Archiv zpráv

 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

17.03.20 | Jablonec nad Nisou

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu.


Více...
 
Terénní pracovnice NADĚJE šijí roušky

Vzhledem k aktuální situaci téměř všude ve světě, přesto, že bychom obě zaměstnankyně střediska mohly být doma na OČR a pečovat o své děti, šijeme roušky, abychom i nadále mohly poskytovat služby nejen terénního programu. Od státu se nám nedostalo žádných ochranných prostředků, ale výkon služby máme poskytovat bez omezení. A protože chceme stále pomáhat dalším lidem, opatřujeme si ochranné pomůcky, alespoň provizorní, samy. Šijeme z jakéhokoli staršího povlečení či oblečení, které jsme posbíraly v řadách našich zaměstnanců a rodin. Roušky budeme distribuovat zaměstnancům oblasti NADĚJE a případně i klientům, vše ale záleží na našich kapacitách. Uvítáme každou pomocnou ruku.

 

Zuzana Baczová, vedoucí terénního programu 732 332 097


Méně...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

v současné náročné situaci

17.03.20 | Praha

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek:


Více...
 
Milí pražští dobrovolníci – takhle můžete pomáhat

Šít bavlněné roušky (ústenky), kterých je všude nedostatek.

Návody např. zde:

 

https://www.facebook.com/Kurzysitiplzen/videos/253411839009917/?v=253411839009917

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig&feature=youtu.be

 

 

a pokud máte jistotu, že jste zdrávi, můžete pomáhat seniorům, např. s nákupy a tak eliminovat jejich pobyt venku:

Pražští senioři mohou volat na telefonní číslo 800 160 166, které je k dispozici nonstop.

Zájemci o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024.

 

Více informací https://www.zivot90.cz/cs

 

 

My v NADĚJI teď dobrovolníky nepřijímáme (až na výjimky). Ale co velmi potřebujeme, jsou jednorázové roušky pro naše zaměstnance na nejrizikovějších pracovištích – terénní služba, ordinace, denní centra. Kdyby se vám je náhodou podařilo sehnat ve větším množství, velmi je uvítáme.

 

Děkujeme!

 


Méně...
 

Vyjádření NADĚJE k aktuální situaci v souvislosti s šířením koronaviru a poskytováním sociálních služeb

16.03.20 | Ústředí NADĚJE

NADĚJE poskytuje celkem 78 registrovaných


Více...
 

NADĚJE poskytuje celkem 78 registrovaných sociálních služeb v 8 krajích a 23 městech ČR. Jedná se o pobytové, ambulantní i terénní služby určené jak seniorům nebo lidem s handicapem, tak ohroženým rodinám ve vyloučených lokalitách nebo lidem bez domova.

 

Situace je velmi rozdílná napříč jednotlivými službami i v rámci jednotlivých krajů.

 

Platí, že se i v této nelehké a složité situaci snažíme zajistit poskytování sociálních služeb v maximální možné kvalitě a být k dispozici všem našim klientům, kteří pomoc potřebují. Při poskytování sociálních služeb postupujeme v souladu s nařízeními vlády.

 

Současně však považujeme za nutné uvést, že postup státu a jeho orgánů se nám v mnohém jeví jako velmi problematický a nesystematický.

 

Ve většině našich služeb nemáme k dispozici žádné nebo jen velmi omezené ochranné prostředky. Pouze v některých domovech pro seniory máme k dispozici jen malé množství roušek z minulých zásob, nové zatím nejsou a respirátory nejsou k dispozici nikde. I nedostatek dezinfekce je na mnoha místech problém. V několika pobočkách, kde poskytujeme služby pro seniory nebo osoby s handicapem, jsme začali sami nebo s pomocí dobrovolníků šít vlastní bavlněné roušky.

 

Podle vyjádření MPSV a zveřejněných doporučených postupů máme i nadále zajišťovat všechny služby pro lidi bez domova i služby ve vyloučených lokalitách, přitom ale nemáme ani jeden jediný respirátor nebo obyčejnou roušku. Zaměstnanci jsou vystaveni nebezpečí, někteří se začínají bouřit, že bez ochranných pomůcek nechtějí s klienty přicházet do styku. Služby jsme však povinni nadále poskytovat, a pokud svévolně zavřeme, hrozí sankce za porušení zákona.

 

Vláda se např. službami pro lidi bez domova nebo službami ve vyloučených lokalitách nijak systematicky nezabývá. Navíc se situace vyhrocuje, klienti začínají být více nervózní a agresivní. Hygienické návyky jsou mezi lidmi bez domova nebo ve vyloučených lokalitách také výrazně slabší, čímž se riziko významně zvětšuje. Vláda zavřela školy, ale nechala otevřená nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kam se samozřejmě děti a mládež uchýlí, a tedy budou opět ve skupinách. Nikdo to neřeší. Zaměstnanci se oprávněně obávají o své zdraví, protože nemáme jak jim zajistit ochranné prostředky.

 

Vláda by podle našeho názoru měla rozhodnout, které sociální služby za této situace musí být poskytovány (např. pobytové služby péče) a které je možné přerušit, a to nejen s ohledem na zdraví zaměstnanců, ale i klientů. Současně je nezbytné pro všechny sociální služby zajistit dostatek účinných ochranných prostředků, na něž má nyní vláda monopol.


Méně...
 
Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

16.03.20 | Praha

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 jsme přistoupili v našich službách k těmto opatřením:


Více...
 
Hygienická opatření ve střediscích Naděje v Praze

 

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 jsme přistoupili v našich službách k těmto opatřením:

 

Omezení počtu osob v denním centru U Bulhara na 30 osob (v jednu chvíli)

 

Zákaz návštěv ve všech našich azylových domech

 

Zvýšená hygiena a zvýšená desinfekce všech prostor v rámci jednotlivých středisek

 

Omezení přímého fyzického kontaktu s klienty (např. podávání rukou)

 

Používání ochranných pracovních pomůcek (jednorázových rukavic) u činností, které používání vyžadují

 

V případě příznaků respiračních obtíží, virózy a zvýšené teploty spolupráce s naší ordinací praktického lékaře

 

Kde je to možné, dodržování bezpečné vzdálenosti od druhých osob (1,5 metru)

 

U vozidel mobilní sociální služby a Mobilního výdeje stravy zajištění, aby nebylo přítomno více než 30 klientů v jednu chvíli

 

Rozdávání informačních letáků v rámci terénního programu

 

Rozdávání desinfekčních gelů mezi klienty a klientky azylových domů (v případě, že jsou k dispozici)

 

O dodání dalších ochranných a desinfekčních prostředků intenzivně jednáme s Magistrátem hlavního města Prahy

 

Situaci stále sledujeme a podle možností opatření přizpůsobujeme.

      

 

 


Méně...
 
Platofma 10: návrh zákona o přídavku na bydlení může poškodit stovky tisíc obyvatel ČR

Platofma 10: návrh zákona o přídavku na bydlení může poškodit stovky tisíc obyvatel ČR

12.03.20 | Ústředí NADĚJE

Zveřejňujeme plné znění dopisu Platformy 10, které jsme členem, pro ministryni Maláčovou. Dopis byl rozeslán i řadě dalších politiků dle seznamu na konci dopisu.


Více...
 
Platofma 10: návrh zákona o přídavku na bydlení může poškodit stovky tisíc obyvatel ČR

Zveřejňujeme plné znění dopisu Platformy 10, které jsme členem, pro ministryni Maláčovou. Dopis byl rozeslán i řadě dalších politiků dle seznamu na konci dopisu.

 

 


Méně...
 
Jak se žije ženám - v Naději

Jak se žije ženám - v Naději

09.03.20 | Praha

8. března byl Mezinárodní den žen. Hesla tohoto svátku jsou rovnoprávnost, spravedlivost, mír.


Více...
 
Jak se žije ženám - v Naději

8. března byl Mezinárodní den žen. Hesla tohoto svátku jsou rovnoprávnost, spravedlivost, mír.

Ženy jsou často označovány za slabší jedince. Ale opravdu tomu tak je? 

 

 

Žena je schopna dát život a Život vychovat tak, aby byl schopný fungovat sám. Znal hodnoty, měl názory a dokázal rozeznat, co je špatně a co dobře. Opakovaně. Dokáže pracovat v podmínkách, které na dnešní dobu nejsou standardní, pokud ví, že doma čeká Život, který potřebuje jíst. A dokáže to, v některých případech, sama. Také často odpouští, i tam kde by neměla. Opakovaně. A když jí dojdou síly, nepřizná to. Do doby než hlava povolí tuhle od přírody pevnou zeď a zavelí problém řešit alkoholem, léky nebo drogou. Pak se ztratí domov a v některých případech i Život.

 

 

A v našem případě? My se s takovou ženou setkáváme každý den. Zbitou, špinavou, smutnou, bez důvěry ke světu, k lidem. Naší prací je tohle vše navrátit do původního stavu. Omluvit se za rány, umýt špínu, která na těle i duši zůstala, navodit úsměv a to nejdůležitější - vrátit důvěru ke světu, který je sám o sobě někdy NErovnoprávný, NEspravedlivý a NEmírný. Ale základní stavební kámen téhle změny není sociální pracovnice, organizace nebo společnost, ale ona sama. Žena, která chytí druhý dech, nový domov, postaví svůj vnitřní štít a jde do boje s Životem za životem.

 

Děujeme, že pomáháte s námi https://www.darujme.cz/projekt/1060

 

Text: Irena Burmeková, vedoucí azylového domu pro ženy ve Vršovicích


Méně...