Archiv zpráv

 
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

29.08.22 | Praha

Ordinace je umístěna přímo v denním centru pro lidi bez domova, aby se lidé přicházející z ulice mohli osprchovat, převléknout, využít pomoc sociálních pracovníků, psychologa a lékařskou péči.


Více...
 
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu ordinace pro lidi bez domova v letošním roce

 

Ordinace je umístěna přímo v denním centru pro lidi bez domova, aby se lidé přicházející z ulice mohli osprchovat, převléknout, využít pomoc sociálních pracovníků, psychologa a lékařskou péči.

 

Život na ulici jako extrémní forma sociálního vyloučení v sobě zahrnuje velmi obtížný přístup ke zdravotní péči. Služby v běžných zdravotnických institucích jsou pro lidi v nouzi často špatně dostupné z důvodů absence dokladů, financí na léky a poplatky, zanedbaného zevnějšku a často nestandardního chování. Bariéry způsobující nedostupnost potřebné zdravotní péče jsou jak na straně samotných lidí bez domova, tak i na straně zdravotních institucí. Proto provozujeme specializovanou ordinaci se specifickým přístupem.

 

Zároveň dostupná a cílená zdravotní péče o lidi bez domova funguje jako jeden z nástrojů prevence šíření infekčních chorob mezi běžnou populaci.

 

Ordinace pomáhá potřebným lidem již od roku 1994 a denně ji využije v průměru 24 pacientů.

 

 

 


Méně...
 
Začíná Milostivé léto II.

Začíná Milostivé léto II.

26.08.22 | Jablonec nad Nisou

      Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 proběhne opět akce pod názvem Milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit svých dluhů vůči veřejnoprávním subjektům.

     Veřejnoprávním subjektem je například: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát.


Více...
 
Začíná Milostivé léto II.

     Od 1.9. 2022 do 30. 11. 2022 proběhne opět akce pod názvem milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit svých dluhů vůči veřejnoprávním subjektům.

     Veřejnoprávním subjektem je například: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát.

     Dohnaly vás závazky vůči výše uvedeným subjektům a přešly do exekučních řízení před datem 28. 10. 2021? Pokud ano, tak se jich můžete v době trvání Milostivého léta zbavit uhrazením jistiny (původního dluhu) a odměny exekutora ve výši 1 815 Kč. Veškeré příslušenství – úroky, penále, poplatky advokátům aj. vám budou prominuty a exekuce skončí.

     Oproti minulému Milostivému létu musí nyní exekutoři do 15 dnů odpovědět na Váš doporučený dopis, ve kterém je informujete o tom, že chcete využít této akce a zároveň je žádáte o vyčíslení dlužné částky a čísla účtu, na který máte zaslat peníze.

     Pokud potřebujete poradit, tak se můžete obrátit na naše středisko NADĚJE – terénní program v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 488 588 732 nebo 732 332 097. Svůj dotaz můžete také zaslat emailem na lucie.kretschmerova@nadeje.cz či se podívat na webové stránky www.milostiveleto.cz.


Lucie Kretschmerová, vedoucí střediska


Méně...
 
Ukrajinci ve spotu děkují Čechům za přijetí. Svěrák, Kovy, Gondíková a další protagonisté sami při krizi pomáhali

Ukrajinci ve spotu děkují Čechům za přijetí. Svěrák, Kovy, Gondíková a další protagonisté sami při krizi pomáhali

22.08.22 | Ústředí NADĚJE

Uprchlíci, marketéři, umělci a nevládní organizace se spojili při natáčení reklamního spotu.


Více...
 
Ukrajinci ve spotu děkují Čechům za přijetí. Svěrák, Kovy, Gondíková a další protagonisté sami při krizi pomáhali

Uprchlíci, marketéři, umělci a nevládní organizace se spojili při natáčení reklamního spotu. Vyslechli stovky příběhů, ve kterých Ukrajinci zdůrazňovali vděčnost za přijetí a pomoc jejich zemi. Tvůrci se proto rozhodli věnovat svůj čas a dát jim prostor pro vyjádření. Mediální agentura, desítky médií, poskytovatelé reklamních ploch a vybraná kina je podpoří pro bono, autoři se vzdali nároku na honorář. Nevládní organizace podpoří kampaň na sociálních sítích.

 

"Při tvorbě spotu jsme si vyslechli hodně lidí z Ukrajiny, ale také příběhy Čechů, kteří se zapojili do pomoci. Každý z nich byl výjimečný a přemýšleli jsme o nich ještě dlouho po setkání. Uvědomili jsme si, že právě díky velkému počtu těchto lidí se zde Ukrajinci cítí bezpečněji a jsou víc přijímáni," říká Roman Biath z agentury Zaraguza, která spot vytvořila. „Hodně z Ukrajinců také zmiňovalo, že by nám nějak rádi poděkovali, tak jsme se to rozhodli spojit,“ dodává Biath.

 

„Je to lekce, kterou jsme, myslím, potřebovali. Lekce o tom, co jako česká společnost dokážeme. V NADĚJI jsme si ověřili, jak kvalitní lidi pro zvládání krizových situací po celé republice máme. Ať už jde o podíl na správě humanitárního stanového městečka pro lidi z Ukrajiny v Malešicích, pomoc ukrajinským dětem a mládeži se zpracováním traumatických zážitků nebo veškerou další každodenní pomoc v našich pobočkách. Je posilující vidět, že v tomto úsilí nejsme sami – že jsme součástí společnosti, v níž je solidarita a vstřícnost tak mimořádná,“ řekla Hana Šimková, mluvčí NADĚJE.

 

 

Třikrát o pomoci Česka Ukrajině v mezinárodním srovnání

 

  1. jsme 3. nejčastějším cílem Ukrajinců prchajících před válkou ze států EU. Zároveň jsme zemí s největším počtem ukrajinských uprchlíků v přepočtu na obyvatele na světě (k 17. 8. přes 400 tisíc lidí, zdroj UNHCR)
  2. ČR je 3. mezi zeměmi EU, 7. na světě ve výši závazku poskytnutí humanitární pomoci   Ukrajině (0,11 miliard EUR k 18. 8., zdroj: Kiel Institute, Ukraine Support Tracker)
  3. na 6. místě na světě je Česko ve vojenské pomoci a dodávkách materiálu (k 18. 8. byla v hodnotě 0,341 miliard EUR, zdroj: Kiel Institute, Ukraine Support Tracker)

 

Nejlepší boršč vaří Liudmyla


Natáčelo se například na hlavním nádraží, v Roztokách u Prahy, kde od začátku uprchlíkům pomáhají, nebo na kolejích Větrník, kde je ubytováno několik desítek ukrajinských rodin, včetně hlavní postavy spotu paní Liudmyly.

 

Ta přijela do Česka s dcerou a jako bývala učitelka pro první stupeň se hned zapojila do pomoci. Hraje si s dětmi. doučuje děti i dospělé nebo pomáhá distribuovat informace ostatním. "Její boršč mají dobrovolníci zdaleka nejraději spolu s jejím vřelým úsměvem, který nám všem dodává sílu," přidává další střípky příběhu Martina Cílková, krizová koordinátorka ubytování pro uprchlíky Českého Červeného kříže.

 

Nouzové ubytování na koleji Větrník vzniklo začalo v polovině března téměř od nuly. Dobrovolnici stavěli nábytek, sháněli spotřebiče nebo překládali. "Celkově se nám vystřídalo okolo 500 dobrovolníků, kteří odpracovali více než 6 000 hodin. A bez nich bych to opravdu nikdy nešlo," komentuje Kateřina Junáková, která je na místě koordinovala.

 

Pro Ukrajince jsme všichni hvězdy

 

"České protagonisty jsme oslovili podle toho, zda skutečně pomáhali. Zdeňka Svěráka, Karla Kováře nebo Adélu Gondíkovou také podle toho, jak sami reprezentují různé skupiny české společnosti,“ říká Roman Biath. „Sami Ukrajinci je přitom neznají, trochu jim splýváme, a proto děkují všem Čechům najednou,“ dodává Roman Biath ze Zaraguzy, která vytváří kampaně pro největší značky v naší zemi.

 

 

Další informace:

 

Hana Šimková, média a vztahy s veřejností, NADĚJE, hana.simkova@nadeje.cz, 778 440 323

 

Petr Havlíček, výkonný ředitel agentury Zaraguza, 724 013 555


Méně...
 
Výročí založení NADĚJE

Výročí založení NADĚJE

21.08.22 | Ústředí NADĚJE

NADĚJE si dnes připomíná 32 let od svého založení.


Více...
 
Výročí založení NADĚJE

NADĚJE si dnes připomíná 32 let od svého založení.

"Jak dlouho zde budou potřební lidé, tak dlouho budeme povinni jim pomáhat - nejen pro jejich blaho, ale také pro blaho naše, neboť člověk je přirozeně takový, že dává.

 

I kdyby na světě nebyla jediná bytost, která hladoví či potřebuje peníze, vždy zde bude místo pro povzbuzení, inspiraci a vedení.

 

A tak se podívejte okolo sebe a zeptejte se: Co můžeme dát, aby to pomohlo jinému člověku?"

Menachem Mendel Schneerson, z knihy Smysluplný život


Méně...
 
Dnes je Světový den humanitárních pracovníků

Dnes je Světový den humanitárních pracovníků

19.08.22 | Praha

V posledních letech jsme se museli postavit čelem situacím, které nejsme běžně zvyklí řešit.


Více...
 
Dnes je Světový den humanitárních pracovníků

V posledních letech jsme se museli postavit čelem situacím, které nejsme běžně zvyklí řešit. V koronavirové krizi jsme se aktivně účastnili pomoci lidem bez domova, postavili dočasné humanitární městečko, zapojili se do fungování humanitárních hotelů. Aktuálně pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny ve stanovém táboře. Naši kolegové jsou skvělí a neváhají pomoci tam, kde je zrovna potřeba.

 

Tento den je příležitostí jim za jejich obětavou pomoc lidem v nouzi poděkovat. Z celého srdce Vám děkujeme!

 

Světový humanitární den byl vyhlášen v roce 2008 Valným shromážděním OSN jako připomínka pumového útoku na sídlo Organizace spojených národů v Bagdádu v roce 2003, při němž zahynulo 22 lidí.

 

Foto: Michal Horniecký


Méně...
 
Náš žižkovský azylový dům a noclehárna slaví 18 let

Náš žižkovský azylový dům a noclehárna slaví 18 let

16.08.22 | Praha

Při té příležitosti bychom vám rádi představili tým lidí, který tu dnem i nocí pomáhá místním mužům bez domova.  


Více...
 
Náš žižkovský azylový dům a noclehárna slaví 18 let

Při té příležitosti bychom vám rádi představili tým lidí, který tu dnem i nocí pomáhá místním mužům bez domova.  

 

Prostory, v nichž naši zaměstnanci od roku 2004 nabízejí lidem střechu nad hlavou, původně sloužily firmám, které tu vyráběly uzeniny a kulečníky. V rekordním čase z nevlídného prostoru vytvořila útočiště pro potřebné naše bývalá ředitelka Petra. Službu rozjeli společně s vedoucím Alešem, který dnes vede tým našich teréňáků, a s naším současným metodikem sociální práce Lubošem. Oba kolegové jsou v pražské NADĚJI téměř od jejích počátků a jsou její chodící kronikou. Další dlouholetou vedoucí bývala naše nynější fundraiserka Gábina, která si momentálně užívá rodičovské dovolené. Spolu s ní tu při plném úvazku vystudoval sociální práci s červeným diplomem náš padesátiletý kolega Pepa. Ten nyní pomáhá lidem bez domova, kteří bydleli v tzv. covidových hotelech. Při nočních směnách, kdy na chvíli ruch azylového domu utichne, tady studuje sociální práci i Kristýna. A k ní se od září přidají další dva naši kolegové, Alex a Daniela. Daniela je původní profesí novinářka a stále má v jednom z českých rádií vlastní pořad. Stejně tak Slávek, zasloužilý skaut, se dřív živil jako novinář. Pavla, která je v azylovém domě dva roky, je milovnicí květin, a proto má mj. na starosti flóru v celé budově. Ve volném čase si jako mladá babička užívá čtyřměsíčního vnuka. Máme tady také kolegu Pepu, kterého možná znáte z médií, kde se poměrně často vyjadřuje k problémům dětí z dětských domovů. Ví, o čem mluví –  sám v dětském domově vyrůstal. V azylovém domě pracují také dvě sociální pracovnice Martina a Amálka, které se pro tuhle práci narodily a bez jejichž pomoci by se místní pánové do lepšího života nevrátili. Mezi zaměstnanci máme dokonce i manželský pár! Honza pracuje v noclehárně, jeho žena Venuše v azylovém domě.  

 

V žižkovském týmu je i pět neoficiálních členů. Ťapka, Max, Kimchi, Apollo a Moon. Tohle psí komando má v azylovém domě jediný úkol: rozjasnit pracovní den nejen svým majitelům, ale i ubytovaným mužům.  

 

Bez těchto zajímavých, pracovitých a obětavých lidí by NADĚJE nebyla NADĚJÍ. Právě oni podávají pomocnou ruku těm nejpotřebnějším - nemocným, hladovým, špinavým a vyčerpaným lidem, kteří se můžou spolehnout na to, že když jim nikdo jiný nepomůže, u nás budou mít dveře vždycky otevřené.  

 

Martina Blažková, vedoucí azylového domu a noclehárny NADĚJE na Žižkově  

 

 

 Méně...