Ocenění

Homo auxiliaris 2008

02.03.14
Čestné uznání za více než 10 let práce v pomáhající profesi v neziskovém sektoru v Brně udělily společně Sdružení Podané ruce a
Více...
 

Čestné uznání za více než 10 let práce v pomáhající profesi v neziskovém sektoru v Brně udělily společně Sdružení Podané ruce a společnost Auxilia team, s.r.o. zaměstnankyni pečovatelské služby pobočky Brno paní Květuši Konvalinkové.


Méně...
 

Videofestival 2006

02.03.14

Albertův diplom S vámi nás baví svět! získal na IV. bienále v celostátním kole Videofestivalu 2006 ve Frýdku-Místku 1. dubna 2006 snímek


Více...
 

Albertův diplom S vámi nás baví svět! získal na IV. bienále v celostátním kole Videofestivalu 2006 ve Frýdku-Místku 1. dubna 2006 snímek Naděje v NADĚJI - Takový obyčejný den, kterým se soutěže zúčastnila pobočka Brno. Snímek poeticky představuje život seniorů v Domě NADĚJE Brno-Vinohrady.


Méně...
 

Čestné uznání

02.03.14
Ocenění za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství v roce 2006, udělila 6. prosince 2006 Česká
Více...
 

Ocenění za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství v roce 2006, udělila 6. prosince 2006 Česká asociace pečovatelské služby společně s Diakonií ČCE - Střediskem křesťanské pomoci v Praze zaměstnankyni pečovatelské služby pobočky Brno paní Květuši Konvalinkové.


Méně...
 

Cena kvality v sociální péči 2005

02.03.14
V kategorii Nejlepší vedoucí pracovník v sociální péči získala ocenění paní Ing. Eva Ludvíčková, energická a sympatická ředitelka
Více...
 

V kategorii Nejlepší vedoucí pracovník v sociální péči získala ocenění paní Ing. Eva Ludvíčková, energická a sympatická ředitelka Domu Naděje Otrokovice, který je domovem pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Dne 7. dubna 2005 byli vítězové slavnostně přijati v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. Samotné slavnostní udílení cen poté následovalo v kongresovém centru Top Hotelu Praha.


Méně...
 

Zaměstnavatel roku 2004

02.03.14

Naděje jako jediný nepodnikatelský subjekt získala významné ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku 2004. Smyslem soutěže zaměřené na


Více...
 

Naděje jako jediný nepodnikatelský subjekt získala významné ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku 2004. Smyslem soutěže zaměřené na oblast řízení lidských zdrojů je zvýšit povědomí o významu rozvoje lidských zdrojů a podpořit image dobrých zaměstnavatelů. Soutěž si klade za cíl odborné hodnocení jejich práce a dosažení toho, aby vyhodnocený projekt nebyl v nejbližších letech hodnocen jako pouhá PR akce. Oficiální záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a vládní agentura Czech Invest. Naděje přihlásila vlastní projekt profesního vzdělávání zaměstnanců do kategorie Systém rozvoje a vzdělávání. Jde o dlouhodobý projekt koncepce odborného vzdělávání pracovníků, strukturovaný systém kvalitních sociálních služeb a cílených investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Vzhledem ke své zajímavosti postoupil tento projekt do celorepublikového kola, kde je prostor pro více kategorií. Odbornou porotu zaujal, proto se mu rozhodla udělit Zvláštní cenu odborné poroty. Ceny byly vyhlášeny a předány 20. května 2004 v hotelu Marriott Prague. Za Naději toto prestižní ocenění převzal předseda Ilja Hradecký.


Méně...
 

Stromy pro život 2004

02.03.14

Pobočka Brno získala 31. března 2004 certifikát za účast v ekologickém programu, vyhlášeném za podpory Ministerstva životního


Více...
 

Pobočka Brno získala 31. března 2004 certifikát za účast v ekologickém programu, vyhlášeném za podpory Ministerstva životního prostředí, České společnosti pro životní prostředí, Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské University v Praze.


Méně...