Štětí

 
 

Aktuality

Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

03.06.21 | Štětí

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro děti z Dětského domova se školou v Liběchově přednášku na téma Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi. Přednášky se účastnily děti ve věku 12 až 15 let. 


Více...
 
Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro děti z Dětského domova se školou v Liběchově přednášku na téma Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi. Přednášky se účastnily děti ve věku 12 až 15 let.

Vedoucí Terénního programu v Roudnici nad Labem Michaela Kejkrtová a vedoucí Odborné sociální poradny ve Štětí David Hájek přiblížili nejen pojmy jako dluhová past, předlužení, rozpočet a finanční rezerva, ale také složitější jako exekuce a oddlužení.

Přednáška byla koncipována interaktivně, mimo doprovodných videí byl pro žáky přichystán také kvíz, kterým si ověřili své dosavadní povědomí o tématu. Výstupy z kvízu dopadly uspokojivě. Polovina dětí znala význam pojmu finanční gramotnost a tři čtvrtiny měly dobré povědomí o smyslu finančního rozpočtu.

Přestože obsahem přednášky byla poměrně složitá témata, věříme, že se jednalo o čas užitečně strávený. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné včasné vzdělávání dětí ve finanční gramotnosti. Jsme velmi rádi za zájem ze strany vedení a učitelů Dětského domova Liběchov a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech a že může být podnětem pro navázání spolupráce rovněž s dalšími subjekty.


Méně...
 
Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

18.04.21 | Štětí

Poradna, která poskytuje služby v prvním patře budovy městské tržnice, už pět let bezplatně pomáhá lidem s oddlužením, ale i se sehnáním práce.


Více...
 
Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Poradna, která poskytuje služby v prvním patře budovy městské tržnice, už pět let bezplatně pomáhá lidem s oddlužením, ale i se sehnáním práce.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, jsme držitelem akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení udělované Ministerstvem spravedlnosti.

Jak přesně pomáháme, se dozvíte ve videoreportáži Regionální televize Ústecka.

 


Méně...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21 | Štětí

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

01.02.21 | Štětí

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – Terénního programu a Dluhové poradny.


Více...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – Terénního programu a Dluhové poradny.

 

Terénní program pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci řešit jejich problémy, případně je nasměrovat na jinou vhodnou sociální službu. Naše pracovnice vyhledávají klienty přímo v terénu, nebo jsou nápomocní v kontaktní místnosti na tržnici. Jenom v uplynulém roce 2020 poskytly podporu 65 klientům, s nimiž nejvíce řešily hledání vhodného bydlení či zaměstnání.

 

Služba je také zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, díky kterému můžeme distribuovat klientům v tísni potraviny a základní zboží, jako je oblečení, hygiena či školní pomůcky.

 

Dluhová poradna se zaměřuje na pomoc osobám, které trápí finanční potíže. Hlavní náplní služby je řešení oddlužení osob, jenom v roce 2020 jsme poslali na soudy 36 insolvenčních návrhů. Klientům ale také pomáháme s orientací v jejich finančních závazcích, ať se jedná o praktické rady nebo komunikace s úřady a institucemi při složitějších problémech, jako jsou exekuce či splátkové kalendáře.

 

Obě služby poskytujeme bezplatně, sídlíme v budově městské tržnice (1. patro). Obracet se na nás může kdokoli v nepříznivé situaci.


Méně...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

27.01.21 | Štětí

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.


Více...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.

 

Foto: Deník / Karel Pech


Méně...
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21 | Štětí

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...