Liberec

 
 

Výstava fotek z Noci venku 2015

Výstava fotek z Noci venku 2015

14.09.16 | Liberec

Výstava bude k vidění ve vitrínkách před kinem Varšava do 14.10.


Více...
 
Výstava fotek z Noci venku 2015

Výstava bude k vidění ve vitrínkách před kinem Varšava do 14.10.

 

Vernisáž bude tuto sobotu, 17.9., od 18h.

 

Jste srdečně zváni!


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc

02.09.16 | Liberec

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc

Fond evropské pomoci nejchudším osobám financuje Operační program potravinové a materiální pomoci, který byl vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Díky programu rozdělí NADĚJE v tomto roce potraviny a materiální pomoc v hodnotě až 5 mil. Kč. Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Klášterci nad Ohří, Praze, Jablonci nad Nisou, Liberci, Mladé Boleslavi a v Plzni. Obsah balíčků je tvořen potravinami s dlouhodobou trvanlivostí, hygienickými potřebami, ale i základními potřebami souvisejících s péčí o děti.

 

Projekt se realizuje od počátku roku 2016 a měl by nadále pokračovat až do roku 2017.

 

INFO: http://www.nadeje.cz/img-content/5/files/dokumenty/002420.pdf

 

 

 


Méně...
 
Anonymní alkoholici v NDC

Anonymní alkoholici v NDC

Další setkání AA 10.8. 15:00 hod.

05.08.16 | Liberec

Další setkání Anonymních alkoholiků s klienty, pracovníky a hosty formou veřejné prezentace a besedy proběhne ve středu v 15:00 hod. dne


Více...
 
Anonymní alkoholici v NDC

Další setkání Anonymních alkoholiků s klienty, pracovníky a hosty formou veřejné prezentace a besedy proběhne ve středu v 15:00 hod. dne 10.8.2016 v nízkoprahovém denním centru. Budeme poslouchat reálné příběhy mužů alkoholiků, kteří zvládli přestat pít a zůstávají nadále střízlivými. Předají nám své zkušenosti a rádi zodpoví tématické dotazy.

 

Na setkání lze přijít i odejít zcela anonymně, dveře budou otevřené.

 


Méně...
 
Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici

13.7. v NADĚJI - Nízkoprahové denní centrum

07.07.16 | Liberec

Předsedové liberecké svépomocné skupiny ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ s příznačným názvem Naděje ochotně přijali pozvání do nízkoprahového denního centra NADĚJE...


Více...
 
Anonymní alkoholici

Předsedové liberecké svépomocné skupiny ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ s příznačným názvem Naděje ochotně přijali pozvání do nízkoprahového denního centra NADĚJE, aby se podělili o své osobní zkušenosti s problematikou závislosti na alkoholu a samozřejmě nevynechají zmínku o spirituálním obratu, který jim pomohl překonat nejtěžší chvíle závislosti a umožňuje jim nadále zůstávat střízlivými, s čímž souvisí i možnost odrazit život do jiné kvality.

 

Přednáška se bude konat 13.7.2016 v 15:00 hod. v nízkoprahovém denním centru NADĚJE - Valdštejnská. Srdečně zveme klienty příbuzných sociálních služeb, jejich pracovníky, a samozřejmě i zainteresovanou veřejnost.

 

 

Abstinenci zdar!

 Méně...
 
Průběžná sbírka v denním centru

Průběžná sbírka v denním centru

- nyní přijímáme i komunikační eletroniku

24.06.16 | Liberec

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. 


Více...
 
Průběžná sbírka v denním centru

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. Velká poptávka je po odolných botách a pracovním oblečení, protože mnoho klientů aktuálně získává sezónní pomocné práce či brigády spojené s pobytem venku (stavby, lesy, úklid).

 

Jelikož se přizpůsobujeme i moderní době, poptáváme funkční komunikační elektroniku - ideálně staré mobilní telefony s nabíječkou, které již nepředstavují v případě prodeje do bazaru žádnou větší hodnotu, ale našim klientům mohou velmi usnadnit komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem - často pracovní agenturou, která registrovaným brigádníkům (skrze podaný životopis) operativně rozesílá nabídky práce nebo přímo rozpisy směn formou sms nebo emailem.

 

Staré vyřazené funkční notebooky nebo kapesní počítače zase mohou posloužit těm, kteří se chtějí naučit alespoň základy používání moderních technologií za účelem posílení své sociální adaptace a samostatnosti. Umět si najít stránku úřadu práce, vyhledat si potřebné informace na internetu a dokázat si samostatně najít dopravní spoje, případně si v textovém editoru sepsat CV - to stále pro mnohé klienty představuje problém - takovéto dovednosti jsou dnes pokládány za standardní technologickou gramotnost. Počítače dnes nepředstavují žádnou větší materiální hodnotu a jsou běžným nástrojem pro život.

 

Ilustrační foto ze zahraničního veřejného fóra:

 

Umožnit klientům pracovat se starým počítačem by jim pomohlo i odbourat vrozený "strach", že rozbijí drahý přístroj.

 

Informační leták:

 


Méně...
 
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

03.06.16 | Liberec
Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a
Více...
 
Potravinová pomoc

Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, kterou v součinnosti s MPSV realizuje Evropská Unie.

 

Potravinové balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny a potravinové doplňky. Naše střediska se podílejí na cílené distribuci potravin lidem v nepříznivé sociální situaci, prioritně lidem bez přístřeší a lidem s nedostatečným finančním příjmem.

 

 

Dle dostupných informací by měl projekt pokračovat i v roce 2017. Distribuce potravin je vždy spojena se sociálním poradenstvím.


Méně...