vydělat na tíživé situaci dlužníků. Za sepsání a podání návrhu na oddlužení k soudu si takzvaní „oddlužovací šmejdi“ žádají poplatek až ve výši 15000 korun, přestože advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si mohou účtovat maximálně státem regulované 4000 korun za jednotlivce a 6000 korun za manžele.

 

Službu podání návrhu na oddlužení ale mohou také poskytovat zcela ZDARMA akreditované neziskové organizace, mezi něž se řadíme. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.sako.justice.cz.

 

Chcete-li pomoc s oddlužením, neváhejte kontaktovat kteroukoli naši odbornou sociální poradnu NADĚJE, rádi Vám pomůžeme.


Méně...