Vysoké Mýto

 
 

Hledáte-li formuláře žádosti o poskytnutí služby nebo další informace, přejděte do sekce Dům pokojného stáří / Dokumenty ke stažení nebo klikněte zde.

 
 
Alternativní možnosti komunikace s klienty

Alternativní možnosti komunikace s klienty

29.10.20

Po dobu zákazu návštěvje možné využít alternativní způsoby komunikace s klienty.


Více...
 
Alternativní možnosti komunikace s klienty

Po dobu zákazu návštěv je možné klientům, kteří nemají svůj mobilní telefon, nebo jej nejsou schopni sami obsluhovat, telefonovat na mobilní telefon, které jim náš personál donese na pokoj. Pro tuto možnost je k dispozici následující číslo:

 

775 865 854 - pro přímý hovor (telefon není používán k jinému účelu a vždy jej vydezinfikujeme) Prosím využívejte pouze v případě, kdy váš blízký nemá svůj telefon.

 

Případně se lze domluvit, že personál pomůže klientům volat z jejich telefonů rodinným příslušníkům. Žádost o zprostředkování hovoru z vlastního telefonu klienta lze domluvit na číslech:

 

775 868 099, 775 868 273 Tento způsob je preferován !!!


Můžete případně také napsat dopis pro svého blízkého a poslat jej mailem na adresu  sarka.makalousova@nadeje.cz. Dopis vytiskneme a předáme, v případě potřeby jej můžeme klientovi přečíst.

 

Rovněž jsme schopni zprostředkovat videohovor. Ke klientovi doneseme tablet a lze se spojit například prostřednictvím Skype. Tuto možnost je nutné předem domluvit. s Bc. Šárkou Makaloušovou  kontakt viz níže. Prosíme o omezení délky těchto hovorů maximálně na 10 minut.

 

Pro podávání informací o aktuální situaci prosím použijte kontakt na sociální pracovnici Bc. Šárku Makaloušovou:  775 868 262, a to v pracovní dny v době 7:00 – 15:00


Méně...
 
Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky

"Člověk je zrozen k vzájemné pomoci" Seneca

27.10.20

V současné situaci hledáme dobrovolníky

pro pomoc v našem Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.


Více...
 
Hledáme dobrovolníky

V současné situaci hledáme dobrovolníky

 

pro pomoc v našem Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.

 

Potřebujeme ochotné pracovníky pro práce spojené se zajišťováním potřeb našich klientů. Jedná se o práci v přímé obslužné péči (pomoc při provádění hygien, oblékání, podávání jídla, výměna inkopomůcek, úklid, péče o oblečení klientů, výdej stravy apod.)

 

Prosíme o rozšíření ve Vašem okruhu známých - k dospozici je letáček.

 

Kontaktní telefon: 775 868 104; 465 424 825

 e-mail: vysoke.myto@nadeje.cz

 

Děkujeme !

   

 


Méně...
 
Doplnění informací k zákazu návštěv

Doplnění informací k zákazu návštěv

Od 13. 10. 20220 platí kromě zákazu návštěv také zákaz vycházení pro naše klienty.

13.10.20

Na základě usnesení vlády ČR platí zákaz vycházení pro naše klienty.


Více...
 
Doplnění informací k zákazu návštěv

Vážení rodinní příslušníci

na základě usnesení vlády ČR platí zákaz vycházení pro naše klienty. Spolu s tím zavádíme upravená pravidla (prosíme podrobně si pročtěte) pro ty, kteří mají v opatření stanovenou výjimku. 

Tato výjimka se týká zejména:

 • návštěvy u klientů s omezenou svéprávností
   1. Na návštěvu za klientem může přijít pouze osoba opatrovníka.
   2. Počet návštěv během dne, ani délka trvání návštěvy není omezena.
 • návštěvy u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
   1. Na návštěvu za klientem mohou přijít pouze přímí potomci nebo vnoučata. Děti a mladiství mají vstup zakázán.
   2. V jednu chvíli může být na návštěvě přítomna pouze jedna osoba.
   3. Počet návštěv během dne (i různých osob) není omezen.

Návštěva musí mít po celou dobu přítomnosti v domě nasazenou jednorázovou roušku (lze zakoupit na recepci)

 

Zároveň nastavujeme pravidla pro předávání balíčků klientům.

Jsme rádi, že se snažíte o kontakt s našimi klienty alespoň prostřednictvím donášení balíčků. Prosíme o to, abyste potraviny nezabalené v plastovém obalu (např. šunka v papírovém obalu, ovoce) zabalili do čistého mikrotenového sáčku a ovoce a zeleninu vždy řádně umyli. V plastovém obalu balené potraviny více nebalte. Vše pak přineste v papírové nebo igelitové tašce, kterou bude možné vyhodit.

Z důvodu prevence vnesení koronaviru do našeho zařízení budeme veškeré tyto balíčky nuceni povrchově dezinfikovat.

 

Děkujeme za pochopení


Méně...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě nařízení vlády platí od 9.10.2020 úplný zákaz návštěv

08.10.20

Vážení návštěvníci, od pátku 9.10. platí zákaz návštěv.


Více...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vážení návštěvníci,

přes veškerou snahu udržet alespoň omezenou možnost návštěv u našich klientů, epidemiologická situace se zhoršila natolik, že nařízením vlády jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv a to už od 9.10.2020. 

Výjimku maji pouze:

  • návštěvy u klientů s omezenou svéprávností
  • návštěvy u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Toto opatření platí zatím do 25.10.2020.

 

Děkujeme za pochopení

Vedení Domu pokojného stáří Naděje


Méně...
 
Nové omezení návštěv

Nové omezení návštěv

Od 10.10.2020 jsme nuceni kvůli horšící se epidemiologické situaci více omezit návštěvy.

06.10.20

NOVÁ PRAVIDLA


Více...
 
Nové omezení návštěv

Vážení návštěvníci.

S účinností od 10.10. zavádíme další omezení návštěv našich klientů. Návštěvy se snažíme nezakazovat zcela, ale to vyžaduje naprosto striktní dodržování nových pravidel.

Nejdůležitější změny:

 1. každý klient může mít pouze jednu návštěvu týdně
 2. na každou návštěvu je nutné se předem objednat, neobjednané návštěvy nemohou být vpuštěny (postup objednání je v přiloženém dokumentu)
 3. v jednom dni může dům navštívit maximálně 10 návštěv (maximálně po 2 osobách)
 4. na návštěvu je nutné mít čistou jednorázovou roušku (možno zakoupit na recepci) a tuto roušku mít po celou dobu návštěvy nasazenou
 5. jedna návštěva je omezena na 45 minut

 

Prosíme o pečlivé prostudování nových pravidel a jejich dodržování.

 

Děkujeme za pochopení


Méně...
 
Nová pravidla pro návštěvy

Nová pravidla pro návštěvy

Od 16. 9. 2020 platí aktualizovaná pravidla pro návštěvy

16.09.20

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci dochází k úpravě pravidel pro návštěvy klientů domova.


Více...
 
Nová pravidla pro návštěvy

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci dochází k úpravě pravidel pro návštěvy klientů domova. Nechceme zatím domov uzavírat, ale aby byly návštěvy dále možné, žádáme o důsledné prostudování a hlavně dodržování těchto pravidel.

Děkujeme za pochopení


Méně...