Archiv zpráv

 
Příběh pana Jiřího: úspěšná cesta z dluhů

Příběh pana Jiřího: úspěšná cesta z dluhů

07.03.21 | Roudnice nad Labem

S panem Jiřím začala roudnická pobočka NADĚJE spolupracovat v roce 2013. Život se s ním nemazlil a na své cestě udělal také pár chyb. Jako rozený bojovník se ale nevzdal, dokázal se poučit a změnit svůj život k lepšímu.


Více...
 
Příběh pana Jiřího: úspěšná cesta z dluhů

S panem Jiřím začala roudnická pobočka NADĚJE spolupracovat v roce 2013. Život se s ním nemazlil a na své cestě udělal také pár chyb. Jako rozený bojovník se ale nevzdal, dokázal se poučit a změnit svůj život k lepšímu.

 

Jiří prodělal v útlém dětství mozkovou obrnu. I když mu lékaři předpovídali život na vozíčku, chodit s pomocí berle nakonec začal v pěti letech. Otec a bratr, kteří ho od dětství vychovávali a starali se o něj, ale později zemřeli. Jiří tak po své čtyřicítce zůstal poprvé v životě odkázaný sám na sebe. Těžká situace byla bohužel nad jeho síly a postupně si navíc nabral statisícové dluhy, které vyústily až v exekuci.

 

V začarovaném kruhu se ztrácel. V roce 2013 se ocitl na pokraji bezdomovectví. Tehdy mu však na Městském úřadě v Roudnici nad Labem doporučili, aby využil služby nově otevřené Sociálně terapeutické dílny (STD) NADĚJE a také spolupráci s Terénním programem NADĚJE.

 

Naši terénní pracovníci zajistili Jiřímu základní potravinovou pomoc a řešili s ním jeho nepříznivou situaci – kvůli dluhům a nemožnosti je splácet mu hrozilo vypovězení z městského bytu. Zároveň se při pravidelném docházení do STD postupně učil hospodařit s penězi a vařit, vlastně umět se postarat sám o sebe.

 

Terénní pracovníci NADĚJE mezitím dohledávali všechny Jiřího pohledávky s cílem podat návrh na oddlužení, což se podařilo v roce 2015, se schválením v roce 2016. Ještě předtím, než mohl Jiří vstoupit do insolvence, mu NADĚJE pomohla najít práci ve firmě Pluspap a. s., která se zabývá zpracováním lepenky a jako chráněná dílna zaměstnává osoby s handicapem.

Jiří si práci loupače oblíbil, a třebaže občas zažíval těžké chvíle, hnala ho motivace zvládnout insolvenci. Po dlouhých pěti letech se konečně dočkal a v lednu letošního roku zdárně ukončil oddlužení. Na prahu své padesátky vede celkově samostatný život ve stabilní finanční situaci a obklopen přáteli. 

 

Panu Jiřímu patří hluboký obdiv. Kde by to jiný mohl vzdát, on o svou budoucnost zabojoval. NADĚJE mu nabídla pomocnou ruku a on se svou šancí naložil, jak nejlépe mohl.


Méně...
 
Protest proti rozhodnutí vlády

Protest proti rozhodnutí vlády

04.03.21 | Ústředí NADĚJE

Protestujeme proti rozhodnutí české vlády, která na svém zasedání 1. března rozhodla snížit finanční alokaci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti.


Více...
 
Protest proti rozhodnutí vlády

Protestujeme proti rozhodnutí české vlády, která na svém zasedání 1. března rozhodla snížit finanční alokaci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti.

 

Vláda se rozhodla pro krácení ESF+ o 10 % navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a jiných služeb. Investice do lidí tak mají být v programovém období 2021–2027 nahrazeny investicemi do betonu. To může nejen zničit životy celé jedné generace sociálně znevýhodněných obyvatel ČR, ale i vážně ohrozit zotavování celé společnosti ze socioekonomické krize v důsledku pandemie COVID- 19.

 

Výzva vládě a podpis 35 organizací


Méně...
 
Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

01.03.21 | Kadaň

Darujte 50 Kč a pomozte člověku v tíživé životní situaci zvednout se ze dna. Váš příspěvek bude využit pro osoby bez přístřeší na poskytování zdravotní péče a nákup hygienických potřeb, základních potravin, obuvi a oblečení.


Více...
 
Pomoc lidem bez domova v Prunéřově, Kadani

Darujte 50 Kč a pomozte člověku v tíživé životní situaci zvednout se ze dna. Váš příspěvek bude využit pro osoby bez přístřeší na poskytování zdravotní péče a nákup hygienických potřeb, základních potravin, obuvi a oblečení.

 

Naše služby v Prunéřově, Kadani – ⁠Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a ženy – ⁠nově nabízíme od ledna 2021 díky městu Kadaň.

 

Pomoci můžete na tomto odkazu. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.


Méně...
 
V povinnosti lépe chránit dýchací cesty pomáhá i Potravinová banka – distribuuje ústenky

V povinnosti lépe chránit dýchací cesty pomáhá i Potravinová banka – distribuuje ústenky

25.02.21 | Praha

Povinnost nosit v obchodech či MHD respirátory nebo dvě chirurgické roušky přes sebe, která platí ode dneška, dopadá i na lidi v nouzi nebo bez domova. 


Více...
 
V povinnosti lépe chránit dýchací cesty pomáhá i Potravinová banka – distribuuje ústenky

Povinnost nosit v obchodech či MHD respirátory nebo dvě chirurgické roušky přes sebe, která platí ode dneška, dopadá i na lidi v nouzi nebo bez domova. Částečně pomoci se jim snaží stát, který přes Potravinové banky poskytuje jednorázové roušky zdarma. My jsme převzali příděl od Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

 

Jak vypadá rozdávání v praxi, konkrétně v našem azylovém domě v Záběhlicích? Podívejte se v reportáži: 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/bezdomovci-si-mohou-dojit-pro-rousky-zdarma-40352090

  


Méně...
 
Dnes je Světový den sociální spravedlnosti

Dnes je Světový den sociální spravedlnosti

20.02.21 | Praha

Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.


Více...
 
Dnes je Světový den sociální spravedlnosti

Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

 

Tvrzení, že lidem bez domova se nedá pomoci, vyvrací Aleš Strnad, vedoucí terénního programu:  ”Při nahodilém setkání s člověkem bez domova se může stát, a to i terénním pracovníkům, že se dotyčný staví k rozhovoru, potažmo k pomoci, negativně. Může to být způsobeno rezignací nebo totální odevzdaností a nedůvěrou k ostatním. Pro zahájení řešení situace je ale právě důvěra nezbytností. Vzpomínám si na ženu bez domova, kterou jsem přesvědčoval téměř dva roky, že je nutné zajistit nový občanský průkaz, který neměla už spoustu let. Mě i ji to stálo spoustu energie. Nakonec se to ale podařilo. Dokonce se podařilo zajistit i pravidelný příjem. Ze zkušenosti se domnívám, že lidé bez domova pomoc chtějí, i když se na počátku mohou profilovat zdrženlivě až odmítavě. V převážné většině se po čase (někdy i delším časovém období) povede spolupráci s člověkem bez domova navázat, i když třeba z mnoha důvodu zůstává stále na ulici. Terénní pracovník je často jediným subjektem, kterého je daný člověk schopen akceptovat a od kterého nabízenou pomoc nakonec přijme.”


Méně...
 
Lidem bez domova pomáhá účinně i projekt NEJDŘÍV STŘECHA

Lidem bez domova pomáhá účinně i projekt NEJDŘÍV STŘECHA

17.02.21 | Praha

Jiří (36 let) se dostal na ulici poprvé v životě. Několik nocí strávených v MHD stačilo, aby přišel o doklady, zbytek peněz a navíc se stal dlužníkem dopravního podniku.


Více...
 
Lidem bez domova pomáhá účinně i projekt NEJDŘÍV STŘECHA

Jiří (36 let) se dostal na ulici poprvé v životě. Několik nocí strávených v MHD stačilo, aby přišel o doklady, zbytek peněz a navíc se stal dlužníkem dopravního podniku. Ve špatném psychickém stavu nakonec přišel do denního centra. Jiří se nechtěl podrobně vracet k příčinám, které ho přivedly na ulici, ale je zřejmé, že jeho bezdomovectví souvisí se ztrátou zaměstnání, a že nemá nikoho, kdo by mu mohl pomoci. Má maturitu, je vyučený letecký mechanik. Sociální pracovníci hned zařídili „první pomoc“ – možnost stravy, hygieny a zejména bezplatné ubytování v rámci projektu Nejdřív střecha. Rozběhla se sociální práce – získání nových dokladů, shromáždění pracovních nabídek, zajištění zdravotní prohlídky a krátkodobé brigády k získání prvních prostředků. Neméně důležitá byla i podpora sebedůvěry Jiřího, že svoji kritickou situaci zvládne. Po týdnu ubytování se jeho psychický stav výrazně zlepšil, poděkoval sociálním pracovníkům za nabídnutou šanci a po dalších třech týdnech odešel do zaměstnání s ubytováním.

 

První dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt NEJDŘÍV STŘECHA umožní lidem bez domova dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech.

 

https://www.nejdrivstrecha.cz/#chcidarovat

 

Projekt administruje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


Méně...