Vysoké Mýto

 
 

V souvislosti s vydaným zákazem návštěv jsme se rozhodli  upozornit na některé další možné způsoby komunikace rodinných příslušníků s našimi klienty.

Následující možnosti zatím zůstávají zachovány i po ukončení zákazu návštěv.

Po dobu zákazu návštěv je možné klientům, kteří nemají svůj mobilní telefon, nebo jej nejsou schopni sami obsluhovat, telefonovat na mobilní telefon, které jim náš personál donese na pokoj. Pro tuto možnost je k dispozici následující číslo:

 

775 865 854 - pro přímý hovor (telefon není používán k jinému účelu a vždy jej vydezinfikujeme) Prosím využívejte pouze v případě, kdy váš blízký nemá svůj telefon.

 

Případně se lze domluvit, že personál pomůže klientům volat z jejich telefonů rodinným příslušníkům. Žádost o zprostředkování hovoru z vlastního telefonu klienta lze domluvit na číslech:

 

775 868 099, 775 868 273 Tento způsob je preferován !!!

 

Zavádíme také novou možnost kontaktu s klienty. Můžete napsat dopis pro svého blízkého a poslat jej mailem na adresu  sarka.makalousova@nadeje.cz. Dopis vytiskneme a předáme, v případě potřeby jej můžeme klientovi přečíst.

 

Pro podávání informací o aktuální situaci prosím použijte kontakt na sociální pracovnici Bc. Šárku Makaloušovou:  775 868 262, a to v pracovní dny v době 7:00 – 15:00

 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NADĚJI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NADĚJI

09.01.20

S novým rokem do našeho zařízení zavítali koledníci s tradiční Tříkrálovou sbírkou. Byly to děti z Mateřské školy Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě s paní učitelkou a s paní ředitelkou. Přišel rovněž zástupce za římskokatolickou farnost ve Vysokém


Více...
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NADĚJI

 

S novým rokem do našeho zařízení zavítali koledníci s tradiční Tříkrálovou sbírkou. Byly to děti z Mateřské školy Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě s paní učitelkou a s paní ředitelkou. Přišel rovněž zástupce za římskokatolickou farnost ve Vysokém Mýtě, který na celý průběh tříkrálové sbírky v našem zařízení dohlížel. Návštěva Tří králů v Naději patří už mezi každoroční tradice. Tři králové přinášejí požehnání a žádají finanční prostředky na podporu nejrůznějších charitativních aktivit. I letos jsme samozřejmě nezůstali pozadu a do sbírky jsme přispěli. Považujeme Tříkrálovou sbírku za jednu z mnoha charitativních akcí, při kterých naši zaměstnanci a klienti mohou prokázat, že myslí i na ty druhé. Na ty, kteří jsou v současné době v jakékoliv nouzi a potřebují pomoc nás ostatních.

 

Charitní koledníci byli vybaveni zapečetěnou plastovou pokladničkou, která byla označena červenobílým logem Charity Česká republika. Přispěvatele obdarovali tříkrálovým kalendářem, cukrem a Charitními aktualitami (noviny Oblastní charity Ústí nad Orlicí).

 

Výnos Tříkrálové sbírky pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Výsledky Tříkrálové sbírky pořádané po celém Vysokomýtsku budou známy během tohoto týdne.


Méně...
 
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z BUČINY

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z BUČINY

06.01.20

Před Vánočními svátky jsme rádi přivítali na vánoční besídce v našem domově také děti z Bučiny. Paní Mgr. Kateřina Novotná, která vánoční vystoupení s dětmi nacvičila, doprovázela děti při zpěvu hrou na elektronické klávesy. Další paní učitelka


Více...
 
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z BUČINY

 

Před Vánočními svátky jsme rádi přivítali na vánoční besídce v našem domově také děti z Bučiny. Paní Mgr. Kateřina Novotná, která vánoční vystoupení s dětmi nacvičila, doprovázela děti při zpěvu hrou na elektronické klávesy. Další paní učitelka přednesla našim obyvatelům úryvek z Bible, který hovořil o narození Pána Ježíše. Děti přednesly divákům i básničky a zahrály několik skladeb na hudební nástroje. Vánoční ladění dětí a paní učitelek bylo poutavé i slavnostní. Po besídce děti ještě našim klientům popřály k Vánocům a k novému roku a předaly balíčky s cukrovím, které upekly maminky. Za laskavou a pozitivní atmosféru vánočního setkání moc děkujeme a na návštěvu hudebníků z Bučiny se těšíme i příště.


Méně...
 
MILÁ RADOST OD 5. TŘÍDY ZŠ JAVORNICKÉHO

MILÁ RADOST OD 5. TŘÍDY ZŠ JAVORNICKÉHO

03.01.20

Naší milou povinností bylo předání krásných vánočních dárků od dětí z páté třídy prvního stupně Základní školy na Javornického ulici ve Vysokém Mýtě. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Nikole Bartošové, za její laskavost a vstřícnost,


Více...
 
MILÁ RADOST OD 5. TŘÍDY ZŠ JAVORNICKÉHO

 

Naší milou povinností bylo předání krásných vánočních dárků od dětí z páté třídy prvního stupně Základní školy na Javornického ulici ve Vysokém Mýtě. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Nikole Bartošové, za její laskavost a vstřícnost, se kterou nám doručila od svých žáků kouzelné vánoční dárečky, aby se jimi potěšili naši obyvatelé. V dárkové tašce tak byli pro naše klienty ukryti andílci s rukávy z papíru, andílek na špejli s látkovou košilkou, a nebo andílci z malých skleniček. Dále jsme  od paní učitelky a dětí obdrželi vyšívaný vánoční ubrus, malované medové perníčky, ozdoby na stromeček, háčkované ozdoby ve tvaru sněhových vloček, vánoční prostírání na stůl, a nebo nápadité svícínky na čajové svíčky. Je obdivuhodné a velmi záslužné, že jsou děti již od mladého věku vedeni k nezištné službě druhým a také k úctě vůči starým lidem. Naši obyvatelé se z dárečků od žáků a paní učitelky Bartošové ze ZŠ Javornického moc radovali a žasli nad šikovností těchto mladých lidí. Výrobky si naši klienti ponechali nebo jsme je použili na výzdobu našeho zařízení. Obdrželi jsme od těchto přátel ze základní školy rovněž ručně vytvořené nádherné blahopřání s velmi silným poselstvím, které znělo: „Přejeme vám krásné Vánoce plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit.“ Paní učitelce Nikole Bartošové a jejím šikovným, snaživým žákům my přejeme to samé a to nejlépe po celý jejich život.


Méně...
 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SE SLEČNOU VAŠENKOVOU

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SE SLEČNOU VAŠENKOVOU

03.01.20

Naším předvánočním Ježíškovým vnoučetem se stala slečna Tereza Vašenková, studentka pedagogické školy v Litomyšli. Klientům zazpívala několik vánočních písní a klienti měli také možnost nechat si zazpívat písničky na přání. Vystoupení se


Více...
 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SE SLEČNOU VAŠENKOVOU

 

Naším předvánočním Ježíškovým vnoučetem se stala slečna Tereza Vašenková, studentka pedagogické školy v Litomyšli. Klientům zazpívala několik vánočních písní a klienti měli také možnost nechat si zazpívat písničky na přání. Vystoupení se přítomným moc líbilo, slečna zpívala krásně a klienti ji odměnili velkým potleskem. Na závěr slečna rozdala přítomným klientům přání, které si pro ně připravila. Slečně Vašenkové za krásné vystoupení moc děkujeme!


Méně...
 
HARFENISTKA SLEČNA VOŘÍŠKOVÁ V NADĚJI

HARFENISTKA SLEČNA VOŘÍŠKOVÁ V NADĚJI

03.01.20

Čas před Vánocemi patřil v našem zařízení také koncertnímu vystoupení rodačky z našeho města - slečně Simoně Voříškové, která si pro naše klienty připravila sólový recitál na harfu. Koncert byl rozdělen na tři části – klasická hudba, pohádkové


Více...
 
HARFENISTKA SLEČNA VOŘÍŠKOVÁ V NADĚJI

 

Čas před Vánocemi patřil v našem zařízení také koncertnímu vystoupení rodačky z našeho města - slečně Simoně Voříškové, která si pro naše klienty připravila sólový recitál na harfu. Koncert byl rozdělen na tři části – klasická hudba, pohádkové melodie a vánoční koledy. Harfistka vždy jednotlivé skladby přítomným posluchačům uvedla slovy a oznámila jejich názvy. Krásu harfy jsme ocenili třeba při skladbě od Claude Debussyho: „Dívka s vlasy jako len“, která bývala dlouhá léta znělkou televizní „Nedělní chvilky poezie“, což si naši klienti pamatují. Krásu harfy jsme ocenili i při dílech od J. S. Bacha, a nebo při poslechu skladby z renesanční doby „Zelené rukávy“, která je všeobecně oblíbená, i když její autor není známý. Při vánočních písních a koledách (Tichá noc,  Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné neviňátko, Štědrý večer nastal, Já bych rád k Betlému, Nesem vám noviny, Chtíc, aby spal od autora Adama Michny z Otradovic) si naši klienti zazpívali společně s hrou na královský hudební nástroj, což byl pro ně jedinečný zážitek. Vystoupení harfistky slečny Voříškové vytvořilo přítomným posluchačům a divákům pravou vznešenou atmosféru tohoto svátečního období.

 

Po vystoupení sympatická harfistka ještě trpělivě zodpovídala našim klientům dotazy ohledně jejího hudebního nástroje. Děkujeme slečně Voříškové za výjimečný hudební zážitek, přejeme hodně úspěchů a těšíme se na její další recitál v našem domově.

 


Méně...
 
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ POD SMRKEM

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ POD SMRKEM

03.01.20

Před Vánočními svátky mezi nás zavítaly děti z MŠ Pod Smrkem z Vysokého Mýta. Děti si společně s dvěma paní učitelkami připravily pásmo básniček a písniček na jednotlivá roční období. Poté přednesly básničky o Mikuláši, andělovi a čertovi. Na


Více...
 
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ POD SMRKEM

 

Před Vánočními svátky mezi nás zavítaly děti z MŠ Pod Smrkem z Vysokého Mýta. Děti si společně s dvěma paní učitelkami připravily pásmo básniček a písniček na jednotlivá roční období. Poté přednesly básničky o Mikuláši, andělovi a čertovi. Na závěr si s přítomnými klienty zazpívaly několik vánočních koled. Klienti si besídku moc užili a byli rádi, že je děti přišly navštívit.


Méně...