Archiv zpráv

 
Mezinárodní den za odstranění chudoby 17. října

Mezinárodní den za odstranění chudoby 17. října

připomeňme si, jak je možné se do ní dostat

21.10.21 | Praha

S panem Vilémem jsme přišli do kontaktu začátkem letošního léta. Oslovila nás rodinná známá s tím, že bude exekučně vystěhován z bytu 


Více...
 
Mezinárodní den za odstranění chudoby 17. října

S panem Vilémem jsme přišli do kontaktu začátkem letošního léta. Oslovila nás rodinná známá s tím, že bude exekučně vystěhován z bytu jedné instituce, ve kterém žil asi 9 let a kde přestal řádně platit nájem. V den vystěhování byli na místě i naši terénní pracovníci, kteří panu Vilémovi nabídli pomoc, kterou nakonec přijal. Viléma převezli do jednoho z našich azylových domů. Z důvodu sociální fobie jsme mu poskytli samostatný pokoj, ve kterém se rychle aklimatizoval. Později začal aktivně spolupracovat na řešení své situace. 

Vilém pochází z neuspokojivého rodinného prostředí a nyní s nikým z blízkých nekomunikuje. Dříve pracoval na různých pozicích, ale jeho psychický stav se zhoršil natolik, že nemohl vykonávat žádné zaměstnání. Byl mu přiznán invalidní důchod 3. stupně.  Později mu byl z důvodu chybného doložení zdravotního stavu pozastaven, a Vilém tak neměl prostředky ani na živobyt,í ani na úhradu nájemného. 

S panem Vilémem jsme navštívili lékaře, vyřídili potřebná potvrzení pro správu sociálního zabezpečení a tím zajistili i obnovu vyplácení důchodu. V současné chvíli čekáme na první výplatu. 

Pouze díky tomu, že měl pan Vilém v azylovém domě ubytování i stravu zdarma, tuto situaci, kdy byl zcela bez příjmu, přežil bez úhony. Bude to ještě běh na dlouho trať. Věříme, že se nám společně podaří zlepšit kvalitu jeho života po psychické i finanční stránce. 


Jindřiška Marková

Ilustrační foto: Jiří Šourek 

 

Posledních 5 let osciluje počet exekučních řízení kolem 4,5 milionu (jedná se o exekuce vymáhané pouze soudními exekutory, nikoli exekuce vedené státem). Na ně připadá kolem 800 tisíc osob v exekuci (cca 7,5 % obyvatel ČR). Průměrně tak připadá cca 5,7 exekucí na exekuovanou osobu. Zarážející je podíl nezletilých v exekuci, který zahrnuje téměř 3 tisíce osob. Mnoho lidí nedokáže splatit následky z exekučního řízení do důchodového věku a počet osob v exekuci ve věku 65+ je cca 70 tisíc.

 

údaje společnosti Deloitte, duben 2021


Méně...
 
Náhradní výživné 2021

Náhradní výživné 2021

19.10.21 | Kadaň

Náhradní výživné je sociální dávka vyplácená od 1. července letošního roku prostřednictvím poboček úřadu práce. Určena je nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt a bydliště v České republice a jehož druhý rodič neplní svou soudem stanovenou vyživovací povinnost.


Více...
 
Náhradní výživné 2021

Náhradní výživné je sociální dávka vyplácená od 1. července letošního roku prostřednictvím poboček úřadu práce. Určena je nezaopatřenému dítěti, které má trvalý pobyt a bydliště v České republice a jehož druhý rodič neplní svou soudem stanovenou vyživovací povinnost.

 

O tuto dávku žádá zástupce dítěte, který vyplní formulář na pobočce úřadu práce v místě bydliště dítěte a doloží požadované přílohy.

 

Výše náhradního výživného se stanoví jako rozdíl mezi částkou určeného měsíčního výživného a výživným, které povinná osoba (tedy rodič-dlužník) skutečně v daném měsíci uhradila (příklad: pokud rodič místo 1 000 korun platí jen 500 korun, z úřadu práce bude zákonnému zástupci dítěte vyplácena částka 500 korun po dobu 4 měsíců).

 

Tuto dávku lze čerpat maximálně po dobu 24 měsíčních výplat. Vyplácí jedenkrát měsíčně zpětně za předchozí měsíc.

 

Na úřadu práce se dokládá a vyplňuje:

  • Žádost o náhradní výživné a Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dostanete na úřadu práce)
  • Rodný list dítěte (nad 15 let věku dítěte potvrzení o studiu)
  • Rozhodnutí soudu (soudem schválená dohoda), která upravuje výši výživného
  • Doklad potvrzující kolik bylo (pokud bylo hrazeno) na výživném zaplaceno (výpisy z účtu, složenky, písemné potvrzení o převzetí apod.)
  • Doklad o tom, že rodič zahájil vymáhání neplaceného výživného – návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce

 

Potřebné dokumenty se dokládají vždy po 4 měsících, aby mohla být vypočtena nová výše dávky – podle toho kolik povinný rodič zaplatil v předchozím období.

 

V naší Dluhové poradně poskytujeme poradenství o náhradním výživném a zejména pomoc se splněním prvního kroku, tedy sepsáním návrhu na exekuci/exekuční příkaz, aby mohla oprávněná osoba následně prokázat, že byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, jelikož právě vedená exekuce představuje nezbytnou podmínku k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného.

 

Máte-li zájem o bližší informace k náhradnímu výživnému, kontaktujte naši poradnu na telefonním čísle 778 412 438 a objednejte se na konzultaci. Naše služby jsou zdarma.


Méně...
 
Ženy bez domova jsou kreativní

Ženy bez domova jsou kreativní

Veselé podzimní tvoření

12.10.21 | Praha

Podzim zahájil náš azylový dům pro ženy ve Vršovicích tradičně - arteskupinou.


Více...
 
Ženy bez domova jsou kreativní

 

Podzim zahájil náš azylový dům pro ženy ve Vršovicích tradičně - arteskupinou. Odpolední procházka za účelem sbírání listů se završila tvorbou lesních žínek, které si obyvatelky samy pojmenovaly. Nově u nás můžete narazit i na Anču Julčovou, Lesanku Nadějnou nebo Žanetu Zelenou.

 

Text a foto: Irena Burmeková, vedoucí AD


Pomáhejte s námi dávat NADĚJI lidem bez domova v Praze https://www.darujme.cz/projekt/1060

Pojďme jim společně zajistit důstojnější a bezpečnější život.

V Praze každý den pomůžeme 524 lidem.

Děkujeme!

 

 


Méně...
 

Přespání v bezpečí

11.10.21 | Praha
 
Přespání v bezpečí

Na adrese Na Slupi 12 na Praze 2 najdete naši noclehárnu pro muže bez domova. Je to jedno z našich nejstarších středisek, kde poskytujeme sociální služby už od roku 1994. Ale až o 10 let později začal objekt sloužit jako již zmíněná noclehárna.

 

Na ulici spí člověk bez domova tak na půl oka, je pořád ve střehu před různými riziky – napadením, okradením apod. V noclehárně nalezne před těmito hrozbami útočiště a může si v klidu odpočinout a načerpat síly do nového dne.

 

Každý rok využije tuto pomoc zhruba 160 mužů, což je dlouholetý průměr. I zde, stejně jako v našich ostatních službách, roste průměrný věk příchozích. Loni to bylo 46 let. V roce 2020 bylo nejstaršímu obyvateli 78 let. Za posledních deset let prošlo dveřmi noclehárny 1256 lidí. 

 

Pomáhejte s námi dávat NADĚJI lidem bez domova v Praze https://www.darujme.cz/projekt/1060

Moc vám děkujeme!

 


Méně...
 
Světový den bezdomovectví

Světový den bezdomovectví

10.10.21 | Praha

Je právě dnes. Připomínáme si ho už od roku 2010.


Více...
 
Světový den bezdomovectví

Je právě dnes. Připomínáme si ho už od roku 2010.

 

Zanedlouho začne nejnáročnější etapa roku pro lidi bez domova. Zima. Podle našich zkušeností je také současné podzimní období hodně rizikové. Právě přechod z teplého do chladnějšího počasí mohou lidé bez domova často podcenit, což se podepíše na jejich zdravotním stavu a bohužel mnohdy i na životě. Je to vlastně takový paradox. Nejvíce lidí umírá před zimou a také po ní. Často potkáváme lidi v terénu v zimě a říkáme si, jak to mohou přežít. Pak přijde oteplení a s nimi i zprávy, že někteří, které jsme znali, zemřeli. 


V noci na pondělí mají teploty poprvé klesnout pod nulu. Umíte si představit, jaké to je, probudit se venku do takového rána? Mnohdy s mizerným oblečením a ještě horší přikrývkou (pokud vůbec nějakou máte).

 

Počet lidí bez domova v Česku v posledním desetiletí stoupl zhruba na dvojnásobek. Zatímco sčítání lidu v roce 2011 zaznamenalo 11 496 lidí bez domova, o osm let později, tedy v roce 2019, jich podle průzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí bylo už zhruba 23 830.  

 

Pomáhejte s námi lidem bez domova https://www.darujme.cz/darovat/1060

Děkujeme vám!


Méně...
 
Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

06.10.21 | Štětí

Charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE byl přesunut z jarního období na 2. prosince, pořádat ho budeme v Kulturním středisku města Štětí.


Více...
 
Sbíráme kabelky na předvánoční veletrh

Charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE byl přesunut z jarního období na 2. prosince, pořádat ho budeme v Kulturním středisku města Štětí.

 

I když veletrh proběhne až za dva měsíce, už nyní je možné pomáhat. Zájemkyně mohou darovat kabelky, které budou na veletrhu nabídnuty k prodeji.

 

Sběrná místa jsou v naší štětské pobočce NADĚJE v městské tržnici a dále v Roudnici nad Labem v Informačním a dopravním centru Podpřipska v ulici Arnoštova, v Kavárně Cukrárně Slunečkovi v ulici Dobrovského a v Květinářství a dekoraci Eden v Aleji 17. listopadu.

 

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na pořádání kurzů a osvěty v oblasti finanční gramotnosti pro veřejnost a na provoz našich služeb NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme bezplatnou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím Dluhové poradny a Terénního programu.

 


Méně...