Ocenění

Zlatá kraslice 2004

02.03.14
Dům pokojného stáří Nedašov získal ocenění za úspěšnou účast v soutěži Zlatá kraslice 2004 v rámci projektu "Senioři mezi námi".
Více...
 

Dům pokojného stáří Nedašov získal ocenění za úspěšnou účast v soutěži Zlatá kraslice 2004 v rámci projektu "Senioři mezi námi".


Méně...
 

Pečovatelka roku 2004

02.03.14

Celostátní ocenění za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství v roce 2004, získala 1. prosince 2004


Více...
 

Celostátní ocenění za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství v roce 2004, získala 1. prosince 2004 zaměstnankyně pečovatelské služby pobočky Brno paní Jaroslava Drmolová. Ocenění uděluje Česká asociace pečovatelské služby společně s Diakonií ČCE - Střediskem křesťanské pomoci v Praze.


Méně...
 

Cena Františka Myšáka 2003

02.03.14
Nadace Dětský mozek vyhlašuje každoročně Cenu Františka Myšáka určenou právnickým osobám, které poskytují domácí i stacionární
Více...
 

Nadace Dětský mozek vyhlašuje každoročně Cenu Františka Myšáka určenou právnickým osobám, které poskytují domácí i stacionární péči seniorům na vysoké úrovni a respektují při tom jejich práva, nezávislost, svobodu, individualitu a potřeby. V pražském Karolinu převzala 11. listopadu 2003 diplom za 1. místo pobočka Brno.


Méně...
 

Architektura lidskosti

02.03.14

V roce 2001 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s redakcí celostátního odborného časopisu Sociální péče soutěž


Více...
 

V roce 2001 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s redakcí celostátního odborného časopisu Sociální péče soutěž Architektura lidskosti. Jejím předmětem byla stavební řešení, která by umožňovala uživatelům žít v instituci nezávislým způsobem života s maximální možnou mírou soukromí s ohledem na jejich zdravotní stav a možnosti seberealizace. Soutěž byla hodnocena podle několika kriterií, zejména podle kvality života uživatele, celkových nákladů provozu, nákladů uživatele souvisejících s bydlením, architektonického a urbanistického řešení a provozně-dispozičního řešení. Dům pokojného stáří Nedašov byl 24. května 2001 oceněn 1. místem v kategorii bydlení v institucích - rekonstrukce.


Méně...
 

PROROK - Projekt roku 2001

02.03.14

Čtyři nadace, Via, Civilia, Open Society Fund Praha a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlásily v roce 2001 soutěž o nejlepší projekt v


Více...
 

Čtyři nadace, Via, Civilia, Open Society Fund Praha a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlásily v roce 2001 soutěž o nejlepší projekt v sociálních službách PROROK - Projekt roku. Čestné uznání získal Dům Naděje Záběhlice. Budovu bývalé záběhlické školy Naděje koupila od města a po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě v ní vytvořila nový domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří ztratili svůj domov.


Méně...
 

Videofestival 2000

02.03.14

Albertovu bronzovou medaili za účast v českém kole Videofestivalu 2000 v Rakovníku 5. února 2001 získal snímek Naděje - cíle a poslání,


Více...
 

Albertovu bronzovou medaili za účast v českém kole Videofestivalu 2000 v Rakovníku 5. února 2001 získal snímek Naděje - cíle a poslání, natočený jako dokument ve všech tehdejších pobočkách NADĚJE. Krátký film ukazuje život seniorů, dětí a dospělých se zdravotním postižením, opuštěných dětí a lidí bez domova v zařízeních NADĚJE.


Méně...