Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

 
 
Veletrh neziskových organizací 2019

Veletrh neziskových organizací 2019

09.04.19

V pondělí 8. 4. proběhl v Novém Hrozenkově za krásného slunného dne Veletrh neziskových organizací. A vsetínská Naděje byla


Více...
 
Veletrh neziskových organizací 2019

V pondělí 8. 4. proběhl v Novém Hrozenkově za krásného slunného dne Veletrh neziskových organizací. A vsetínská Naděje byla jednou z nich.

Smyslem veletrhu bylo seznámit širokou veřejnost s organizacemi, které nabízejí pomocnou ruku nejrůznějším cílovým skupinám obyvatel Valašska a Horního Vsacka.

 

Návštěvníci mohli načerpat informace u stánků zaměřených na služby pro rodiny s dětmi, seniory nebo zdravotně hendikepované.

O dvanáct prezentovaných služeb se během dopoledne zajímali hlavně žáci z okolních základních škol, odpoledne se pak na plácek před kostelem průběžně zastavovala veřejnost zastoupena všemi generacemi. Všichni si mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky, aktivity pro klienty s hendikepem, i zjistit, k čemu slouží například canisterapie nebo sociální autobus.

Kromě představení služeb  docházelo k neformálním, ale o to příjemnějším setkáním jednotlivých vystavovatelů a to bylo moc fajn. Už teď se těšíme na další ročník! 


Méně...
 
Autismus? Respekt!

Autismus? Respekt!

02.04.19

V rámci Světového dne porozumění autismu přinášíme jeden z pohledů rodičů dnes již dospělého dítěte s poruchou


Více...
 
Autismus? Respekt!

V rámci Světového dne porozumění autismu přinášíme jeden z pohledů rodičů, dnes již dospělého dítěte s poruchou autistického spektra. Snad i vás napadne spojení, které vyjadřuje náš postoj ke všem, kterých se tato vývojová porucha dotýká… Autismus? Respekt!

 

„Soužití s dítětem s postižením je těžké. Je plné zvratů, zmatků apod.

Péče o dítě s poruchou autistického spektra vyžaduje trpělivost, důslednost, odříkání a někdy i změnu profese či bydlení.

Máme pocity selhání, sebeobviňování.

Někdy bojujeme sami se sebou, bojujeme za dítě a to někdy i s nejbližší rodinou.

Na druhé straně, prožíváme chvíle štěstí, lásky, oslavujeme každý malý pokrok.

Učíme se žít s naším dítětem a ono s námi.

Naši lásku nám vrací, avšak po svém a svým vlastním způsobem, který je nefalešný, bezelstný, bezprostřední a čistý.

Dříve jsme na ulici, v obchodě nebo v čekárně u lékaře byli středem zájmu.

Vnímání veřejnosti a okolí k lidem s hendikepem se díky médiím a pořadům všeobecně zlepšilo.

Chování „ zdravých“ lidí k lidem s hendikepem se podle naší zkušenosti dělí na 3 skupiny – informované, neinformované a ty, kteří nechtějí vědět.

Jednou se mě psycholožka zeptala, jaký pozitivum spatřuji v tom, že mám dítě s postižením. V tom okamžiku jsem se na ní rozzlobila. Co na tom může být pozitivního?!

Pak jsem na to přišla. Moje dcera mě naučila trpělivosti, pokoře, empatii. Naučila mě radovat se z maličkostí.“

 


Méně...
 
MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

26.03.19
 
Více...
 
MODRÝ DEN VE VSETÍNĚ

 

U příležitosti Světového dne porozumění autismu, který připadá na 2.dubna, se v průběhu celého měsíce, napříč republikou, konají nejrůznější kulturní a společenské akce. Zvýšit povědomí o životě lidí s autismem se rozhodlo i Město Vsetín společně s organizacemi a institucemi, které se podílejí na podpoře lidí s touto poruchou. Letošní kampaň se nese v duchu jednoduchého motta: Autismus? Respekt! a má značit postoj přijetí k této vývojové poruše, která má celosvětově neobvyklý vývoj.

Jednou z aktivit, která má poukázat na tuto problematiku, je výstava fotografií s názvem „(Ne)rozumím ti“, zachycující edukaci žáků s autismem. Vernisáž spojená s vystoupením žáků mateřské, základní a praktické školy ve Vsetíně proběhla  19.3. 2019 a bude k vidění v Zámku Vsetín až do 23.června 2019.

Svůj postoj ke sdílení solidarity dá najevo i Město Vsetín, které se v rozmezí 28. března do 7.dubna připojí k osvětové kampani „Česko svítí modře“, a to nasvícením vsetínského kostela. A proč má svítit právě modře? Modrá je barva komunikace, což je jedna z oblastí, se kterou mají lidé s autismem největší potíž. 

Modrými oděvy a doplňky lze podpořit i samotný den porozumění autismu, tedy 2. dubna, kdy od 10 hodin před budovou MÚ Vsetín proběhne krátký happening, během kterého bude veřejnosti představen význam a účel tohoto dne. Zároveň se zde pořadatelé pokusí o skupinové foto všech zúčastněných, jako o symbolickou podporu všem, kterých se téma autismus dotýká. Oblečením do modré barvy lze podpořit v tento den nejen osoby s autismem, ale i jejich rodiče, přátele, učitele a další pečující. Krátce po 14 hodině se do ulic Vsetína vydají žáci a studenti Základní, mateřské a Praktické školy Vsetín, rozdávající modré balónky jako další upozornění na toto téma.

Ke Dni porozumění autismu se již tradičně hlásí i vsetínská nemocnice, v jejíž budově naleznete, opět během celého měsíce dubna, informační materiály vztahující se k životu s autismem.

Stěžejní myšlenkou pořadatelů letošního ročníku kampaně, je změna osobního nastavení, které vede cestou porozumění a přijetí: "Autismus není volba, porozumění ano!"


Méně...
 
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

06.02.19

Velmi rádi bychom poděkovali Městu Vsetín, jež se podílí na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme občanům také tohoto


Více...
 
PODĚKOVÁNÍ

Velmi rádi bychom poděkovali Městu Vsetín, jež se podílí na dofinancování sociálních služeb, které poskytujeme občanům také tohoto města.

Děkujeme za podporu.


Méně...
 
Terapie pomáhají

Terapie pomáhají

21.01.19

Vsetínská Naděje uspěla v programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“  a stala se jednou ze tří organizací,


Více...
 
Terapie pomáhají

Vsetínská Naděje uspěla v programu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“  a stala se jednou ze tří organizací, které můžete během svého nákupu v TESCO  Valašské Meziříčí a TESCO Zubří, podpořit. Za každý nákup dostanete hlasovací žeton, který můžete vhodit, dle vašeho výběru, do hlasovacího boxu. 

Hlasování probíhá od 21.1. do 17.2. 2019. Díky finanční podpoře mohou klienti denního stacionáře využívat soubor terapií  – muzikoterapii a canisterapii. Pokud se nám podaří oslovit největší počet zákazníků, terapie budou poskytnuty zdarma v průběhu půl roku celkem 14 lidem.

Všechny tyto aktivity umožňují klientům Naděje projevit jejich osobnost, naučit se novým věcem a naplit den smysluplnými aktivitami.

Děkujeme za vaše rozhodnutí.Méně...
 
Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

28.12.18

V Radegastovně U Lva se již druhým rokem konala benefice ve prospěch znevýhodněných lidí.


Více...
 
Benefiční dražba vynesla neuvěřitelných 73 000 Kč

Ve vsetínské Radegastovně U Lva se již druhým rokem pořádala benefice ve prospěch znevýhodněných lidí.

Letos se benefice nesla v duchu osobní asistence, kterou poskytuje vsetínská pobočka NADĚJE od roku 2010.

Do dražby byly vybrány výrobky klientů terapeutické dílny v Rokytnici a limitovaná série sportovních čepic. Role licitátora a autora hudebního doprovodu se ujal známý vsetínský umělec Bolek Vjaclovský. Všichni zúčastnění přispěli k jedinečné atmosféře večera, na kterém se díky velkorysé podpoře dražitelů podařilo vydražit neuvěřitelných 73 000 Kč.

Celý výtěžek poputuje na dofinancování služby osobní asistence, v rámci které za klienty jezdíme do jejich domácností, kde jim pomáháme s hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme jim doprovod k lékaři, na úřady, do zaměstnání atd. Díky této nepřetržité službě mohou lidé s hendikepem zůstat v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život s možností běžných činností, přátelství i osobního růstu. Velké uznání patří Radegastovně U Lva, která umožnila konání benefiční dražby a která se na ní i výrazně podílela.

 

 

 


Méně...