Archiv zpráv

 
Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem.

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem.

Tisková zpráva

24.04.20 | Ústředí NADĚJE

Nevládní organizace se od začátku krize potýkají s...


Více...
 
Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem.

Nevládní organizace se od začátku krize potýkají s náporem volajících, kteří se dostali do problémů. V prvních týdnech řešili pracovníci krizových a poradenských linek hlavně dotazy ohledně onemocnění covid-19 a pomáhali s orientací v měnících se zákonech a nařízeních. V posledních týdnech roste počet volajících, kteří mluví o zvyšujícím se psychickém tlaku vyplývajícím z izolace. Zvláště obtížná je situace v rodinách starajících se o nemocné a blízké s handicapem, které nemohou využít odlehčovacích služeb, jež byly před více než měsícem vládními nařízeními uzavřeny.

 

V uplynulém měsíci se na krizové a poradenské linky nevládních organizací obrátily tisícovky volajících. Na základě dat a výpovědí poskytovatelů sociálních služeb – Charity Česká republika, Diakonie ČCE, NADĚJE, Člověka v tísni a ŽIVOTa 90 – potřebuje část z nich pomoc s orientací v nové situaci či s řešením konkrétního problému, u části se odhalily hlubší problémy, které s nimi sociální pracovníci budou řešit dlouhodobě.

 

 

„Počet volání se proti dřívějšku zvýšil téměř desetinásobně. Od poloviny března do půlky dubna jsme měli přes 700 hovorů za měsíc,“ říká koordinátorka helplinky Renata Bořkovcová z Člověka v tísni. Před epidemií koronaviru byli podle ní nejčastějšími volajícími dlužníci, případně jejich blízcí, kteří chtěli řešit exekuce či insolvence. Nově přibyli lidé, kteří jsou bez příjmů úplně nebo jim různé kompenzace nestačí k tomu, aby zaplatili základní potřeby jako nájem či potraviny. „Nejčastějšími novými volajícími jsou živnostníci, starobní a invalidní důchodci, lidé, kteří si brigádně přivydělávají na DPP a DPČ, a samoživitelky,“ upřesňuje Bořkovcová.

 

„Odhadem je teď více lidí volajících v důsledku epidemie, asi 60 ku 40 procentům těch, kteří měli problémy už před vyhlášením stavu nouze,“ doplňuje Daniel Hůle, vedoucí kariérního a dluhového poradenství Člověka v tísni. Nejčastěji řeší výpadky příjmů a dopady na insolvenci a exekuci a nemožnost splácet úvěry. „Radíme jim, jak komunikovat s insolvenčními správci, exekutory a věřiteli, kdy a jak žádat o odklad exekuce, přerušení insolvenčního řízení či odklad splátek,“ říká Hůle. Živnostníky a lidi s výpadky příjmů se pracovníci snaží zorientovat v kompenzacích ze strany státu, nárocích na sociální dávky a dávky hmotné nouze a podpořit je i psychicky.

 

„Radíme, jak komunikovat s insolvenčními správci, exekutory a věřiteli, kdy a jak žádat o odklad exekuce, přerušení insolvenčního řízení či odklad splátek.“

 

„Lidé, kteří volají, jsou často ve stresu, bojí se, že přijdou o práci nebo se dostanou do neřešitelných dluhů. Řešíme i případy, že exekutoři klientům vyhrožují, jsou hrubí a používají různé formy nátlaku,“ říká Renata Bořkovcová s tím, že volající nejvíc oceňují, když dostanou konkrétní radu a mohou si s poradci rozplánovat jednotlivé kroky. „Jednotlivým případům se věnujeme komplexně a často opakovaně s přihlédnutím k jejich životní situaci a ve složitějších případech jim poskytujeme právní služby,“ doplňuje Hůle.

 

Na helplince Člověka v tísni se střídá celkem 18 poradců. Průměrně trvá telefonát 30 minut. Nejvyšší počet volajících linka zaznamenala 27. března po vystoupení vlády k opatření pro OSVČ. Na helplinku Člověka v tísni 774 392 950 je od počátku krize možné volat od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

 

Zhoršující se psychika seniorů

Rostoucí tlak na psychiku klientů, zvlášť u seniorů a lidí s handicapem a jejich blízkých, potvrzuje i nevládní organizace NADĚJE. „Snažíme se zůstat v kontaktu s klienty ze služeb, které jsou nyní uzavřené. V domácnostech a bez naší podpory zůstaly rodiny klientů s Alzheimerovou nemocí, kteří nyní nemohou do denních stacionářů, lidé s mentálním handicapem, kteří nemohou docházet do sociálně terapeutických dílen. Jsou už pátý týden zavření doma. Voláme jim a povzbuzujeme je i jejich pečující. Seniory a klienty s handicapem, o které pečujeme u nás, v pobytových službách, propojujeme elektronicky s jejich příbuznými, aby nebyli izolováni, a snažíme se saturovat jejich potřeby, aby u nich nedocházelo k tenzím a sebepoškozování v prostředí nejrůznějších omezení,“ říká mluvčí organizace Hana Šimková.

 

Seniory a klienty s handicapem, o které pečujeme u nás, v pobytových službách, propojujeme elektronicky s jejich příbuznými, aby nebyli izolováni, a snažíme se saturovat jejich potřeby, aby u nich nedocházelo k tenzím a sebepoškozování.“

 

„Jde o psychicky velice náročné období pro klienty, ale i zaměstnance, kteří se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek, nedostatečnými pokyny od Ministerstva práce a sociálních věcí a nyní se zhoršující se psychikou klientů,“ upřesňuje Šimková. „Vše zabezpečujeme jen díky skutečně mimořádnému nasazení našich pracovníků.“

 

„Vše zabezpečujeme jen díky skutečně mimořádnému nasazení našich pracovníků.“

 

Nejvíce ohroženou skupinu představují senioři. Nejen zdravotně, ale i psychicky z důvodu izolace. Podle pracovníků sociálních služeb u nich v posledních týdnech narůstá apatie. „Chybí jim kontakt s blízkými. Často volají příbuzní, že jejich senioři těžko zvládají život v domácnosti a chtějí být přijati do domovů. Přijímání nových klientů je zakázané, stoupá počet lidí, kteří tuto službu akutně potřebují. Nouzová situace doléhá také na rodiny pečujících, mají nedostatek pomoci, protože nesmíme přijímat nové klienty,“ vysvětluje Šimková.

 

 

Lidé řeší strach z nemoci, samotu i existenční obavy

Trojnásobný nárůst počtu hovorů zaznamenala i krizová linka Diakonie, kterou za měsíc využilo přes tisíc volajících. „Osmdesát procent dotazů spadá do oblasti krizové intervence. Lidé řeší strach z nemoci, samotu, otázky budoucnosti nebo existenční obavy,“ říká mluvčí Diakonie Pavel Hanych. „Mnohem častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé psychické obtíže, jež současná situace ještě zhoršila. Často jde o to volající uklidnit, pomoci zmírnit někdy až přehnaný strach a vyděšení. Dvacet procent volání pak připadá na praktické dotazy, kdy lidé shánějí konkrétní informace a potřebují poradit,“ upřesňuje Hanych. Mezi volajícími podle něj mírně převažují senioři, kteří tvoří třicet procent všech volajících, ale jinak je věkový průměr rozložen, například u pětiny hovorů jsou žadatelé o pomoc třicátníci. Průměrná délka těchto hovorů je 22 minut.

 

Mnohem častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé psychické obtíže, jež současná situace ještě zhoršila.

 

Provoz krizové linky Diakonie zajišťují odborníci vyškolení v oblasti krizové intervence. Celostátní bezplatná linka pro veřejnost funguje na čísle 800 567 567 každý den včetně víkendů od 9 do 20 hodin. Vedle krizové linky nabízí Diakonie veřejnosti i další formy pomoci, které lze najít na webu jsmesvami.diakonie.cz.

 

Nové poradenské a krizové linky zřídila v reakci na epidemii i Charita Česká republika, která zabezpečuje celkem pětinu všech sociálních služeb v Česku. „Máme šest krizových linek pro veřejnost, z toho čtyři byly zřízeny nově s ohledem na aktuální situaci,“ říká Simona Juračková z oddělení komunikace Charity Česká republika. „Dvě krizové linky, na kterých je možné provést meziroční srovnání, vykazují znatelný nárůst zájmu. Na plzeňské krizové lince se při porovnání s loňskem ukazuje zdvojnásobení počtu hovorů. Blanenská linka důvěry, která funguje nonstop a pro celou republiku, má nárůst o 134 %, konkrétně z 534 na 717 hovorů, což při přepočtu dělá 11 hodin čistého času za den,“ upřesňuje Juračková.

 

 

Do Charity nejčastěji volají lidé, kteří nyní již dlouhodobě čekají na schválení příspěvku na péči, matky či otcové samoživitelé a rodiny bez úspor se sníženými příjmy. Specifickou skupinou jsou pak lidé se sníženými úvazky, pracující na DPP, DPČ a sezónní pracovníci, kteří většinou nemají sjednané nemocenské pojištění. „Během března jsme často řešili pracovněprávní vztahy jako nucený výběr dovolené, ošetřovné, převody do jiných závodů bez náhrady zvýšeného cestovného ze strany zaměstnavatele nebo ztrátu zaměstnání,“ dodává Juračková.

 

Trojnásobný nárůst hovorů oproti loňsku zaznamenala i ukrajinská infolinka, která je jednou ze tří telefonních linek Charity poskytujících informace v cizím jazyce. Některým klientům končí vízum v období nouzového stavu, proto řeší možnosti jeho prodloužení, jiní se naopak dotazují na možnosti návratu do své vlasti.

 

K nejvíce zatíženým patří rodiny pečující o nemocné blízké

Kromě těch, co přišli o příjem nebo jeho část či mají jiné zásadní existenční potíže vlivem současné situace, jsou podle odborníků z Charity velmi zatížené i rodiny pečující o blízkou osobu, která je dlouhodobě nemocná, nebo má hendikep. „Nemůžeme jim teď nabídnout využití různých typů stacionářů, center denních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby s Alzheimerovou chorobou a dalších denních ambulantních zařízení. Současná situace pro ně představuje nebývalý stres. Naše terénní pečovatelská služba a domácí zdravotní péče dál fungují a pomáhají mnoha z nich nebo odlehčují nemocnicím. Ale navzdory našim apelům na ministerstvo zdravotnictví není dosud vyřešeno testování lidí, kteří jsou z nemocnic propouštěni do domácího ošetřování. Ti se tak stávají velkým rizikem jak pro svou rodinu, tak pro naše ošetřovatelky i zdravotní sestry,“ doplňuje Juračková.

 

„Navzdory našim apelům na ministerstvo zdravotnictví není dosud vyřešeno testování lidí, kteří jsou z nemocnic propouštěni do domácího ošetřování.“

 

Charitní Linka důvěry funguje nepřetržitě na číslech 516 410 668 a 737 234 078. Kromě krizových linek a kontaktů na poradny Charita zveřejnila i telefonické kontakty na duševní a duchovní pomoc. Všechny jsou k dispozici na webu charita.cz/koronakrize.

 

Na lince Senior telefonu dobročinné organizace ŽIVOT 90 narostl počet hovorů během koronakrize trojnásobně. „Klienti se ptají na různé otázky ohledně onemocnění covid-19, ptají se, jak zařídit různé záležitosti počínaje nákupem, poštou, léky, ale i jak vybrat, zařídit sociální příspěvky nebo sehnat pobytovou sociální službu,“ říká mluvčí organizace Marek Kuřina. Krize podle něj ukazuje, že se v těchto dnech jako „akčnější“ jeví spíše ženy, které aktivně vyhledávají pomoc nebo shánějí potřebné informace. Jejich volání na linku je poměrově výrazně vyšší než v předchozích měsících, kdy poměr mužů a žen byl spíše vyrovnaný. Klientům ovšem ŽIVOT 90 poskytuje komplexnější péči, než je jenom komunikace na Senior telefonu. Tísňová péče dodává uživatelům (a jejich rodinám) této služby bezpečí a jistotu při každodenním životě díky tísňovému tlačítku, čidlu nepohybu a hlasové komunikaci.

 

Prožívání silných emocí je naprosto normální.

 

Konzultanti Senior linky ŽIVOTa 90 poskytují nyní během pandemie velmi často podporu a základní stabilizaci při strachu a úzkosti. Covid-19 totiž ještě více umocňuje stávající osamělost nebo duševní tíseň řady seniorů. Prožívání silných emocí je naprosto normální. „Emoce nás totiž chrání při ztrátě jistot našeho běžného života. Strach nám třeba může pomoci při dodržování vládních opatření, osamělost pak ukáže na větší potřebu kontaktu s druhými. Právě nejistota, co s námi bude zítra, za týden nebo půl roku často vyvolává strach nebo úzkost,“ doplňuje Kuřina ze ŽIVOTa 90.


Méně...
 
Aktuální informace pro osoby řešící svou finanční situaci

Aktuální informace pro osoby řešící svou finanční situaci

Koronavirus

23.04.20 | Kadaň

Užitečné informace pro všechny, kterých se týkají změny v souvislosti s aktuální koronavirovou situací a řeší svou finanční situaci. Zaměřeno na půjčky, exekuce a insolvenci.


Více...
 
Aktuální informace pro osoby řešící svou finanční situaci

Užitečné informace pro všechny, kterých se týkají změny v souvislosti s aktuální koronavirovou situací a řeší svou finanční situaci. Zaměřeno na půjčky, exekuce a insolvenci.

 

Byl schválen návrh tzv. lex COVID pro oblast justice, insolvencí a exekucí. Jedná se o mimořádná opatření, která reagují na problémy lidí, jež zasáhla současná koronavirová situace.

 

MÁTE PŮJČKU 

 • Je možnost odkladu splátek. Platí pro spotřebitele i pro živnostníky a týká se VŠECH PŮJČEK sjednaných před 26. 3. 2020, pokud nebyl dlužník v prodlení.
 • O odklad je třeba požádat, věřitel ale MUSÍ VYHOVĚT. Půjčka se dále úročí (pro spotřebitele nejvýše za 8,75 %), úroky se doplácí až na konci.
 • Při prodlení nesmí sankce pro OSVČ překročit 0,1 % z dlužné částky za den a zároveň nesmí být vyšší než 50 % vypůjčené částky. Platí i pro staré smlouvy.
 • Snížení úrokové sazby. Při prodlení delším než 90 dnů musí věřitel snížit úročení na 8,75 %.

 

JSTE V EXEKUCI 

 • Vyšší hotovostní rezerva. Člověk v exekuci si může ze svého účtu vybrat jednorázově až 15 440 Kč.
 • Daňový bonus bude vyloučen ze základu pro výpočet srážek, odstupné bude zahrnuto částečně.
 • Mobiliární exekuce včetně dražby budou do 30. 6. 2020 zastaveny.
 • Lidé, kteří mají exekuce, mohou požádat o jejich odklad. Soudní exekutor může na návrh odložit provedení exekuce. To v případě, kdy se dlužník bez své viny ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce mít nepříznivé následky.

 


CHCETE VSTOUPIT DO INSOLVENCE, NEBO UŽ VÁM ODDLUŽENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 • Snadnější vstup pro živnostníky, budou moci vstoupit do oddlužení i bez schválení věřitelů.
 • Zmírnění podmínek oddlužení nebude rušeno ani v případech kdy dlužník neplní splátkový kalendář v souvislosti s mimořádným opatřením.
 • Zakázané dražby nemovitostí u dlužné jistiny do 100 000 Kč
 • Jednodušší splnění oddlužení. U oddlužení schválených před 1. 6. 2019 se ruší podmínka úhrady alespoň 30 % dluhu.
 • Odklad povinnosti dlužníka podat na svou osobu insolvenční návrh, a to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádných opatření, nejdéle však do 31. 12. 2020.
 • Insolvenční soud by mohl prominout doposud neuspokojené pohledávky za dlužníkem i pod 30 % dluhů. Dlužník ovšem musí prokázat, že na určenou hodnotu plnění nedosáhl v důsledku okolností, které sám nezavinil.
 • Dlužníci v insolvenčním řízení mohou v současné mimořádné situaci požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. S příslušnou žádostí je potřeba se obrátit na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.
 • Pro řízení po oddlužovací novele platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok, přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu přerušení průběhu oddlužení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši)
 • Dlužníkům by mělo pomoci také to, že věřitelé nebudou moci podat insolvenční návrh vůči dlužníkovi až do 31. 8. 2020.

 

 

Nyní poskytujeme poradenství pouze telefonicky a prostřednictvím e-mailové komunikace. Osobní konzultace jsou až na výjimky zrušeny.

 

Poradna Kadaň: tel. +420 778 412 438, e-mail: natalie.novakova@nadeje.cz

Poradna Klášterec nad Ohří: tel. +420 770 120 091, e-mail: jana.ullmannova@nadeje.czMéně...
 
Lepší spánek pro muže bez domova "má zelenou"

Lepší spánek pro muže bez domova "má zelenou"

Projekt je realizován!

21.04.20 | Praha

V únoru jsme se v programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco Česko umístili s projektem "Lepší spánek pro muže bez domova" v našem azylovém domě v Radotíně na krásné třetí pozici. 


Více...
 
Lepší spánek pro muže bez domova "má zelenou"

V únoru jsme se v programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco Česko umístili s projektem "Lepší spánek pro muže bez domova" v našem azylovém domě v Radotíně na krásné třetí pozici s 11 720 hlasy. Dnes vám s potěšením můžeme ukázat, že nové matrace už jsou v postelích!

 

V našem radotínském azylovém domě poskytujeme dočasné zázemí 25 mužům, kteří ztratili domov. Nežijí u nás v žádném luxusu, ale v sedmi velmi skromně zařízených pokojích. Spali na matracích, které dosloužily. Téměř polovinu jsme teď vyměnili za nové, na kterých si pánové lépe odpočinou a naberou dost sil k řešení své nelehké situace.

 

Všem, kteří projekt podpořili, ze srdce děkujeme!

          

 

 


Méně...
 
Zprovoznili jsme rouškomat v Litoměřicích

Zprovoznili jsme rouškomat v Litoměřicích

21.04.20 | Litoměřice

Ve spolupráci s litoměřickou Diakonií ČCE – SKP jsme od 21. dubna zprovoznili v Litoměřicích v prostorách Kauflandu rouškomat.


Více...
 
Zprovoznili jsme rouškomat v Litoměřicích

Ve spolupráci s litoměřickou Diakonií ČCE – SKP jsme od 21. dubna zprovoznili v Litoměřicích v prostorách Kauflandu rouškomat.

Od poloviny března – kdy v Česku vypukla epidemie koronaviru a začalo platit vládní nařízení o zakrytí nosu a úst – vlastními silami a s pomocí dobrovolníků šijeme látkové roušky. Prvotní cíl vyprodukovat dostatečný počet roušek, abychom chránili naše zaměstnance a klienty v celé litoměřické oblasti NADĚJE, se nám podařil poměrně rychle splnit.

 

Ve výrobě roušek jsme se postupně zdokonalili, naši zaměstnanci jsou nyní schopní ušít několik desítek kvalitních roušek denně, proto jsme se rozhodli využít nabídky firmy Delikomat, která běžně provozuje automaty k prodeji občerstvení.

 

Firma Delikomat nám zapůjčila upravený automat – takzvaný rouškomat, jenž budeme ve spolupráci s Diakonií Litoměřice průběžně zásobovat námi ušitými rouškami. Přístroj je umístěn v litoměřickém Kauflandu, adresa Na Kocandě 2201/35, kde si veřejnost může zakoupit roušku za 50 korun. Výtěžek z prodeje z rouškomatu poputuje na provoz sociálních služeb naší litoměřické NADĚJE a Diakonie Litoměřice. Lidé navíc mohou obě organizace podpořit finančním příspěvkem na účet 3596666359/0800 s variabilním symbolem 29. Číslo účtu je rovněž uvedeno na rouškomatu.

 

Zprovoznění rouškomatu by nebylo možné bez pomoci dobrovolníků a firem. Srdečně děkujeme firmě Delikomat za bezplatné zapůjčení přístroje, obchodnímu řetězci Kaufland za bezplatné poskytnutí plochy pro rouškomat a rovněž Martinu Topšovi a organizaci Liťák si pomáhá (jmenovitě potom Jan Dostál, Lukas Wünsch, Zbyněk Pěnka a Vratislav Baudler), již nám pomohli s realizací celého projektu.

 

Videoreportáž serveru Litoměřicko24.cz z průběhu instalace rouškomatu včetně rozhovoru s naší oblastní ředitelkou Michaelou Lutišanovou 

 


Méně...
 
Dluhové poradenství s NADĚJÍ

Dluhové poradenství s NADĚJÍ

16.04.20 | Klášterec nad Ohří

V době nouzového stavu poskytujeme služby poraden Odborného sociálního poradenství v Kadani a v Klášterci nad Ohří telefonicky a prostřednictvím e-mailové komunikace. Osobní konzultace jsou nyní až na výjimky zrušeny.


Více...
 
Dluhové poradenství s NADĚJÍ

V době nouzového stavu poskytujeme služby poraden Odborného sociálního poradenství v Kadani a v Klášterci nad Ohří telefonicky a prostřednictvím e-mailové komunikace. Osobní konzultace jsou nyní až na výjimky zrušeny.

 

Se stávajícími klienty i novými zájemci řešíme problémy spojené s aktuální situací. V současnosti je těžké zachytit všechny změny, jež mnohdy přicházejí ze dne na den, není tedy divu, že klienti mají obtíže se v nich orientovat. Nejčastěji řešíme nárok na výplaty dávek státní sociální podpory, nárok na MOP (mimořádnou okamžitou pomoc), jakou formou žádat o odklad splátek u úvěrů, odklad splacení nájmu apod. Mnozí klienti, kteří jsou aktuálně v insolvenci, mají problém s nízkými příjmy v důsledku toho, že pobírají ošetřovné ve výši 60 % platu, či jsou z důvodu zavření jejich podniku doma za 60 % platu, což výrazně snižuje jejich současné disponibilní finanční prostředky.

 

Myslíme i na klienty ve starobním nebo invalidním důchodu, kteří jsou v této době ještě více než obvykle ohroženi. Snažíme se jim nabídnout větší míru pomoci, jak se záležitostmi úředními, tak v oblasti lidského porozumění. Nezapomínáme ani na potřebu prostého neformálního rozhovoru, kdy klienti mohou vyjádřit a popsat své obavy z budoucnosti. Chráníme je co nejvíce před nákazou koronavirem i tím, že jim pomáháme omezit zbytné sociální kontakty ve spolupráci se službou Terénní programy NADĚJE v Klášterci nad Ohří.

 

Situace je nyní nestabilní, těžko předvídatelná, nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat. Pro klienty, kterým nezbývají prostředky na obživu a nevejdou se do žádné “kolonky” pro sociální dávky, máme možnost výdeje základních potravin z Potravinové banky. Naše pracovnice služby Terénní programy NADĚJE v Klášterci nad Ohří tuto pomoc vydávají.

 

Snažíme se všem odborně poradit, nasměrovat, či konkrétně pomoci s podáním k soudu, úřadu apod. V současné době mají všichni obavy z toho, co bude, nejen klienti služeb, ale samozřejmě také my, sociální pracovníci. Všichni máme rodiny, blízké.

 

Pro orientaci uvádím výčet jen toho nejdůležitějšího, čím se v poradně zabýváme a co bylo v současné situaci schváleno ve snaze pomoci lidem v době pandemie:

 

 • Možnost požádat o odklad splátek u úvěrů, pro spotřebitele i pro živnostníky, sjednaných před 26. 3. 2020. Pokud nebyl dlužník v době žádosti v prodlení, věřitel musí vyhovět (úroky budou počítány v maximální výši 8,75 % u spotřebitelských úvěrů a budou splatné až na konci splácení).
 • Pokud již je dlužník v prodlení více jak 90 dní (nestíhá splácet), musí věřitel snížit úrok na 8,75 %.
 • Možnost požádat majitele bytu o odložení platby nájemného až do července 2020 (zálohy za služby se nadále musí hradit).
 • Dlužníku v exekuci musí jeho banka jednorázově vyplatit až čtyřnásobek životního minima (předtím to byl dvojnásobek), tedy 15 440 Kč (pokud má tolik prostředků na účtu).
 • Nově mohou sankce z prodlení, jak pro dlužníky, tak i pro OSVČ, maximálně činit 0,1 % denně z dlužné částky a zároveň nesmí být vyšší než 50 % z dlužné částky (jistiny), pokud dlužník již nebyl v prodlení před přijetím tohoto zákona.
 • Mobiliární exekuce a dražby jsou zrušeny do 30. 6. 2020, lze však provést soupis hmotných věcí.
 • Daňový bonus a odstupné od předchozího zaměstnavatele nově již nebude počítáno do základu pro výpočet srážek v exekuci.
 • Nově bude možno nařídit dražbu majetku u dluhu (jistiny) vyšší než 100 000 Kč.
 • OSVČ nově mohou vstoupit do oddlužení i bez souhlasu věřitele.
 • Nyní i pro osoby v oddlužení, které bylo schváleno před 1. 6. 2019, neplatí podmínka splacení minimálně 30 % dluhů.
 • Dlužníci v oddlužení po 1. 6. 2019 mohou požádat o přerušení splátkového kalendáře z důvodu koronavirové krize, pokud mají problém splácet, popř. mohou požádat o nižší než zákonem stanovené srážky.
 • Vzhledem k omezenému fungování úřadů a snaze o omezení osobních kontaktů – v rámci prevence šíření koronaviru – lze nyní různé sociální dávky a podání vyřídit elektronickou formou (vyplněním on-line formulářů, dodáním oscanovaných příloh apod.).
 • Při uzavření školských zařízení je nyní vypláceno dlouhodobé ošetřovné pro rodiče pečující o děti.
 • Jednorázový kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 000 Kč.
 • Program ANTIVIRUS od MPSV na ochranu zaměstnanosti.

 

Všem klientům, kteří se na nás v této době obracejí, se snažíme v co největší možné míře pomoci, záleží nám na tom, aby tuto situaci zvládli a úspěšně překlenuli těžkou dobu. 

 

Proto pokud nevíte, kam se obrátit, potřebujete poradit, pomoci, nebo jen vyslechnout a utřídit to, co již víte, volejte, pište e-mail. Naše poradny v Kadani i v Klášterci fungují a jsme tu pro vás.

 

Jana Ullmanová, sociální pracovnice

za služby NADĚJE Odborné sociální poradenství Kadaň a Klášterec nad Ohří 


Méně...
 
Dopis největších poskytovatelů sociálních služeb ministryni Maláčové

Dopis největších poskytovatelů sociálních služeb ministryni Maláčové

03.04.20 | Ústředí NADĚJE

Více...
 
Dopis největších poskytovatelů sociálních služeb ministryni Maláčové


Méně...