Archiv zpráv

 
Pomáháme i nemocným lidem bez domova – pomáhejte s námi

Pomáháme i nemocným lidem bez domova – pomáhejte s námi

27.05.21 | Praha

Pan K. přišel do našeho denního centra U Bulhara poprvé v listopadu 2020. 


Více...
 
Pomáháme i nemocným lidem bez domova – pomáhejte s námi

Pan K. přišel do našeho denního centra U Bulhara poprvé v listopadu 2020. Ihned jsme mu nabídli ubytování v humanitárním středisku Michle II. Pan K. byl v té době bez domova asi rok a čtvrt, protože kvůli svému zdravotnímu stavu přišel o práci. Během pobytu jsme panu K. pomohli vyřídit doklady, dávky hmotné nouze a zajistili mu praktického lékaře. Veškeré potřebné léky jsme mu vyzvedávali a plně mu je hradili.

 

Pan K. pracoval jako ostraha 10 let, pomáhal i v domově důchodců, pak onemocněl lymskou boreliózou, která způsobila městnání lymfy v noze, tzv. syndrom sloní nohy. Postupovalo to zpočátku pomalu, významně se to začalo zhoršovat v posledních dvou a půl letech. Pohyb je pro pana K. velmi náročný, navíc je náchylný k různým infekcím, kvůli kterým byl opakovaně hospitalizován. Nyní už půl roku užívá antibiotika, aby nedošlo k opětovné infekci. Pan K. ambulantně navštěvuje lymfatickou poradnu FN Bulovka.

 

Lidem bez domova jako je pan K. můžete pomáhat společně s námi.

Darovat je nyní možné prostřednictvím výzvy: https://www.darujme.cz/vyzva/1202041.

Výtěžek půjde na podporu naší ordinace.

Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let.


Méně...
 
Práce šlechtí, Prahu čistí

Práce šlechtí, Prahu čistí

26.05.21 | Praha

Květen je ve znamení výročí, proto nesmíme zapomenout ani na to třinácté, kdy spolu s Městskou částí Praha 1 realizujeme projekt Úklidu ulic.


Více...
 
Práce šlechtí, Prahu čistí

Květen je ve znamení výročí, proto nesmíme zapomenout ani na to třinácté, kdy spolu s Městskou částí Praha 1 realizujeme projekt Úklidu ulic. Pomáháme tak lidem bez domova získat finanční prostředky na doklady, cesty na úřady, léky a dokumenty potřebné k nástupu do zaměstnání. Zájem o projekt je opravdu velký. Nejen, že se tak můžeme starat o údržbu okolí našeho denního centra, ale boříme tím také mýtus, že lidé bez domova nechtějí pracovat. Třeba za loňský rok bylo do projektu zapojeno 385 lidí a bylo odpracováno 5 286 hodin.

Děkujeme MČ Praha 1 za spolupráci.

 

Text a foto: Gabriela Podzemská, vedoucí denního centra U Bulhara


Méně...
 
Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

Děkujeme

24.05.21 | Praha

O Vojtovi Sedláčkovi jste od nás nejednou slyšeli. 


Více...
 
Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

O Vojtovi Sedláčkovi jste od nás nejednou slyšeli. Ať už to bylo v rámci projektu Nejdřív střecha, který jsme téměř před sedmi lety spoluzakládali, nebo nyní v souvislosti s jeho novým projektem Nejdřív doma. Jsme moc rádi, že i on si udělal čas a natočil nám krásný vzkaz k našemu 30. výročí. Vojta Sedláček je takové naše "sluníčko", stejně jako je NADĚJE, dle jeho vlastních slov, pro něj. Děkujeme za tak milá a dojemná slova.

 

Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let‼ Buďte s námi i nadále. https://www.darujme.cz/vyzva/1202041


Méně...
 
Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

23.05.21 | Klášterec nad Ohří

Umět si uvařit, nakoupit, vyprat či uklidit – to jsou pro klienty Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani základní dovednosti, které jim pomohou žít  běžným způsobem života srovnatelným s životem jejich vrstevníků a které si každodenně upevňují s podporou asistentek Chráněného bydlení.


Více...
 
Příběh klienta: Postavit se k závazkům čelem

Umět si uvařit, nakoupit, vyprat či uklidit – to jsou pro klienty Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani základní dovednosti, které jim pomohou žít  běžným způsobem života srovnatelným s životem jejich vrstevníků a které si každodenně upevňují s podporou asistentek Chráněného bydlení.

 

Řada klientů Chráněného bydlení se však chce také postavit čelem k řešení svých závazků z minulosti, s nimiž si mnohdy sami nedokážou poradit.

 

Jedním z nich je i pan Josef (61 let), který se stal klientem Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří na počátku února letošního roku po propuštění z psychiatrické léčebny. Pan Josef v minulosti pracoval jako pečovatel v domově pro seniory, práci měl rád, bohužel mu v jejím pokračování zabránilo vážné zranění ruky. Následně se již během pobytu v psychiatrické léčebně pokoušel osamostatnit, a dokonce se mu podařilo získat malý byt. Bohužel brzy zjistil, že zcela samostatně žít zatím nedokáže. Důvodů bylo několik. Jedním byla jakási nejistota při řešení úředních záležitostí. Jak sám pan Josef říká, vždy když obdržel poštovní zásilku, dostavil se pocit úzkosti. Tato obtíž, ale i pocity osamělosti ho zavedly zpět do psychiatrické léčebny, kde si na doporučení sociálního pracovníka podal žádost o zařazení do Chráněného bydlení NADĚJE.

 

Pan Josef nyní bydlí v bytě 3+1 spolu s dalšími dvěma klienty. Má svůj pokoj, v němž se dobře cítí, a většinu času se věnuje četbě knih s historickým námětem. Brzy navíc požádal sociální pracovnici Chráněného bydlení o podporu při řešení svých dluhů. Protože si pan Josef nebyl jistý, o jaké částky se jedná a u jakých věřitelů tyto dluhy má, pomohla mu sociální pracovnice zažádat o výpis z Centrálního registru dlužníků. Dál už byla nutná pomoc pracovnice Dluhové poradny NADĚJE v Klášterci nad Ohří. Nyní pan Josef již splácí pravidelnou měsíční splátku, jeden z dluhů dokonce uhradil najednou v celé jeho výši. Bydlení v Chráněném bydlení si chválí a je rád, že není na všechno sám. V budoucnu snad dojde i na návrat ke standardnímu způsobu bydlení.

 

Příběh pana Josefa přitom není ojedinělý. Deset ze třiceti pěti klientů Chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani – ať už minulých či současných – buď řeší, nebo už svoje závazky úspěšně vyřešilo.


Méně...
 
Výsledek konsenzuální konference o bezdomovství

Výsledek konsenzuální konference o bezdomovství

21.05.21 | Ústředí NADĚJE

V Praze proběhla tento týden konsenzuální konference o bezdomovství. Zabývala se otázkou „Jaké jsou hlavní překážky v efektivním řešení návratu lidí bez domova do bydlení?“


Více...
 
Výsledek konsenzuální konference o bezdomovství

V Praze proběhla tento týden konsenzuální konference zabývající se návratem lidí bez domova do bydlení. Zabývala se otázkou „Jaké jsou hlavní překážky v efektivním řešení návratu lidí bez domova do bydlení?“

 

Porota konference pracovala ve složení:
Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv 2014 - 2020 (předsedkyně poroty)
Tomáš Sirovátka, profesor MU v Brně
Ilja Hradecký, emeritní ředitel NADĚJE
Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
Dana Nedělníková, ředitelka Síťě aktérů pro domov

 

Na základě výsledků konference zpracovala porota závěrečné vyjádření.
Vyzýváme politiky, aby se přihlásili k myšlence „Česko ukončuje bezdomovství“ a zahájili nezbytné kroky vedoucí k tomuto cíli. Obracíme se také na média i veřejnost, aby toto jejich úsilí podpořili, protože z důvodů výše zmíněných nelze bez jejich podpory tohoto hluboce lidského cíle dosáhnout. Je před volbami, tedy ten nejlepší čas, kdy začít.

 

Celé vyjádření - pojmenované překážky a návrhy řešení - zde
https://konkon21.fsv.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/05/Výrok-poroty_KK_final-1.pdf

 

Na konferenci navazuje 27. května pracovní seminář s názvem „Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení?


Méně...
 
Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

20.05.21 | Praha

Srdečně děkujeme Církvi adventistů sedmého dne za štědrý finanční dar


Více...
 
Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

Srdečně děkujeme Církvi adventistů sedmého dne za štědrý finanční dar 60 000 Kč. V duchu biblického výroku „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ je pro ni radostí pomáhat druhým na jejich cestě a my jsme za to moc vděčni. 


Pro ženy a muže bez domova s částečným pohybovým handicapem nebo ve zhoršeném zdravotním stavu v naší humanitární ubytovně v Michli zajišťujeme celodenní stravování. Peníze od Církve adventistů sedmého dne používáme k částečné úhradě teplých obědů. Denně kupujeme zhruba 40 porcí (podle aktuální naplněnosti zařízení). Od pondělí do pátku je to hlavní chod a na víkend polévka. Kvalitní a výživná strava je velmi důležitá pro posilu a uzdravení zde ubytovaných lidí. Jídlo jim chutná a moc si ho chválí. Je to významná pomoc a podpora nejen pro tělo, ale i pro duši.    Méně...