Ocenění

Pobočka Zlín obhájila certifikát od České alzheimerovské společnosti

Pobočka Zlín obhájila certifikát od České alzheimerovské společnosti

08.10.18

Po dvou letech od zisku certifikátu Vážka prošel denní stacionář i domov se zvláštním režimem NADĚJE Zlín reauditem České


Více...
 
Pobočka Zlín obhájila certifikát od České alzheimerovské společnosti

Po dvou letech od zisku certifikátu Vážka prošel denní stacionář i domov se zvláštním režimem NADĚJE Zlín reauditem České alzheimerovské společnosti. Auditorky po dvoudenní kontrole kvality služeb pro lidi s demencí zhodnotily, že jak denní stacionář tak domov se zvláštním režimem plní všechna kritéria "výborně", "nadprůměrně" či "bez výhrad".


Méně...
 
Pečovatelka roku 2016

Pečovatelka roku 2016

28.04.17
Pracovnice pečovatelské služby NADĚJE, paní Zdena Volavá, získala celostátní ocenění Pečovatelka roku 2016.
Více...
 
Pečovatelka roku 2016

Pracovnice pečovatelské služby NADĚJE, paní Zdena Volavá, získala celostátní ocenění Pečovatelka roku 2016.

Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku profesní soutěže Pečovatelka roku, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s Diakonií ČCE, proběhlo dne 15. listopadu na Novoměstské radnici v Praze. Večerem provázela paní Marie Retková, ocenění předávala paní Hana Maciuchová.

Paní Zdena Volavá pracuje v brněnské pobočce NADĚJE na pozici pečovatelky v terénu již 13 let. Za tuto dobu si vytvořila přátelské vztahy se spoustou klientů, o které se s láskou starala. Klienta se špatnou náladou dokáže rozveselit a pohladit po duši svým osobitým humorem. Pozitivním přístupem k životu si snadno získává lidi kolem sebe. Pro své spolupracovníky je vyhledávanou oázou klidu. Paní Volavá je malá žena s velkým srdcem.


Méně...
 
NADĚJE získala ocenění v soutěži Společnost přátelská rodině v Libereckém kraji

NADĚJE získala ocenění v soutěži Společnost přátelská rodině v Libereckém kraji

28.04.17
Oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová převzala certifikát Společnost přátelská rodině, který uděluje Síť pro rodinu od roku 2004,
Více...
 
NADĚJE získala ocenění v soutěži Společnost přátelská rodině v Libereckém kraji

Oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová převzala certifikát Společnost přátelská rodině, který uděluje Síť pro rodinu od roku 2004, z rukou její prezidentky Rut Kolínské a náměstka primátora Pavla Svobody 24. října ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou.

NADĚJE se tak zařadila mezi trojici nejlepších společností Libereckého kraje, které toto ocenění získaly.

 

„Každá ze tří organizací nových držitelů certifikátu Společnost přátelská rodině významným a nevšedním způsobem usnadňuje slaďování rodinného a pracovního života rodinám, které se ocitají v různých životních situacích,“ konstatovala Lenka Ackermannová, koordinátorka Sítě pro rodinu, z. s. v Libereckém kraji. Zástupci oceněných organizací, dvou neziskových a jedné komerční, podepsali slavnostní závazek, že budou i nadále vytvářet prorodinné podmínky, za které certifikát získaly, a pokusí se udělat i další kroky k jejich zlepšení.
Role porotců krajského kola soutěže se ujali náměstek primátora Pavel Svoboda, vedoucí oddělení sociálních služeb jabloneckého magistrátu Jaroslav Cvrček a Simona Hušková, koordinátorka komunitního plánování SMJN.

 

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu (dříve Sítě mateřských center) Společnost přátelská rodině se od roku 2004 zaměřuje na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. V posledních letech směřuje především k zaměstnavatelům. „Důraz klademe na motivaci zaměstnavatelů uplatňovat rovné příležitostí a zavádět opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců,“ vysvětlila Rut Kolínská s tím, že dle ohlasů kampaň postupně nabývá kredit u zaměstnavatelů, médií i široké veřejnosti. V roce 2016 Síť mateřských center nabídla účast v soutěži firmám s celorepublikovým dopadem i organizacím v sedmi krajích - Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, Vysočina a Zlínském.

 

Celorepublikové i krajská kola soutěže Společnost přátelská rodině jsou v roce 2016 součástí projektu Rovný není stejný, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

 

RUT KOLÍNSKÁ, ŽENA EVROPY
Rut Kolínská, česká držitelka ceny Žena Evropy, získala mezinárodní titul Žena Evropy 2003 v Kodani. Stala se tak první Češkou, když odhlédneme od Zuzany Szatmary, která se v roce 1992 stala československou Ženou Evropy.


Méně...
 

Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

29.08.16

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015. Na základě nich služby získaly Osvědčení o úspěšném


Více...
 

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015. Na základě nich služby získaly Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality. Audity byly zaměřeny na podporu sociálních služeb a zvyšování jejich kvality, byly dobrovolné a jejich absolvování bylo jedním z podpůrných nástrojů při síťování sociálních služeb na území Libereckého kraje, který je zároveň financoval. Hodnotitelé se zaměřili na služby sociální prevence - terénní programy a nízkoprahová denní centra. Dvoučlenný tým hodnotil po dobu dvou dnů fungování jednotlivých zařízení, soulad standardů kvality s metodikou práce zařízení a každodenní praxi. Výsledkem auditů je závěrečná zpráva, která obsahuje doporučení hodnotitelů k danému poskytovateli. Všech pět registrovaných služeb "prošlo v hodnocení bez připomínky", jejich procentuální naplnění je v rozmezí 90 - 95 %. Certifikáty kvality mají platnost 3 roky.


Méně...
 

Sestra roku 2013

24.03.14

Vedoucí přímé péče paní Tamara Baráková z brněnské pobočky NADĚJE je oceněna prvním místem v kategorii Komunitní a sociální


Více...
 

Vedoucí přímé péče paní Tamara Baráková z brněnské pobočky NADĚJE je oceněna prvním místem v kategorii Komunitní a sociální péče. Soutěž Sestra roku vyhlásila letos už počtrnácté redakce odborného časopisu Sestra. Ta je určena pro všechny zdravotní sestry i ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky jako ocenění a poděkování za jejich náročnou a obětavou práci. 20. března 2014 proběhl v Paláci Žofín v Praze, pod záštitou paní Dagmar Havlové a za přítomnosti mnoha významných osobností odborného i kulturního života, slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků.

 

Paní Baráková pracuje jako vedoucí přímé péče v Domě Naděje Brno-Vinohrady, který pečuje o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými pokročilými formami demencí. Začínala jako zdravotní sestra, později převzala místo vedoucí přímé péče. Své povolání bere jako životní poslání a naplnění. I přes vysoké nároky na ni kladené, si stále udržuje přímý kontakt s klienty, o které pečuje velmi laskavě a s citlivým přístupem, který zachovává jejich lidskou důstojnost.

 

Svou práci vykonává s láskou a odpovědně, s hlubokým smyslem pro empatii a potřeby klientů i jejich rodinných příslušníků, pro které je velkou oporou při řešení obtížné životní situace. Ve svém oboru se neustále vzdělává, její profesionalita a lidský přístup přispívají k vysoké kvalitě celého ošetřovatelského týmu. To je také jedním z důvodů, proč je oddělení domova pod jejím vedením považováno všemi příchozími za místo klidu, míru a opravdový domov pro všechny klienty, kteří trpí těžkou demencí. 

 

Připravila Mgr. Lenka Havlátová

 

Více informací o pobočce Brno na adrese http://nadeje.cz/brno

Reference: ing. Jana Seberová, ředitelka pobočky, tel 541 422 271, e-mail j.seberova@nadeje.cz


Méně...
 

Pečovatelka roku 2012

27.03.14

Dne 29. listopadu 2012 proběhlo na Novoměstské radnici v Praze, za přítomnosti paní Livie Klausové, slavností vyhlášení výsledků X.


Více...
 

Dne 29. listopadu 2012 proběhlo na Novoměstské radnici v Praze, za přítomnosti paní Livie Klausové, slavností vyhlášení výsledků X. ročníku soutěže Pečovatelka roku 2012. Soutěž byla určena pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ve všech druzích sociálních služeb. Čestné uznání za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství za rok 2012, získala také pracovnice brněnské pobočky NADĚJE, paní Hana Němečková. Paní Němečková pracuje jako pečovatelka v Domě Naděje Brno-Vinohrady, domově se zvláštním režimem, který pečuje o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými pokročilými formami demencí. O klienty pečuje velmi laskavě a s citlivým přístupem, který zachovává jejich lidskou důstojnost. Svoji práci vykonává s láskou a zodpovědně, s hlubokým smyslem pro potřeby jednotlivých klientů, neustále se vzdělává v oboru a ocenění si plně zaslouží.


Méně...