Archiv zpráv

 
Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

05.02.21 | Praha

Další měsíc fungování naší zimní noclehárny na Smíchově je za námi. Jak to v lednu vypadalo?


Více...
 
Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

Další měsíc fungování naší zimní noclehárny na Smíchově je za námi. Jak to v lednu vypadalo?

 

poskytli jsme 1 815 noclehů, z toho 1 639 mužům a 176 ženám,

 

celková obsazenost byla 98 %,

 

1x jsme museli zavolat záchranku kvůli epileptickému záchvatu,

 

5x v týdnu dojíždíme pro pečivo popř. ovoce a zeleninu k našim sousedům do Tesco Česko na Andělu.

 

Před námi jsou ještě dva měsíce provozu krizové noclehárny v rámci zimních humanitárních opatření, tak nám držte palce.

Děkujeme!


Méně...
 
„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

díky Místní místním, solidárním podnikům a vám!

04.02.21 | Praha

Uzavření kaváren a restaurací znemožňuje solidárním podnikům nejen normálně fungovat, ale omezuje i jejich schopnost pomáhat lidem bez domova.


Více...
 
„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

Uzavření kaváren a restaurací znemožňuje solidárním podnikům nejen normálně fungovat, ale omezuje i jejich schopnost pomáhat lidem bez domova.

 

Místní místním proto vytvořili sbírku na horké nápoje a polévku https://www.darujme.cz/projekt/1204195 , které jsou určeny těm nejpotřebnějším.

Pomozte zahřát žaludky i srdce.

 

Od srdce děkujeme!


Méně...
 

Kus dálnice místo sociálních služeb a finanční překážky pro obce i neziskovky. Česká vláda chystá zásadní změny v čerpání evropských fondů

02.02.21 | Ústředí NADĚJE

Česká vláda navzdory doporučením a připomínkám odborníků hodlá v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+)


Více...
 

Česká vláda navzdory doporučením a připomínkám odborníků hodlá v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS) a zrušit výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb. Prakticky tak dochází k zásadnímu odklonu části prostředků ze sociálních služeb a ztížení přístupu k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast dostatečné finanční prostředky. Poskytovatelé sociálních a dalších služeb se proti tomuto postupu ohrazují a nadále požadují po vládě, aby ponechala alokace ESF+ v původní výši a zachovala v pravidlech čerpání výjimku ze spoluúčasti.

Podrobnosti v tiskové zprávě


Méně...
 
Bezdomovectví versus alkohol

Bezdomovectví versus alkohol

Začal #suchejunor

02.02.21 | Praha

Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova.


Více...
 
Bezdomovectví versus alkohol

 

„​Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova. V tomto ohledu je však otázkou, jestli závislost byla důvodem propadu nebo jestli se projevila až jako důsledek pobytem na ulici. V situaci bezdomovectví to ale není většinou jediný problém, který vedl k sociálnímu vyloučení. O to těžší je pak samotné řešení situace. Pokud by byla jediným problémem závislost, tak se domnívám, že v rámci zdravotní, psychiatrické, psychologické a terapeutické péče, by se u řady lidí bez domova dostupná nabídka a možnost řešení rýsovala. Avšak bez vidiny dosažitelného cíle v období vyléčení, jako je zajištění dostupného bydlení, pravidelného příjmu, oddlužení, znovu obnovení sociálních vztahů a vazeb, se motivace lidí bez domova rapidně snižuje. Zároveň je nutné podotknout, že na ulici je řada lidí, kteří alkohol nekonzumují vůbec nebo jen příležitostně. Stejně tak, jako určitý segment lidí bez domova, kteří alkohol nadužívají.“​

Aleš Strnad, vedoucí terénního programu

 

Co vy a #suchejunor? Jdete do toho?

 


Méně...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

Aby lidé bez domova nehladověli

poskytujeme mobilní výdej stravy

01.02.21 | Praha

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. 


Více...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

 

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. Do projektu jsou zapojeny i další neziskové organizace. Celkem je v Praze osm výdejních míst.

 

Nás můžete potkat na Praze 3 v ulici U Nákladového nádraží Žižkov a na Praze 5 pod Barrandovským mostem. Průměrně měsíčně vydáme 2 364 porcí na obou stanovištích, celkem za loňský rok to bylo 18 916 porcí. Nejvíce se jich v roce 2020 vydalo v listopadu, a to 2 736.

 

 


Méně...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

30.01.21 | Praha

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Více...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

 

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Z těchto prostředků můžeme hradit správní poplatky při vyřizování osobních dokladů a dalších úředních záležitostí našich klientů, cestovné do jejich místa bydliště, kam se vrací anebo kde se musí jezdit hlásit na úřad, nezbytné vybavení do tréninkového bytu, např. pračku nebo mobilní telefon, bez kterého se dnes již nikdo neobejde. 

 

Může se to zdát jako drobnosti, ale je jich dost. Jsme proto moc rádi, že na takové výdaje máme finanční zdroj. 

 

Děkujeme!

 

 


Méně...