Liberec

 
 

Zažijte Noc venku v Liberci!

Zažijte Noc venku v Liberci!

12.11.15 | Liberec

Možnost vyzkoušet si jaké to je spát na ulici, budou mít ve čtvrtek 19. 11. návštěvníci akce Noc venku Liberec, která se bude konat od 17 h. v kině Varšava.


Více...
 
Zažijte Noc venku v Liberci!

 

Možnost vyzkoušet si jaké to je spát na ulici, budou mít ve čtvrtek 19. 11. návštěvníci akce Noc venku Liberec, která se bude konat od 17. hodin v kině Varšava.

 

Noc venku je zážitková a benefiční akce pro veřejnost, která v osmnácti městech po celé ČR přibližuje problematiku bezdomovectví a současně podporuje lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

 

Problém bezdomovectví vnímá do určité míry každý z nás, ale představit si jaké to je, skutečně nemít domov, už asi moc neumíme. Tomu by měla akce napomoci. Diskuse o tomto fenoménu a empatický přístup by mohly řešení celé problematiky posunout vpřed.

 

Pro účastníky je připraven interaktivní program: živá knihovna s příběhy skutečných lidí z ulice i z pomáhajících profesí, výstava fotografií českého dokumentárního fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita s názvem „Kde domov můj“, divadlo a bubenická show mladých lidí z organizace Advaita, koncerty a taneční vystoupení klientů sociálních služeb, fotovýstava o lidech bez domova v Liberci a Jablonci n/N, benefiční workshopy malování tašek a pohlednic, tematické dokumentární filmy „Shelter“ a „Můj dům, můj hrad“, samotné spaní venku na Soukenném náměstí a snídaně v Nízkoprahovém denním centru ve Valdštejnské. Speciálními hosty akce budou: Jakub Děkan, Bonus a DJ Mary.

 

 

 

Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje občerstvení a workshopů bude použit na nákup základního zimního oblečení a hygieny. Vše bude rozděleno lidem bez domova.

 


Méně...
 
Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

23.10.15 | Liberec

Několikrát se muselo auto organizace NADĚJE v pátek 16. října vrátit na Krajský úřad Libereckého kraje, aby odvezlo všechno oblečení, posbírané v charitativní sbírce kraje pro lidi bez domova. Nepotřebného šatstva přinesli úředníci krajského úřadu do sbírky Dejme věcem druhou šanci totiž tolik, že se všechny věci do jednoho osobního automobilu nevešly.


Více...
 
Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

Několikrát se muselo auto organizace NADĚJE v pátek 16. října vrátit na Krajský úřad Libereckého kraje aby odvezlo všechno oblečení, posbírané v charitativní sbírce kraje pro lidi bez domova. Nepotřebného šatstva přinesli úředníci krajského úřadu do sbírky Dejme věcem druhou šanci  totiž tolik, že se všechny věci do jednoho osobního automobilu nevešly.

„Charitativní sbírku staršího oblečení jsme mezi pracovníky úřadu zorganizovali poprvé letos na jaře. Měla takový úspěch, že jsme ji nyní před zimou zopakovali. Čekali jsme menší zájem, než když jsme sbírku dělali poprvé, ale lidé nás překvapili. Zapojila se přibližně stovka úředníků, tedy stejný počet jako při prvním konání sbírky,“ řekla náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová, která se do sbírky také zapojila.

„Dohromady úředníci naplnili odloženým šatstvem několik desítek igelitových pytlů,“ doplnila s tím, že vedení Libereckého kraje bude uvažovat o tom, jestli sbírku ošacení nezopakovat znovu na jaře a neudělat z celé akce tradici.

Jak za Naději uvedl Pavel Matějka, vedoucí střediska Valdštejnská:" posbírané šatstvo nejprve lidé z jeho organizace roztřídí a  bude rozdáno především lidem bez domova na našem středisku ve Valdštejnské ulici,“ vysvětlil a dodal: „Jsme rádi, že úředníci toho do sbírky přinesli tolik. V zimě to naši klienti ocení.“

 


Méně...
 
Aktivizační pobyt pro klienty

Aktivizační pobyt pro klienty

22.10.15 | Liberec

Letos poprvé jsme s klienty ze středisek Liberec a Jablonec nad Nisou vyrazili na aktivizační pobyt, který se konal od 21.9. do 24.9.2015 ve Sloupu v Čechách. Akce se zúčastnilo 14 klientů a 4 zaměstnanci; skupina byla velmi pestrá, věkové složení od 19 do 72 let.


Více...
 
Aktivizační pobyt pro klienty

Letos poprvé jsme s klienty ze středisek Liberec a Jablonec nad Nisou vyrazili na aktivizační pobyt, který se konal od 21.9. do 24.9.2015 ve Sloupu v Čechách. Akce se zúčastnilo 14 klientů a 4 zaměstnanci; skupina byla velmi pestrá, věkové složení od 19 do 72 let. Během celého pobytu byl naplánován velmi rozmanitý program – poznávací hry, skupinová psychoterapie, relaxační techniky, nácvik sociálních dovedností, arteterapie, ale také volnočasové a zážitkové aktivity, jako: pěší výlety a houbaření, večerní táboráky s opékáním buřtů, sportovní a společenské hry, tvoření triček a hrnečků jako vzpomínka na pobyt.

 

Cílem akce bylo ukázat klientům, že i když někdo spadne na pomyslné dno, stále o něj mají lidé zájem, neztrácí na své vlastní hodnotě a má možnost začít znovu a lépe. Bylo úžasné pozorovat, jak se všichni s přibývajícími dny pobytu proměňují, projevují své optimističtější já a sdílejí s ostatními své obavy, ale také sny a naděje. Díky odvaze a víře v sebe sama, jež se organizátoři snažili klientům dodat, snad povede jejich životní cesta k vysněným cílům.

 


Méně...
 
Očkování proti vzteklině v NADĚJI

Očkování proti vzteklině v NADĚJI

14.10.15 | Liberec

Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé, kterým na očkování psů nezbývá, čekali aby


Více...
 
Očkování proti vzteklině v NADĚJI

Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé, kterým na očkování psů nezbývá, čekali aby jim zdarma naočkovali jejich miláčky proti vzteklině.

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranu svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především se předchází nákaze lidí.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR. A stejně jako v předchozích letech, tak i letos se členové a dobrovolníci připojili ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa dne 28. září. V Liberci probíhá spolupráce s Nízkoprahovým centrem NADĚJE a Městskou policií Liberec.


Méně...
 
Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

07.10.15 | Liberec

Veletrhu, který se konal v Domě kultury v Liberci, se zúčastnilo na 76 poskytovatelů sociálních služeb.


Více...
 
Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

Veletrhu, který se konal v Domě kultury v Liberci, se zúčastnilo na 76 poskytovatelů sociálních služeb a přítomni byli také zástupci Libereckého kraje. Neodmyslitelnou součástí veletrhu byl doprovodný program, v jehož rámci vystoupili umělci z řad uživatelů služeb. K naší velké radosti byla oslovena také kapela Kateřiny band, která hrála tentokrát  ve složení Jirka, Tomáš, Petr a sklidila za svou produkci velký potlesk. Podpora Kateřiny bandu byla obrovská, nejmladší člence fanklubu, malé Emilce, bylo pouhých 14 dní. Další vystoupení kapely se plánuje na listopadovou akci Noc venku. Méně...
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

04.10.15 | Liberec

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015 ve službách jablonecké a liberecké NADĚJE.


Více...
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015 ve službách jablonecké a liberecké NADĚJE. Tyto služby získaly Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality. Audity byly zaměřeny na podporu sociálních služeb a zvyšování jejich kvality, byly dobrovolné a jejich absolvování bylo jedním z podpůrných nástrojů při síťování sociálních služeb na území  Libereckého kraje, ten je zároveň financoval. Hodnotitelé se zaměřili na služby sociální prevence - terénní programy a nízkoprahová denní centra. Dvoučlenný tým hodnotil po dobu dvou dnů fungování jednotlivých zařízení, soulad standardů kvality s metodikou práce zařízení a každodenní praxi. Výsledkem auditů je závěrečná zpráva, která obsahuje doporučení hodnotitelů k danému poskytovateli. Všech pět registrovaných služeb "prošlo v hodnocení bez připomínky", jejich procentuální naplnění je v rozmezí 90-95%. Certifikáty kvality mají platnost  3 roky.


Méně...