Archiv zpráv

 
Bezdomovectví versus alkohol

Bezdomovectví versus alkohol

Začal #suchejunor

02.02.21 | Praha

Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova.


Více...
 
Bezdomovectví versus alkohol

 

„​Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova. V tomto ohledu je však otázkou, jestli závislost byla důvodem propadu nebo jestli se projevila až jako důsledek pobytem na ulici. V situaci bezdomovectví to ale není většinou jediný problém, který vedl k sociálnímu vyloučení. O to těžší je pak samotné řešení situace. Pokud by byla jediným problémem závislost, tak se domnívám, že v rámci zdravotní, psychiatrické, psychologické a terapeutické péče, by se u řady lidí bez domova dostupná nabídka a možnost řešení rýsovala. Avšak bez vidiny dosažitelného cíle v období vyléčení, jako je zajištění dostupného bydlení, pravidelného příjmu, oddlužení, znovu obnovení sociálních vztahů a vazeb, se motivace lidí bez domova rapidně snižuje. Zároveň je nutné podotknout, že na ulici je řada lidí, kteří alkohol nekonzumují vůbec nebo jen příležitostně. Stejně tak, jako určitý segment lidí bez domova, kteří alkohol nadužívají.“​

Aleš Strnad, vedoucí terénního programu

 

Co vy a #suchejunor? Jdete do toho?

 


Méně...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

Aby lidé bez domova nehladověli

poskytujeme mobilní výdej stravy

01.02.21 | Praha

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. 


Více...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

 

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. Do projektu jsou zapojeny i další neziskové organizace. Celkem je v Praze osm výdejních míst.

 

Nás můžete potkat na Praze 3 v ulici U Nákladového nádraží Žižkov a na Praze 5 pod Barrandovským mostem. Průměrně měsíčně vydáme 2 364 porcí na obou stanovištích, celkem za loňský rok to bylo 18 916 porcí. Nejvíce se jich v roce 2020 vydalo v listopadu, a to 2 736.

 

 


Méně...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

30.01.21 | Praha

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Více...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

 

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Z těchto prostředků můžeme hradit správní poplatky při vyřizování osobních dokladů a dalších úředních záležitostí našich klientů, cestovné do jejich místa bydliště, kam se vrací anebo kde se musí jezdit hlásit na úřad, nezbytné vybavení do tréninkového bytu, např. pračku nebo mobilní telefon, bez kterého se dnes již nikdo neobejde. 

 

Může se to zdát jako drobnosti, ale je jich dost. Jsme proto moc rádi, že na takové výdaje máme finanční zdroj. 

 

Děkujeme!

 

 


Méně...
 
Darovali jste nejen nohy v teple

Darovali jste nejen nohy v teple

Je vybráno a cílová částka překročena!

29.01.21 | Praha

Díky Danovi Přibáňovi z Trabantem napříč kontinenty, Petru Horkému a Moje kino LIVE máme vybráno! A to dokonce ještě víc! 


Více...
 
Darovali jste nejen nohy v teple

Díky Danovi Přibáňovi z Trabantem napříč kontinenty, Petru Horkému a Moje kino LIVE máme vybráno! A to dokonce ještě víc! Tady si můžete přečíst, co k tomu napsali https://www.facebook.com/TransTrabant/

 

Máme obrovskou radost a děkujeme vám všem, kteří jste sbírku podpořili!

Běží ještě do neděle 31. ledna

https://www.darujme.cz/projekt/1203789


Méně...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

27.01.21 | Štětí

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.


Více...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby Terénního programu a Dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.

 

Foto: Deník / Karel Pech


Méně...
 
COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

27.01.21 | Praha

Ani našim azylovým domům se nevyhýbá nákaza Covid-19. 


Více...
 
COVID-19 stále aktuální - můžeme testovat

 

Ani našim azylovým domům se nevyhýbá nákaza Covid-19. V případě, že někdo v azylovém domě vykazuje příznaky této nemoci, zahajujeme ověřování antigenními testy, a to často i opakovaně.

 

Tato situace je nepříjemná a také finančně náročná. Velmi nám pomohlo, že jsme v prosinci mohli uskutečnit větší objednávku testovacích sad. Nákup testů v celkové výši 70 000 Kč byl podpořen z programu Fond pomoci potřebným během epidemie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 

Mnohokrát děkujeme.

 

 


Méně...