Ocenění

Pracovník roku NZDM 2011

06.03.14

Na základě partnerství mezi Nadací Jana Pivečky a Pracovní skupinou NZDM Zlínského kraje byly 10. ledna 2011 při benefiční akci


Více...
 

Na základě partnerství mezi Nadací Jana Pivečky a Pracovní skupinou NZDM Zlínského kraje byly 10. ledna 2011 při benefiční akci vyhlášeny výsledky nominace na cenu „Pracovník roku NZDM“. Tuto cenu obdržela sociální pracovnice Střediska NADĚJE Vizovice, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, paní Jarmila Surá.

 

Jarmila Surá pracuje s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Vizovicích od samého počátku - od podzimu roku 2003. Tehdy nízkoprahový klub vznikl jako aktivita Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích jako přímá reakce na neutěšený způsob trávení volného času vizovických dětí. Jarka Surá se dobrovolnicky a zadarmo věnovala dětem „z ulice“ až do jara 2006, kdy zařízení převzala Naděje a Jarka začala pracovat na pracovní smlouvu. Bylo třeba Jarčiny obětavé, nezištné práce a nasazení, její vize, že tahle práce má smysl. Odpracovala zadarmo dobrovolnicky dlouhou dobu, než se potvrdila potřeba a užitečnost této služby. Především díky Jarčině práci postupně pochopilo vedení města, občané a spřátelené organizace, že dětem a především dospívající mládeži je potřeba být neformálně na blízku, vytvořit jim bezpečný prostor. Jarka umí naslouchat i mluvit na rovinu, umí podpořit i „nastavit zrcadlo“. Vytváří upřímné, kolegiální vztahy, skvěle zapracovala dva nové pracovníky, předává své zkušenosti.

 

Ocenění Jarky Suré není zaměřeno na jeden významný počin – vypovídá o lidském nasazení a prosazení dobré věci trpělivým přístupem.


Méně...
 

Dobrovolník roku 2011

02.03.14

Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími partnery uspořádal ve středu 7. 12. 2011 na závěr Evropského roku dobrovolnictví slavnostní


Více...
 

Pardubický kraj ve spolupráci s dalšími partnery uspořádal ve středu 7. 12. 2011 na závěr Evropského roku dobrovolnictví slavnostní galavečer, kde veřejně ocenil nejlepší dobrovolníky. Z téměř 70 nominací si nakonec hned tři ocenění odnesli dobrovolníci NADĚJE o.s., pobočky Litomyšl. Karolína, Sára a Zdeněk Fikejsovi získali Cenu za rodinné dobrovolnictví. Zdeněk Fikejs je také jedním z pěti vybraných dobrovolníků, který za odměnu navštíví Štrasburk.


Méně...
 

Pracovník roku Zlínského kraje 2011

02.03.14

Ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje získala 14. 11. 2011 pracovnice v sociálních službách z Otrokovic


Více...
 

Ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje získala 14. 11. 2011 pracovnice v sociálních službách z Otrokovic Iveta Bláhová. Ocenění udělil hejtman Zlínského kraje za dlouhodobé pracovní nasazení, za realizaci projektu kavárny Café Naděje a za vytvoření terapeutických a aktivizačních programů pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením.


Méně...
 

Cena za sociální integraci Nadace ERSTE 2011 pro projekt Mobilní sociální služba

02.03.14

Projekt Mobilní sociální služba byl vybrán a ohodnocen jako "Country Winner" Nadací ERSTE.Pražský Projekt byl společně s dalšími 132


Více...
 

Projekt Mobilní sociální služba byl vybrán a ohodnocen jako "Country Winner" Nadací ERSTE.
Pražský Projekt byl společně s dalšími 132 projekty z 10 zemí vybrán skupinou mezinárodních expertů pro ocenění za Sociální integraci Nadace ERSTE, z celkem 1865 podaných přihlášek. Dle slov posuzovatelů byla oceněna výjimečná, novátorská, efektivní nebo jinak pozoruhodná činnost, která umožňuje lidem na okraji společnosti, lépe se začlenit a plně se účastnit každodenního života.

 

Mobilní sociální služba je v Praze unikátní projekt propojující tři oblasti, které jsou pro práci s lidmi bez domova klíčové. Jedná se o terénní práci, sociální práci a zdravotní služby.
Terénní pracovníci využívají pro projekt speciálně upravené a vybavené dodávkové auto, které Naději zapůjčila MČ Praha 1. Základní materiální, zdravotnická pomoc a sociální práce se tak stávají pro lidi bez domova dostupnější. Tato služba usnadňuje lidem bez domova přežití na ulici a vytváří podmínky pro nastartování řešení jejich situace.


Méně...
 

Cena kvality v sociální péči 2008

02.03.14

Dne 4. června 2009 byl v Olomouci vyhlášen již 4. ročník Ceny kvality v sociální péči redakce časopisu Sociální péče a Rady kvality


Více...
 

Dne 4. června 2009 byl v Olomouci vyhlášen již 4. ročník Ceny kvality v sociální péči redakce časopisu Sociální péče a Rady kvality ČR. V kategorii Cena sympatie získala ocenění paní Jarmila Plíšková, instruktorka terapie v denním stacionáři brněnské pobočky.


Méně...
 

Pečovatelka roku 2008

02.03.14

Významné ocenění Pečovatelka roku 2008 udělila 2. prosince 2008 Česká asociace pečovatelské služby společně s Diakonií ČCE -


Více...
 

Významné ocenění Pečovatelka roku 2008 udělila 2. prosince 2008 Česká asociace pečovatelské služby společně s Diakonií ČCE - Střediskem křesťanské pomoci v Praze zaměstnankyni pečovatelské služby pobočky Brno paní Marii Kotulánové za mimořádně obětavou, kvalitní a odpovědnou službu v oboru pečovatelství v roce 2008. Oceněná pečovatelka vykonává tuto náročnou práci v Naději od roku 1996, po celých 12 roků navštěvuje klienty v jejich domácnostech a pomáhá jim překonávat útrapy stáří. Její péče pro ni nekončí ani hospitalizací, nad svou pracovní povinnost navštěvuje své klienty i v nemocnici a přináší jim podporu a naději pro jejich návrat domů.


Méně...