Archiv zpráv

 
Máte dnes chuť na dobrý mok?

Máte dnes chuť na dobrý mok?

30.03.21 | Praha

Zastavte se u SRDCAŘSKÉHO OKÉNKA v Rock Café Prague.


Více...
 
Máte dnes chuť na dobrý mok?

Zastavte se u SRDCAŘSKÉHO OKÉNKA v Rock Café Prague.

 

Dobří lidé z Klubovny se skrze něj rozhodli podpořit naši práci s lidmi bez domova. Podpořte nás i vy a dopřejte si u nich kávu nebo pivo - od 16.00 do 20.00, Národní 20, Praha 1.

 

 

"V současnosti, kdy se intenzivně řeší budoucnost denního centra U Bulhara, chceme vyjádřit podporu a solidaritu lidem, kteří se na denní bázi starají o občany na okraji společnosti, kteří to mají v současné pandemické situaci obzvláště složité."

 

Moc děkujeme za vaše slova a za to, že jste si vybrali právě nás!


Méně...
 
Srdce, která bijí pro NADĚJI

Srdce, která bijí pro NADĚJI

už skoro 30 let - děkujeme!

29.03.21 | Praha

Že se práce s lidmi bez domova může stát srdcovkou, toho jsou důkazem naši kolegové Jana Vlčková a Petr Ševčík. 


Více...
 
Srdce, která bijí pro NADĚJI

Že se práce s lidmi bez domova může stát srdcovkou, toho jsou důkazem naši kolegové Jana Vlčková a Petr Ševčík. Oba v pražské pobočce NADĚJE pracují téměř od jejího založení, to znamená bezmála 30 let. Jejich obětavost, nasazení a vůle pomáhat jsou obdivuhodné. Oba si prošli různými službami od azylových domů, přes humanitární opatření až po terén. V terénním programu zakotvili, působí zde dodnes.

 

Děkujeme, Jani a Péťo, že jste v tom s námi. Už 30 let!

 

Buďte v tom s námi i vy - https://www.darujme.cz/projekt/1060 

 

 

 

 


Méně...
 
Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

28.03.21 | Kadaň

Za necelý měsíc přispělo ve sbírce na podporu našich služeb pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani již 70 lidí celkovou částkou blížící se 22 tisícům korun.


Více...
 
Sbírka na podporu osob bez domova už pomáhá

Za necelý měsíc přispělo ve sbírce na podporu našich služeb pro osoby bez domova v Prunéřově, Kadani již 70 lidí celkovou částkou blížící se 22 tisícům korun.

 

Velice si vážíme obrovské solidarity. Z vybraných prostředků můžeme hradit například služby zdravotní sestry, která potřebným osobám zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace.

 

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/nadejeprunerov.


Méně...
 
NADĚJE pro lidi bez domova U Bulhara

NADĚJE pro lidi bez domova U Bulhara

25.03.21 | Praha

Jaké všechny služby skýtá seskupení stavebních buněk poblíž Hlavního nádraží?


Více...
 
NADĚJE pro lidi bez domova U Bulhara

Jaké všechny služby skýtá seskupení stavebních buněk poblíž Hlavního nádraží?

Na otázky možná odpoví report přímo z místa. Nahlédněte dovnitř: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap_5F_pk2SA

 

Pomáhejte zajistit bezpečnější a důstojnější život pro lidi bez domova v Praze.

https://www.darujme.cz/projekt/1060

 

Děkujeme

 


Méně...
 
„Finanční škrty v sociálních službách jsou nepřijatelné“, vzkazuje Senát Vládě ČR

„Finanční škrty v sociálních službách jsou nepřijatelné“, vzkazuje Senát Vládě ČR

23.03.21 | Ústředí NADĚJE

Proti vládou připravovaném krácení


Více...
 
„Finanční škrty v sociálních službách jsou nepřijatelné“, vzkazuje Senát Vládě ČR

Proti vládou připravovaném krácení evropských financí v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb, o kterém jsme psali zde, se vyslovil také Senát Parlamentu ČR. Horní komora přijala dne 18. 3. 2021 usnesení, v němž vyzývá Vládu ČR, aby nepřijala současný návrh Pravidel spolufinancování Evropského sociálního fondu plus (ESF+) pro období 2021–2027, který připravilo Ministerstvo financí ČR.

„Je nepřijatelné, aby se v této době, kdy lidé přichází o práci, živnosti a podniky, krátily finanční prostředky v oblasti řešení zaměstnanosti a sociálních služeb,“

píše se v usnesení. Senátoři a senátorky vládu vyzývají, aby Pravidla přepracovala tak, aby odpovídala podmínkám v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně prospěšnou činnost tak, aby nedošlo k reálnému snížení absorpční kapacity ESF+. Je to vůbec poprvé, kdy se kromě poskytovatelů sociálních služeb ohradili proti postupu české vlády také zákonodárci.


Pravidla pro spolufinancování Evropského sociálního fondu plus na období 2021–2027 mění podmínky oproti minulému plánovacímu období zejména v neprospěch subjektů poskytujících veřejně prospěšnou činnost. Zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by znamenalo, že na evropské finance by podle nových pravidel nemusely dosáhnout nejen neziskové organizace, ale také některé obce.

 

Senátoři a senátorky rovněž vyjádřili své znepokojení z toho, že vláda na programové období 2021–2027 hodlá snížit o 10 % částku alokovanou pro ČR z Evropského sociálního fondu plus, určeného především na politiku zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální služby a sociální inovace.

„Sociální služby jsou právě v dnešní době více potřeba než kdy jindy a je třeba naopak rozšiřovat stávající pomoc a dále usilovat o dlouhodobé a udržitelné financování sociálních služeb,“

píše se mimo jiné v usnesení Senátu, který zároveň poděkoval všem, kdo se v současné pandemické době věnují jak klientům sociálních služeb, tak školákům a mladistvým.

 

Senát ve svém usnesení zdůraznil, že v době přetrvávající pandemie narůstá poptávka po odborných poradenských službách v oblasti dluhové problematiky, domácího násilí a vztahů v rodině, výchovy a vzdělávání dětí i bydlení.

„Rodiny jsou ohroženy ztrátou běžného způsobu života, snížením či ztrátou příjmů, nezvládají si udržet či najít vhodné bydlení, vzrůstá počet psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách,“

vyjmenovává dokument problémy, které přináší současná socioekonomická krize.

 

Usnesení Senátu dále připomíná, že Česká republika potřebuje v nejbližší budoucnosti inovace jak ve vzdělávání dětí a mládeže, tak v oblastech, které nejsou dostatečně legislativně upraveny: jedná se například o dostupné bydlení, řešení nedostupných služeb v sociálně-zdravotním pomezí, ale i například řešení pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zadlužené zaměstnance.

 

O výši alokace ESF+ i o změnách v Pravidlech spolufinancování se diskutuje již od loňského podzimu, kdy se česká vláda rozhodla nerespektovat doporučení Evropské komise a navrhla přesunout část prostředků do infrastrukturního Fondu soudržnosti.


Méně...
 
Tisková zpráva k nesouhlasu Prahy 1 s centrem pro lidi bez domova U Bulhara

Tisková zpráva k nesouhlasu Prahy 1 s centrem pro lidi bez domova U Bulhara

Zrušení by způsobilo kolaps pomoci ve středu Prahy

22.03.21 | Ústředí NADĚJE

MČ Praha 1 vydala


Více...
 
Tisková zpráva k nesouhlasu Prahy 1 s centrem pro lidi bez domova U Bulhara

MČ Praha 1 vydala prohlášení, v němž nesouhlasí se záměrem Magistrátu hl. m. Prahy prodloužit pronájem pozemku U Bulhara nevládní organizaci NADĚJE, která zde od roku 2007 provozuje denní centrum pro lidi bez domova. NADĚJE považuje tento přístup za krajně nešťastný, a to právě v době pandemie, která ukazuje, jak velmi je pomoc pro lidi v nouzi potřeba.

 

„Na pozemku Magistrátu hl. města Prahy, který neleží na území Prahy 1, ale na území Prahy 2, přímo pod mostem Severojižní magistrály, poskytujeme ve stavbě z obytných buněk pomoc lidem, kteří nemají střechu nad hlavou. Do Nízkoprahového denního centra U Bulhara přicházejí sami, za pomoci terénních pracovníků, nebo přicházejí z nemocnice se zprávou ‚propuštěn do domácího léčení.‘ Nabízíme jim sprchu, praní prádla, ošacení, sociální poradenství a zdravotní ošetření,“ uvedl Daniel Svoboda, ředitel pražské pobočky NADĚJE.

 

„Zdejší ordinace lékařů jsou mimořádně důležité - jde o jediné ordinace praktického lékaře, stomatologa a gynekologa pro lidi bez domova v Praze. Loni jsme zde ošetřili více než jeden a půl tisíce lidí. Můžeme tak mj. chránit město před rizikem šíření infekčních a parazitárních onemocnění, kterých léčíme několik set ročně.“

 

NADĚJE souhlasí s částí prohlášení Prahy 1, která vyzývá k systémovému řešení problematiky bezdomovectví v Praze. To ovšem neznamená zánik tohoto strategicky důležitého denního centra u hlavního nádraží, ale naopak vznik více denních center. V Praze jich pro lidi v nouzi není dostatek.

 

„Lidé bez domova nejsou u hlavního nádraží kvůli NADĚJI. Je to přesně naopak: NADĚJE je zde kvůli tomu, že lidé bez domova ve všech městech na světě se přirozeně koncentrují v blízkosti nádraží a centra. Tato místa jim skýtají nejlepší možnosti přežití. Vždy bude nutné, aby u hlavního nádraží středisko pomoci bylo. Pomoc lidem bez domova má smysl poskytovat tam, kde lidé bez domova jsou,“ řekl Svoboda.

 

„Zkušenosti ze zahraničí i od nás ukazují, že pokud se služby pro lidi bez domova přesunou do okrajových částí města, klienti za nimi nejdou, ale zůstávají ve středu města. Pokud se tedy centrum U Bulhara zruší, lidé, kterým sloužilo, nepůjdou jinam, ale budou zde dále, jenže v daleko horším stavu.“

 

„Pro NADĚJI to U Bulhara nikdy nebyla jednoduchá situace, naopak. Každý rok čekáme, zda zůstane toto středisko pomoci zachováno. V takové nejistotě se opravdu těžko plánuje a rozvíjí smysluplná práce,“ uvedl dále Svoboda.

 

„Doufáme, že současná debata přispěje ke změně. Tím spíš, že se odehrává v době pandemie, která ukazuje, jak důležitá je a bude funkční pomoc pro lidi bez domova.“

 

 

VÍCE INFORMACÍ

 

Hana Šimková, média a vztahy s veřejností, hana.simkova@nadeje.cz, +420 778 440 323Méně...