Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

 
 
Týden s Nadějí 2019

Týden s Nadějí 2019

04.07.19
 
Více...
 
Týden s Nadějí 2019

 

"A paní učitelko, když se něco zeptám, budou mi rozumět?"

Tak zněl jeden z dotazů dětí před setkáním s lidmi s hendikepem.

 

Dny 17. až 21. června byly ve Vsetíně věnovány boření předsudků i bariér, aktivitám a debatám o tématech života lidí s hendikepem.

 

Už po čtvrté byli do programu Týdne s Nadějí aktivně zapojeni lidé, kterých se toto téma osobně dotýká.

Hned první den se podařilo propojit dva zdánlivě odlišné světy. Svět zdravých dětí ze Základní školy Sychrov a lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením v denním stacionáři. Společnými aktivitami jsme se pokusili dětem přiblížit a vysvětlit, co si mohou pod slovem hendikep představit. Jaké potřeby tito lidé mají, jakých terapií se účastní a v čem jim pomáhají.

Reakce obou skupin byly nad naše očekávání. Pro děti nebyl problém se aktivně zapojit a spontánně reagovat, a i samotní klienti denního stacionáře účast malých návštěvníků vnímali velmi dobře, těšili se z jejich přítomnosti a v mnohém je jistě obohatila.


Následující den opět patřil podpoře a propojení. Scénické čtení bylo příležitostí pro děti z mateřské školy Rokytnice a klienty sociálně terapeutické dílny, jak trávit spolu čas, přirozeněji, se společnými zážitky. Záměrem této aktivity bylo, aby i malé děti do budoucna vnímaly, že je naprosto přirozené, žít život v blízkosti někoho, kdo má zdravotní hendikep a občas potřebuje pomoc.

 

Ve středu se podařilo téměř zaplnit Divadlo v Lidovém domě žáky základních škol a uživateli vsetínských sociálních služeb a organizací. O program se postaral umělecký soubor Bílá holubice, který dlouhodobě napomáhá integraci lidí s hendikepem prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci. Z každé části představení pod heslem „Nemůžeš chodit, můžeš tančit!“ byla znatelná obrovská vůle, radost a nadšení z pohybu na jevišti všech umělců, bez rozdílu, zda mají hendikep nebo ne. Věříme, že toto vystoupení nabité emocemi bylo pro všechny obrovským zážitkem. Jednak  pro ty, kteří věří, že hendikep v mnohém posouvá a umění i tvoří, tak i pro ty, kteří s výrazovými prostředky lidí s hendikepem mají problém a stále na něj pohlíží jako na výjimečný stav.

 

 Ve čtvrtek, v kině Vatra jsme umožnili jedinečný pohled na to,  jak lze vnímat a prožívat vlastní tělesný hendikep. Hlavní představitel krátkého snímku „Můj život s asistencí“, sympatický a cílevědomý Kuba Neubert, který bojuje za své sny napříč nepřízni osudu, byl po projekci k dispozici ke zvídavým dotazům, zejména studentů středních škol. Možná i pro ně byl zdrojem k respektu a úctě k lidem s hendikepem a snad i životní inspirací.

 

Pátečním happeningem na Dolním náměstí, jehož hlavním posláním bylo upozornit na každodenní obtíže života s hendikepem, byl Týden s Nadějí završen. Týden, jehož smyslem nebyla propagace sociálních služeb, ale umožnění prostoru pro vzájemné poznávání a propojení světa lidí se zdravotním hendikepem a lidí bez postižení.

 

Po celý měsíc červen byla také ke zhlédnutí v kině Vatra a Masarykově veřejné knihovně putovní výstava Příběhy asistence, která se snažila přiblížit motivace, myšlenky i pocity lidí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, i těch, kteří tuto pomoc poskytují.

V podstatě celá dramaturgie Týdne s Nadějí byla postavena na uznání rozdílnosti mezi lidmi a udržitelnosti myšlenky, že smyslem života je tu být také pro ty druhé.                                                                                             

Představení služby osobní asistence, která se stala jakýmsi ústředním tématem Týdne s Nadějí, se zhostilo studentské internetové Kostka rádio, jehož moderátoři se měli možnost setkat každý den s jedním aktérů Týdne s Nadějí a dotazovat se na to, co je zajímalo. Pohled studentů střední školy Kostka byl pro celou destigmatizační kampaň velkým přínosem a snad i počátkem dlouhodobější spolupráce. Do podpory i samotné realizace akce se zároveň zapojily vsetínské instituce, subjekty i jednotlivci, které integraci lidí s hendikepem přijaly za vlastní a blízké téma.


Několikrát byl zde zmíněn pojem dvou světů. Světa s hendikepem a světa bez něj. Ale svět je jen jeden, je pestrý a rozmanitý. A my se budeme i nadále snažit, abychom našli společnou řeč a cestu bez bariér pro nás všechny. Reakce a zpětná vazba z uplynulých dnů nám dodává sil a přesvědčení, že bořit zažité představy a stereotypy má smysl.

 

"A řekněte jim, že jim fandíme." Těmito slovy se s námi rozloučil malý sportovec Cyril, po ukončení jedné ze společných aktivit Týdne s Nadějí.


V rámci Týdne s NADĚJÍ se zapojilo:

650 lidí – účastníků akcí

5 neziskových organizací

5 příspěvkových organizací

6 základních a středních škol

7 médií

 

S úctou a respektem děkujeme všem, kteří byli nápomocni s přípravou a realizací projektu Týdne s Nadějí 2019

 

Zlínský kraj

Nadace Život umělce

Asistence o.p.s.

Kostka rádio

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Boca Fuego

Radegastovna U Lva

Dům kultury Vsetín

Kino Vatra Vsetín

Divadlo v Lidovém domě

Město Vsetín

HM OGAŘI, s.r.o.

GD3D

Alcedo

ZUŠ – literárně dramatický obor

All Style Unit

Cellbos

Veselá Bída

Fojti

Roman Štěrba- Rolay

 

Odkazy:

https://valassky.denik.cz/zpravy_region/tyden-s-nadeji-predstavuje-zivot-lidi-s-hendikepem-20190617.html

https://www.youtube.com/watch?v=YiJEjEmbD2U

https://www.youtube.com/watch?v=g3AwxKbXbBQ

https://www.youtube.com/watch?v=zGapfdTqQIM

https://www.youtube.com/watch?v=Ng_ry5LW1Sk

https://www.youtube.com/watch?v=4CVUsc3ilsw

 


Méně...
 
Vsetínská NADĚJE na MPPFF

Vsetínská NADĚJE na MPPFF

13.06.19
 
Více...
 
Vsetínská NADĚJE na MPPFF

 

Víkend plný filmů, poznání i zábavy máme úspěšně za sebou, hurá! Ve dnech 7. – 8. června 2019 proběhl v Praze XIII. ročník MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL a poprvé jsme se jej účastnili i my, z terapeutické dílny vsetínské Naděje.


V partě 5 pracovníků a 12 klientů STD jsme shlédli během dvoudenního filmového festivalu filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

 

MENTAL POWER je jediný festival tohoto druhu na světě a jeho prostřednictvím je umožněno lidem s hendikepem prožít  noblesní chvíle mezi lidmi bez hendikepu a obrátit sociální role, kdy právě oni se stávají celebritami.

V rámci festivalu s jedinečnou atmosférou nechyběl červený koberec, ani slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších filmů a hereckých výkonů.

 

V nesoutěžní sekci byl oceněn i náš krátký film o vsetínské Naději https://www.youtube.com/watch?v=Y8898fXvFh8

 

který vznikl v loňském roce, kdy za kamerou stál Mejla Basel a krátkým videm provázel patron naší dílny, František Segrado.


Někteří z nás byli v našem hlavním městě poprvé, proto jsme návštěvu festivalu spojili s malou prohlídkou stověžaté Prahy. I přesto, že během parného počasí byla organizace prohlídky a přesuny náročné, nástrahy velkoměsta jsme úspěšně zvládli a v mnohém  překonali sami sebe. Z výletu jsme se vrátili plní dojmů, příjemně unavení a s přesvědčením, že bychom se na myšlence tohoto festivalu, kterou je umělecká seberealizace lidí s postižením, chtěli podílet. Rádi bychom se pokusili, na další ročník tohoto  festivalu, přivézt náš vlastní hraný snímek. Uvidíme, snad se nám to podaří.

 

A jaké bylo motto XIII. filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL?


„Vždyť ten lidský život je hra s kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou.“

Publius Terentius Afer, římský komediální dramatik 185-159 př.n.l.

.

 

 


Méně...
 
TÝDEN S NADĚJÍ 17. – 21. 6. 2019

TÝDEN S NADĚJÍ 17. – 21. 6. 2019

Podporujeme a propojujeme… buďte s námi u toho!

04.06.19

 

 


Více...
 
TÝDEN S NADĚJÍ 17. – 21. 6. 2019

 

Cílem Týdne s Nadějí je osvěta a realizace kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených především na téma destigmatizace lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Program je koncipován tak, aby zaujal široké spektrum veřejnosti a propojil co největší počet jednotlivců i organizací.

 

Pondělí 17. 6. Společně bez bariér – denní stacionář na Sychrově od 9 hod

V denním stacionáři jsme si pro tento rok připravili program pod názvem Společně bez bariér, který by měl přispět kezlepšování vzájemné komunikace a soužití lidí s hendikepem a bez něj. Žáci základní školy si společně s  klienty stacionáře vyzkouší aktivity, kterými je podporována integrace lidí s hendikepem. Společnou aktivitou bychom chtěli poukázat na fakt, že hendikep nemusí být bariérou v prožívání emocí, citů a  smysluplného života.

 

Úterý 18. 6. Scénické čtení v dílně – Sociálně terapeutická dílna v Rokytnici od 9 hod

Scénické čtení je aktivitou, které do programu Týdne s Nadějí připravila Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Díky této formě čtení dochází k lepšímu porozumění textu i vlastní interpretaci příběhu. V sociálně terapeutické dílně je připraveno scénické čtení z knihy Olgy Černé, Kouzelná baterka. Snad všichni bychom si přáli mít baterku, která oživuje svým světlem do té doby neživé věci. Ale pozor, o nově oživlou věc se také budete muset postarat, a to není vždycky úplně jednoduché. 

Poutavý příběh je určen nejen pro děti, ale i hravé dospělé

 

Středa 19. 6. Tanec.Tanec? Tanec! – Divadlo v Lidovém domě od 10 hod

Bílá holubice je uměleckým souborem, který tvoří umělci s hendikepem i bez něj a působí na ostravské umělecké scéně již 13 let. Za dobu své existence si vydobyl renomé úspěšného a respektovaného tělesa a spolupracoval s umělci zvučných jmen, jako je například režisér Ilja Racek, hudebníci Jarek Nohavica, Robert Kusmierski, Michal Žáček nebo baletní mistr Igor Vejsada.

Členové souboru jsou umělci, pro které je tanec smyslem jejich života a kteří boří pomyslné hranice ve vnímání umění jako projevu tělesné dokonalosti. Jejich pojetí tance a divadla je dravé, živelné a plné emocí. Tančí celým tělem a celou duší. 

 

Čtvrtek 20. 6. Můj život s asistencí – kino Vatra od 10 hod

Projekce krátkého filmu Můj život s asistencí s účastí hlavního protagonisty Jakuba Neuberta, který pracuje jako instruktor osobních asistentů pro lidi s postižením a sám asistenty během celého dne potřebuje. Film umožní vstoupit do životů lidí s hendikepem, kam běžně nahlédnout nelze. Dává možnost seznámit se s tím, co všechno asistenti dělají, jak jsou zaučováni a jak důležitou roli hrají v životě lidí s hendikepem. Jen málo studentů se osobně někdy setkalo s člověkem, který osobní asistenci využívá. V tomto programu budou mít příležitost seznámit se se sympatickým Jakubem, který jim odpoví v diskuzi po filmu na všechny případné otázky. Středoškolští studenti se již navíc mohou stávat dobrovolníky volného času. V tomto programu se dozvědí, co to obnáší.

Můj život s asistencí, 2015

§  Délka filmu: 23 minut

§  Režie, scénář, kamera: Erik Čipera

§  Střih: Šárka Sklenářová

 


Pátek 21. 6.  Happening na Dolním náměstí od 15 hod

Celý Týden s Nadějí uzavře veřejně prospěšný happening, který se ponese v duchu hesla Podporujeme a propojujeme s účastí žáků ZUŠ, Masarykovy veřejné knihovny, partičky z Be a Beast a Kostka rádio, které připravuje živé vysílání. Součástí happeningu bude představení výstupu programu Město bez bariér, který se týká dostupnosti veřejných míst ve Vsetíně pro lidi s omezenou pohyblivostí. Od 17 hod. na Dolním náměstí vystoupí kapely Veselá bída, Céline Bossu, Fojti a ohnivá show Boca Fuego. Cílem happeningu je upozornit na různé aspekty života lidí s omezenou hybností, které jsou doposud bohužel přehlíženy i v našem městě.

 

1. 6. – 30.6. výstava Příběhy asistence – kino Vatra a Masarykova knihovna Vsetín

Velkoformátové fotografie přibližující příběhy lidí se znevýhodněním, kteří díky podpoře služby osobní asistence mohou žít samostatný a především kvalitní život. Výstava je instalována po celý červen v prostorách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a voyer kina Vatra.

Putovní výstava sestává z dvojportrétu fotografa Jakuba Hraba, na kterém je vždy osobní asistent s člověkem využívající tuto sociální službu a krátký výběr z textu, který tato dvojice zaznamenala. Vznikla tak pestrá mozaika motivací, myšlenek, pocitů a zážitků. Všechny je však spojuje přesvědčení, že svobodný a samostatný život je v České republice možný pro všechny. 

Osobní asistence je služba, která poskytuje lidem s různým typem postižení každodenní podporu: jedná se o běžné úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do škol, či na volnočasové aktivity.

Díky této podpoře mohou lidé se znevýhodněním žít samostatný, kvalitní, a především svobodný život. Asistentkám a asistentům přináší tato práce nečekaná spojení, přátelství a osobní růst.

Doufáme, že Vás Příběhy asistence inspirují. Třeba natolik, že se přímo zapojíte: asistovat je možné při studiu či zaměstnání, hodiny asistence jsou přidělovány dle časových a lidských možností.

Vstupy na všechny akce Týdne s Nadějí jsou všem volně přístupné a nezpoplatněné. Přijďte se podívat, poslechnout si, zkrátka,  buďte s námi u toho!

 


Méně...
 
Příběhy asistence

Příběhy asistence

30.05.19

V rámci blížící se, již tradiční akce Týden s Nadějí, putovní výstava pražské organizace Asistujeme.cz s názvem Příběhy asistence,


Více...
 
Příběhy asistence

V rámci blížící se, již tradiční akce Týden s Nadějí, putovní výstava pražské organizace Asistujeme.cz s názvem Příběhy asistence, doputovala až k nám, do Vsetína.

Velkoformátové fotografie přibližují příběhy lidí se znevýhodněním, kteří díky podpoře služby osobní asistence mohou žít samostatný a především kvalitní život. 

Výstava sestává z dvojportrétů fotografa Jakuba Hraba, na kterém je klient osobní asistence s asistentem a krátký výběr z textu, který tato dvojice zaznamenala. Vznikla tak pestrá mozaika motivací, myšlenek, pocitů a zážitků. Všechny je však spojuje přesvědčení, že svobodný a samostatný život je v České republice možný pro všechny. 

Osobní asistence je služba, která poskytuje lidem s různým typem postižení každodenní podporu: jedná se o jednoduché úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do škol, či na volnočasové aktivity.

Díky této podpoře mohou lidé se znevýhodněním žít samostatný, kvalitní, a především svobodný život. Asistentkám a asistentům přináší tato práce nečekaná spojení, přátelství a osobní růst.

Doufáme, že Vás Příběhy asistence inspirují. Třeba natolik, že se přímo zapojíte: asistovat je možné i při studiu či zaměstnání.

Výstava Příběhy asistence bude k vidění od 1.6. do 30.6. 2019   v prostorách kina Vatra a Masarykovy knihovny Vsetín, dle standartní otevírací doby.

 


Méně...
 
Den Země ve Vsetíně

Den Země ve Vsetíně

01.05.19

Své aktivity představila již tradičně na oslavách Dne Země ve Vsetíně i naše sociálně terapeutická dílna. Ten letošní proběhl v Panské


Více...
 
Den Země ve Vsetíně

Své aktivity představila již tradičně na oslavách Dne Země ve Vsetíně i naše sociálně terapeutická dílna. Ty letošní proběhly v Panské zahradě 25. 4. za krásného prosluněného počasí. 

Cílem Dne Země je upozornit veřejnost na neduhy, kterými trpí naše společnost, a nabídnou jí jednoduché prostředky, kterými může pomoci každý z nás.

Vzhledem k tomu, že nám všem z Naděje je blízký proces recyklace, snažili jsme se veřejnosti představit, co vše je možné z recyklovat, tedy využít opakovaně, nápaditě a vkusně.

Bylo nám milým potěšením přispět svou troškou do mlýna nápadů a inspirací, jak znovu upotřebit různé materiály, tak aby byly k potěše nejen oka, ale i dobrého pocitu z šetrného zacházení.


Méně...
 
Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

23.04.19

Dovolte, abychom se s vámi podělili o skvělou zprávu!

 

 


Více...
 
Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem pomohla ve Vsetíně

 

 

Dovolte, abychom se s vámi podělili o skvělou zprávu.


Dnes jsme oficiálně a mírně slavnostně převzali osobní vůz Citroën Berllingo s bezbariérovou úpravou, který umožní důstojný přesun lidí využívající služeb denního stacionáře a osobní asistence. Se speciálně upraveným autem umožníme těmto lidem dělat vše, co patří k normálnímu životu. Cestovat za lékaři, na úřady  nebo jen tak - na výlety, za kulturou, za přírodou, za něčím, co je obohatí, rozveselí, vytrhne z každodenní rutiny a pomůže v nabrání nových sil.

 

To vše se podařilo díky výrazné podpoře Nadace ČEZ, která nám pomohla s odstraněním další bariéry mezi světem s hendikepem a bez něj. Velice si ceníme i podpory vás všech, kteří aktivně využívají mobilní aplikaci ČEZ „Pomáhej pohybem“. Projektů, které pomáhají potřebným a které můžete svým pohybem podpořit, je celá řada. Tak pokud ještě nemáte aplikaci ve svých mobilech naistalovánu, zvažte, jestli nepřišel ten správný čas. Pomoci může opravdu každý!


PS:

Naše nové auto není zas tak zcela nové, má drobné kosmetické vady, které ale na funkci nemají žádný vliv, a my věříme, že s ním najezdíme ještě spoustu kilometrů, usnadníme život a uděláme radost ještě hodně lidem.

 

 

      Ještě jednou děkujeme!              


Méně...