Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 
Kostel sv. Vojtěcha v Libni &  Lidé bez domova

Kostel sv. Vojtěcha v Libni & Lidé bez domova

21.06.16 | Praha

Byl provizorní, dnes je jedinečný. Jsou odmítáni, ale snažíme se to změnit!


Více...
 
Kostel sv. Vojtěcha v Libni &  Lidé bez domova

Byl provizorní, dnes je jedinečný. Jsou odmítáni, ale snažíme se to změnit!

 

Krásný secesní kostel, kde můžete až do konce července vidět výstavu fotografií lidí bez domova, je zasvěcen sv. Vojtěchu a neoficiálně i sv. Anežce České. Oba dva byli z bohatých šlechtických rodů, ale vydali svůj život službě Bohu a potřebným lidem. Pamatovali na chudé, nemocné a trpící.   

 

Lidé bez domova jsou opovrhovaní a opomíjení. Poslední mezi všemi lidskými bytostmi. Takto na ně pohlížet nutí možná většinovou společnost strach neskončit jako oni. Nejde však o to být dokonalí, neudělat chybu, neklopýtnout, ale naučit se druhým pomáhat. Pak můžeme mít jistotu, že když my budeme potřebovat, někdo zase pomůže nám.

 

Osud kostela je dynamický, stejně jako osudy lidí bez domova. Poznejte příběh stavby i našich bližních v nouzi. Přijměme je mezi sebe. A pomáhejme jim.

Děkujeme!

 

Poděkování patří i panu faráři Sochorovi a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha v Praze-Libni. 

Více o kostele se můžete dočíst zde 

 

 


Méně...
 
NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

16.06.16 | Litoměřice

 

Organizace NADĚJE poskytuje v rámci terénního programu zaměřeného na lidi bez domova i základní zdravotní pomoc. Projekt je dotován Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice.

 

Na základě úspěchu pilotního projektu, který probíhal na podzim minulého roku a pomohl 65 lidem na ulici, získala organizace NADĚJE dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016. Díky dotaci může nadále poskytovat službu zdravotníka.

 

Poskytování zdravotní pomoci probíhá jednou za čtrnáct dní v rámci pravidelné distribuce potravinové pomoci v parku u Lodního náměstí. Zkušená zdravotnice, která se dříve účastnila zahraniční vojenské mise v Kosově, nyní poskytuje klientům zdravotní ošetření, poradenství i prevenci.

 

„Cílem projektu je zdravotní osvěta, podchycení některých zdravotních problémů lidí bez domova, nasměrování klientů do ordinací lékařů a jejich podpora v péči o zdraví,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.


Více...
 
NADĚJE poskytuje lidem bez domova základní zdravotní pomoc

 

Organizace NADĚJE poskytuje v rámci terénního programu zaměřeného na lidi bez domova i základní zdravotní pomoc. Projekt je dotován Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice.

 

Na základě úspěchu pilotního projektu, který probíhal na podzim minulého roku a pomohl 65 lidem na ulici, získala NADĚJE dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016. Díky dotaci může nadále poskytovat službu zdravotníka.

 

Poskytování zdravotní pomoci probíhá jednou za čtrnáct dní v rámci pravidelné distribuce potravinové pomoci v parku u Lodního náměstí. Zkušená zdravotnice, která se dříve účastnila zahraniční vojenské mise v Kosově, nyní poskytuje klientům zdravotní ošetření, poradenství i prevenci.

 

„Cílem projektu je zdravotní osvěta, podchycení některých zdravotních problémů lidí bez domova, nasměrování klientů do ordinací lékařů a jejich podpora v péči o zdraví,“ uvedla Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.

 


Méně...
 
Český rozhlas o nových ordinacích NADĚJE

Český rozhlas o nových ordinacích NADĚJE

14.06.16 | Ústředí NADĚJE

Hosty ve studiu Českého rozhlasu byli Jan Kadlec, ředitel NADĚJE Praha, a Aleš Strnad, vedoucí terénního programu pražské


Více...
 
Český rozhlas o nových ordinacích NADĚJE

Hosty ve studiu Českého rozhlasu byli Jan Kadlec, ředitel NADĚJE Praha, a Aleš Strnad, vedoucí terénního programu pražské NADĚJE.
Poslechněte si rozhovor zde
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/nadeje-pro-lidi-bez-domova-v-praze-otevrela-stomatologickou-a-psychiatrickou-ordinaci--1620828#.V1XgXhY1Mp8.mailto


Méně...
 
Pátý JEDEN DEN v Otrokovicích se vydařil na výbornou

Pátý JEDEN DEN v Otrokovicích se vydařil na výbornou

06.06.16 | Otrokovice

Přes 250 návštěvníků se 4. června bavilo na 5. ročníku open air handicap festivalu JEDEN DEN.


Více...
 
Pátý JEDEN DEN v Otrokovicích se vydařil na výbornou

Přes 250 návštěvníků se 4. června bavilo při poslechu hudebních skupin, zhlédnutí divadelních a tanečních představení, návštěvě tvořivých dílen nebo muzikoterapii na 5. ročníku open air handicap festivalu JEDEN DEN. Ideální počasí, rekordní návštěva, krásná atmosféra, kterou nabídlo prostředí lanového centra Lanáček v Otrokovicích, a úžasný elán všech účinkujících i dobrovolníků. To vše naplnilo hlavní cíl našeho festivalu: společné účinkování umělců s handicapem i těch zdravých napříč žánry.

Festival se uskutečnil pod záštitou starosty města Otrokovice Jaroslava Budka. Výtěžek ze vstupného ve výši 17 880 Kč bude věnován na zakoupení ošetřovatelské hydromasážní vany pro Dům NADĚJE v Otrokovicích.

 

Děkujeme všem, kdo jste nás přišli podpořit, a doufáme, že jste se bavili stejně dobře jako my.

 

Příjemnou atmosféru si můžete připomenout prostřednictvím fotografií zde


Méně...
 
Speciální prolínání a sportovci zlínské NADĚJE

Speciální prolínání a sportovci zlínské NADĚJE

03.06.16 | Zlín

Sportovce zlínské NADĚJE jste mohli potkat při doprovodném programu Filmového festivalu Zlín na akci Speciální prolínání, která se odehrála před zámkem 31.5. – 1.6.


Více...
 
Speciální prolínání a sportovci zlínské NADĚJE

Sportovce zlínské NADĚJE jste mohli potkat při doprovodném programu Filmového festivalu Zlín na akci Speciální prolínání, která se odehrála před zámkem 31. 5. – 1. 6. Speciální olympiády – to je hnutí, které podporuje společný sport lidí zdravých s lidmi s postižením. Stírá rozdíly, podporuje solidaritu a aktivitu. A hlavně baví! Spolu s námi si zahrála i europoslankyně Martina Dlabajová, která s přeborníky Bedřichem Bulavou a Radimem Juřicou sehrála zápas. Radost jsme měli i ze hry pana Čestmíra Vančury, prezidenta Filmového festivalu, a Vlastimila Harapese, patrona Českého hnutí speciálních olympiád. Podívejte se do fotogalerie zde.


Méně...
 
Den dětí v litoměřické NADĚJI

Den dětí v litoměřické NADĚJI

03.06.16 | Litoměřice

Den dětí v azylovém domě a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. 


Více...
 
Den dětí v litoměřické NADĚJI

Den dětí v azylovém domě

 

V azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích se dne 1. 6. konal Den dětí. Děti měly možnost poprvé využít sportovní vybavení, které bylo pořízeno z dotačního programu Zdravého města Litoměřice.

 

Před začátkem akce děti netrpělivě čekaly za branou nového hřiště a s nadšením pozorovaly, co pro ně zaměstnanci azylového domu chystají. Největší pozdvižení vyvolal mezi dětmi nový pingpongový stůl. Zahájení se ujal vedoucí domu Robert Krejčí. Následovalo vystoupení breakdance a odstartování etap disciplín, u kterých se postupně vystřídalo okolo třiceti dětí různých věkových kategorií. Sportovního klání se zúčastnili i někteří z rodičů jako pomocníci nejmenších.

 

Soutěžící si vyzkoušeli shazování kuželek, hod frisbee, přetahování lanem, kop na bránu, stolní tenis a mnohé další. Za sportovní výkony si následně vybrali z velkého množství odměn. Připravené byly nejen sladkosti, ale i hračky, šperky a plyšáci. Na závěr akce si dívky připravily taneční vystoupení.    

 

„Akce se vydařila, přálo nám počasí a děti byly nadšené. Věříme, že si hry oblíbí a budou trávit více volného času na hřišti a sportovními aktivitami,“ dodala Petra Smetanová, vedoucí pobočky Litoměřice.

 

Více fotografií naleznete v galerii nebo na facebookových stránkách NADĚJE Litoměřice.

 

Den dětí v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež OÁZA

 

Na Mezinárodní den dětí připravili pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

pestrý program: hod na branku, překážkovou dráhu, skákání přes švihadlo, stavění pyramidy a jednu vodní aktivitu. Byli jsme rádi, že bylo hezké počasí a mohla se akce uskutečnit venku před službou nízkoprahového zařízení. Po tom co si děti prošly všechna stanoviště, čekala na ně sladká odměna.

 

Více fotografií naleznete na facebookových stránkách OÁZA.

 

 

 

Den dětí se sociálně aktivizační službou

 

Sociálně aktivizační služba NADĚJE, Litoměřice uspořádala 2. 6. 2016 na hřišti v Revoluční ulici Dětský den. Zúčastnilo se 17 dětí z celé lokality, které soutěžily v chůzi na chůdách, běhu v pytli, hodu na cíl, kimovce, skládání netradičních puzzle, běhu s pingpongovým míčkem, běhu na 60 metrů a poznávání potravin poslepu. Všechny děti si odnesly sladké odměny a spoustu zážitků.

 

Více fotografií naleznete v galerii nebo na facebookových stránkách NADĚJE Litoměřice.

 

 


Méně...