Praha

 
 

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií lidí bez domova

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií lidí bez domova

25.03.24 | Praha

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy fotografií lidí bez domova žijící v Praze, Budapešti, Varšavě a Bratislavě, která se uskuteční v úterý 9. 4. ve Skautském institutu v Praze...


Více...
 
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií lidí bez domova

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy fotografií lidí bez domova žijící v Praze, Budapešti, Varšavě a Bratislavě, která se uskuteční v úterý 9. 4. ve Skautském institutu v Praze (v místnosti Minuta) od 19.30. Ti své fotografie pořídili v rámci projektu „Picture it! – Our streets, Our Stories“ a prvně je vystavovali začátkem listopadu 2023 v Budapešti. Na projektu se podíleli klienti našeho azylového domu na Žižkově.  

 

V debatě vystoupí Eva Barvínková, sociální pracovnice azylového domu na Žižkově, Aleš Strnad, vedoucí služeb a Lubomír Hartman, jeden z autorů fotografií. Vernisáž bude moderovat Jiří Pasz, fotograf a novinář, který celý projekt dokumentoval.  

 

Jak to dopadne, když se z lidí bez domova stanou fotografové? Předsudky vůči lidem, kteří procházejí krizí a nemají vlastní domovy, jsou stále hluboce zakořeněné: jsou nebezpeční, kriminálníci, alkoholici, neustále na drogách apod. O části to platí, mezi lidmi bez domova jsou ale velké rozdíly. Mají různé charaktery, se svou situací se každý vyrovnává jinak. Je dobré se ptát, nakolik svá města vlastně doopravdy známe, stejně jako sdílet různé perspektivy a zkušenosti s ním. Jsme ochotni přijmout, že i lidé bez bezpečného a stálého místa, kterému se dá říkat domov, jsou stejně tak obyvateli města jako my? Jsme ochotni vidět jejich perspektivu?

 

Na projektu se podíleli polský teatr Baza, slovenské Divadlo bez domova, maďarská Menhely foundation a za ČR pražská pobočka NADĚJE.

Projekt probíhá díky finanční podpoře Visegrádského fondu. 

 

Více také ve FB události: https://www.facebook.com/events/964568108007009


Méně...
 
Jak dlouho využívají lidé bez domova služeb NADĚJE

Jak dlouho využívají lidé bez domova služeb NADĚJE

Seriál "Čísla NADĚJE"

22.03.24 | Praha

Je tu 10. díl našeho pravidelného seriálu Čísla NADĚJE. A jak už jsme minulý týden avizovali, podíváme se na délku využívání našich služeb...


Více...
 
Jak dlouho využívají lidé bez domova služeb NADĚJE

Je tu 10. díl našeho pravidelného seriálu Čísla NADĚJE. A jak už jsme minulý týden avizovali, podíváme se na délku využívání našich služeb.

 

Naše služby jsou místem, kde může o pomoc žádat kdokoliv, kdo to potřebuje. Pokud nejsme v dané chvíli schopni adekvátně pomoci, spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi nebo zdravotnickými zařízeními.

 

Překvapuje Vás, že 57 % lidí, kteří začali využívat služeb pro lidi bez domova, naši podporu do jednoho roku už nepotřebovali? A že pouze 7 % lidí potřebují naše služby trvale? V našem grafu bereme v potaz všechny naše služby, které v Praze máme, to znamená od terénního programu, denních center, přes noclehárny a azylové domy.

 

Ze zahraniční praxe ale víme, že by procenta „opakovaných návratů“ do našich služeb mohla být ještě nižší, pokud by bylo možné uplatňovat základní principy „housing first“, tedy bydlení především. Bydlení s podporou, které by umožnilo lidem bez domova rychlejší integraci do společnosti, ale dlouhodobě brání nedostatek sociálních bytů.

 

Graf délky využívání služeb


Méně...
 
Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

20.03.24 | Praha

Hledáme dobrovolníky na jarní kolo Sbírky potravin a budeme moc rádi, když se jimi stanete. Pokud máte zájem tímto způsobem pomoci lidem bez domova v Praze, kontaktuje naši kolegyni Janu....


Více...
 
Hledáme dobrovolníky na Sbírku potravin

Hledáme dobrovolníky na jarní kolo Sbírky potravin a budeme moc rádi, když se jimi stanete.

 

Pokud máte zájem tímto způsobem pomoci lidem bez domova v Praze, kontaktuje naši kolegyni Janu - jana.halamkova@nadeje.cz nebo 775 868 843. Je možné přijít na jednu i více směn (07.30 - 11.30, 11.30 - 15.00, 15.00 - 18.30).

 

Loni jsme v jarním kole Sbírky potravin vybrali krásných 4.389 kg potravin a drogerie. Zkusíme toto číslo i s vaší pomocí minimálně vyrovnat nebo v tom lepším případě dokonce překonat? Každá pomocná ruka se počítá a stejně tak i každý vybraný kilogram.

Také nám moc pomůže, když budete naši výzvu šířit a sdílet dál. Děkujeme.


Méně...
 
Světový den sociální práce

Světový den sociální práce

19.03.24 | Praha

Na dnešek připadá Světový den sociální práce, který si každý rok připomínáme třetí úterý v březnu. Jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam sociální práce...


Více...
 
Světový den sociální práce

Na dnešek připadá Světový den sociální práce, který si každý rok připomínáme třetí úterý v březnu. Jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam sociální práce. Zeptali jsme se proto Aleše Strnada, vedoucího služeb, jak vnímá sociální práci u nás v pražské pobočce.

 

„Sociální práce v NADĚJI pro mě znamená kvalitní, spolehlivý, empatický, odborný a partnerský přístup od sociálních pracovníků k potřebným klientům. Je to podpora, intervence, pomoc, někdy i kontrola, avšak vždy za využití individuálního přístupu a oboustranně rovného vztahu. Je to činnost od erudovaných kolegů a kolegyň, tedy sociálních pracovníků, kteří se snaží v rámci své "advokační činnosti" řešit tíživé sociální události našich klientů, nad kterými často okolí, někdy i oni samotní již "zlomili hůl".  

 

Za uvedené patří velké poděkování i respekt, a to nejen sociálním pracovníkům, ale i pracovníkům v sociálních službách, zdravotním sestrám, lékařům, psycholožce, adiktoložce i dalšímu odbornému a podpůrnému personálu, bez kterého bychom nemohli být schopni naše služby potřebným lidem poskytovat. Velké díky rovněž všem našim podporovatelům, dárcům a donátorům.“  

 

Foto: Tomáš Kozohorský


Méně...
 
Hlavní důvody propadu do bezdomovectví

Hlavní důvody propadu do bezdomovectví

Seriál "Čísla NADĚJE"

15.03.24 | Praha

V devátém dílu Čísel NADĚJE se zaměříme na hlavní důvody propadu do bezdomovectví, které evidujeme v našich službách...


Více...
 
Hlavní důvody propadu do bezdomovectví

V devátém dílu Čísel NADĚJE se zaměříme na hlavní důvody propadu do bezdomovectví, které evidujeme v našich službách.

 

Dostat se na ulici není složité a vede k tomu většinou kombinace několika faktorů. Přijdete například o práci, nemůžete najít novou, dostanete se do finanční tísně, nejste schopni platit nájem, jdete na ubytovnu, ale ani na úhradu ubytovny vám peníze nezbydou, a tak skončíte bez střechy nad hlavou. Může to být také vyústění rodinných problémů, rozvrat vztahů, násilí v rodině a s tím spojená ztráta bydlení. Úmrtí manžela/manželky nebo partnera/partnerky také vede k finanční nestabilitě nebo dokonce ke ztrátě, do té doby, stabilního bydlení. Častou příčinou jsou také zdravotní problémy, ať už fyzické či psychické – častá nebo dlouhodobá hospitalizace, dlouho trvající pracovní neschopnost a snížený výdělek také vedou k propadu do bezdomovectví. Stejně tak tomu je i u závislostí.

 

Příští týden se v Číslech NADĚJE podíváme na to, jak dlouho lidé, kteří se k nám dostanou, využívají naše služby.  

 

Graf důbody propadu do bezdomovectví


Méně...
 
Zakoupením street artového díla na e-shopu NADĚJE podpoříte lidi bez domova

Zakoupením street artového díla na e-shopu NADĚJE podpoříte lidi bez domova

13.03.24 | Praha

Unikátní projekt Ulice pomáhá ulici vzbuzuje zájem veřejnosti, a to nejen uměleckým směrem, ale také svým sociální přesahem. Komunita street artových umělců se rozhodla vrátit ulici...


Více...
 
Zakoupením street artového díla na e-shopu NADĚJE podpoříte lidi bez domova

Unikátní projekt Ulice pomáhá ulici vzbuzuje zájem veřejnosti, a to nejen uměleckým směrem, ale také svým sociální přesahem. Komunita street artových umělců se rozhodla vrátit ulici to, co ona jim pro svou uměleckou činnost poskytla a rozhodla se tak podpořit lidi, kteří svůj život na ulici žijí každý den, ať je léto nebo zima. Chápou problémy lidí bez domova a snaží se je podpořit tak, jak nejlépe umí. Jejich zapojení je pro nás obrovským přínosem, protože se prostřednictvím umění problematika, kterou se zabýváme už více jak třicet let, dostane i tam, kde by se o ni běžně nemluvilo.

 

https://eshop.nadeje.cz/produkty/#ulice

 

Projekt v nedávné době dokonce získal uznání poroty Ceny Ladislava Čerycha za ukázkový Čin roku 2023, který posiluje občanskou společnost. A my jsme na to moc hrdí! Buďte i Vy součástí jedinečného projektu, na kterém spolupracujeme s předními českými street artisty.

 

A jak to funguje? Zakupte litografii nebo signovaný autorský digitální tisk a přispějete lidem přežívající na ulici a ve veřejném prostoru. Získané prostředky využijeme na posílení aktivit, které nejsou běžnou součástí poskytovaných služeb, ale budou jakýmsi nadstandardem toho, co běžně nabízíme. 

 

Děkujeme.


Méně...