Archiv zpráv

 
Video: Ve Štětí nabízíme sociální poradenství i terénní program

Video: Ve Štětí nabízíme sociální poradenství i terénní program

10.11.21 | Štětí

Štětská televize – KTV ŠTĚTÍ natočila reportáž o tom, jak pomáháme lidem v nouzi ve městě Štětí, kde bezplatně poskytujeme dvě služby: terénní program a dluhovou poradnu – odborné sociální poradenství.


Více...
 
Video: Ve Štětí nabízíme sociální poradenství i terénní program

Štětská televize – KTV ŠTĚTÍ natočila reportáž o tom, jak pomáháme lidem v nouzi ve městě Štětí, kde bezplatně poskytujeme dvě služby: terénní program a dluhovou poradnu – odborné sociální poradenství.

 

Pobočka NADĚJE ve Štětí oslavila na začátku letošního roku pět let od svého vzniku.

 


Méně...
 
Jak jde dohromady kumšt a nohy v teple?

Jak jde dohromady kumšt a nohy v teple?

Skvěle!

09.11.21 | Praha

Dvanáct umělců, dvanáct děl, dvanáct stran charitativního kalendáře pro rok 2022, který bude pokřtěn ve čtvrtek 11. 11. od 19:00 v Rock Café Prague.


Více...
 
Jak jde dohromady kumšt a nohy v teple?

Dvanáct umělců, dvanáct děl, dvanáct stran charitativního kalendáře pro rok 2022, který bude pokřtěn ve čtvrtek 11. 11. od 19:00 v Rock Café Prague.

 

Výtěžek z jeho prodeje autor věnuje na naši tradiční sbírku Darujte nohy v teple, kterou už zítra oficiálně spustíme.

 

Velké poděkování patří všem umělcům, kteří se na vzniku kalendáře podíleli, hlavně Jiřímu Šourkovi, který vznik kalendáře inicioval a také nafotil.

 

Věříme, že výtěžek z prodeje zahřeje nejednoho člověka bez domova.

 

 


Méně...
 
Příběh klienta

Příběh klienta

Jak Vaše dary pomáhají

08.11.21 | Kadaň

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.


Více...
 
Příběh klienta

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.

 

Kvůli zdravotním obtížím fyzického a mentálního rázu se panu K. nedařilo najít vhodné zařízení, a tak bylo jeho jedinou možností začít docházet do Noclehárny a Nízkoprahového denního centra NADĚJE v Prunéřově, kde mu můžeme poskytovat pomoc včetně základního zdravotního ošetření.

 

Zpočátku byla práce s panem K. velmi náročná, naši pracovníci naráželi na bojový a odmítavý postoj, který je do značné míry zapříčiněn jeho sníženou mentální úrovní, kvůli níž byl rovněž často využíván a dehonestován svým okolím.

 

Navzdory všem překážkám se nakonec našemu Středisku NADĚJE podařilo za podpory ostatních složek města navázat s panem K. dlouhodobou spolupráci. Aktuálním důležitým cílem je zajistit klientovi vhodnou pobytovou službu, kde by mohl důstojně a v klidu prožít svou poslední životní etapu.

 

I díky Vašim darům můžeme efektivně pomáhat konkrétním lidem. Podpořte naši výzvu „Darujte noc v teple“: www.darujme.cz/vyzva/1202694

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.


Méně...
 
Zapojte se s námi do tradiční podzimní Sbírky potravin

Zapojte se s námi do tradiční podzimní Sbírky potravin

05.11.21 | Praha

Za 2 týdny je tato dobročinná akce tady – v sobotu 20. 11. 2021 – a je skutečně potřeba:


Více...
 
Zapojte se s námi do tradiční podzimní Sbírky potravin

Za 2 týdny je tato dobročinná akce tady – v sobotu 20. 11. 2021 – a je skutečně potřeba:

 

"Na ulici jsem žila 3 roky. Předloni jsem kvůli omrzlinám přišla o obě nohy a od té doby jsem upoutána na invalidní vozík. Díky pomoci terénního programu NADĚJE, pobočka Praha jsem získala nájemní byt pro zdravotně znevýhodněné. Můj příjem je ale velmi nízký a stačí pouze na pokrytí nákladů spojených s bydlením, na jídlo už mi pak mnoho nezbývá. Potravinová pomoc je pro mne obrovská pomoc, ale také úleva, že nejsem okolím vnímaná jako nepotřebná, osamocená a lhostejná."

 

Pojďme pomáhat společně – skrze nás budete mít příležitost přispět trvanlivými potravinami a drogerií opět v Globusu na Zličíně od 8 do 18 hodin.

Další obecné informace na https://www.sbirkapotravin.cz/

 

Těšíme se na spolupráci!


Méně...
 
Výzva „Darujte noc v teple“

Výzva „Darujte noc v teple“

Jak vaše dary pomáhají

01.11.21 | Lovosice

Pan M. žil s manželkou, dvěma dětmi a tchyní v domě, ze kterého odešel kvůli konfliktům s tchyní. I když docházel do zaměstnání, brzy se stupňovaly jeho problémy s užíváním alkoholu. Také kvůli nim se jeho situace zhoršila natolik, že přestal platit výživné a ocitl se ve výkonu trestu.


Více...
 
Výzva „Darujte noc v teple“

Pan M. žil s manželkou, dvěma dětmi a tchyní v domě, ze kterého odešel kvůli konfliktům s tchyní. I když docházel do zaměstnání, brzy se stupňovaly jeho problémy s užíváním alkoholu. Také kvůli nim se jeho situace zhoršila natolik, že přestal platit výživné a ocitl se ve výkonu trestu.

 

Po propuštění z vězení byl několikrát hospitalizován, trápily ho hlavně otoky nohou následkem omrzlin. Služby naší lovosické Noclehárny a posléze i Nízkoprahového denního centra NADĚJE začal využívat zhruba po dvou letech pobytu na ulici, když už nevěděl, kde přespávat.

 

Během docházení do našeho lovosického střediska jsme s panem M. dlouhodobě spolupracovali na zlepšení jeho situace, a přestože několikrát opětovně propadl užívání alkoholu, nakonec se vydal správnou cestou. U ostatních klientů se těšil oblibě a jeho organizační schopnosti pomohly při udržování pořádku ve středisku.

 

Postupně si našetřil peníze v depozitní pokladně, znovu navázal kontakt se svými dětmi a obnovil přátelské vztahy z doby, kdy žil běžným životem. To mu pomohlo sehnat ubytování u kamaráda, u něhož rovněž začal vypomáhat na farmě. S panem M. jsme se již rozloučili, zůstáváme ale v kontaktu.

 

Ve svém novém domově je spokojený a dokonce nás pozval na návštěvu farmy. Svou velkou životní změnu zvládl díky silné vůli a také – jak sám říká – díky zázemí a pomoci, které jsme mu poskytli v NADĚJI. Pevně věříme, že se panu M. bude nadále dařit a zvládne všechny životní nástrahy.

 

I díky vašim darům můžeme efektivně pomáhat konkrétním lidem. Podpořte naši výzvu „Darujte noc v teple“: www.darujme.cz/vyzva/1202694

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.


Méně...
 
Co se děje U Bulhara?

Co se děje U Bulhara?

01.11.21 | Praha

Denní centrum U Bulhara slouží už 14 let. V současné době každý den od půl deváté do půl osmé večer. 


Více...
 
Co se děje U Bulhara?

Denní centrum U Bulhara slouží už 14 let. V současné době každý den od půl deváté do půl osmé večer. 1. listopadu 2007 se otevřely dveře prvním lidem bez domova. Naše práce je i v dnešní době často odsuzována a nepochopena. Ale nám dává smysl, děláme ji rádi a srdcem. Každé poděkování, ocenění (ať už od člověka bez domova nebo ze strany veřejnosti), každý posun jednotlivce je pro nás impulzem k pokračování nejen v naší práci, ale i v rozvíjení projektů a osvětě veřejnosti, protože bez domova se můžeme ocitnout všichni a nikdy nevíme, kdy budeme podobné služby sami potřebovat."

 

Foto nahoře rok 2020

Foto dole rok 2007

 

Od otevření dosud prošlo denním centrem 12 500 lidí, každý rok to je v průměru 2 044 lidí.

V roce 2020 byl průměrný věk 47,5 roku a denní centrum navštívilo 17 % žen a 9 % lidí nad 65 let.

Nejvyšší návštěvnost byla v roce 2013, kdy se denní průměry vyšplhaly na 312 lidí.

 

Gabriela Podzemská, vedoucí denního centra

 

 

Méně...