Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Fundraiser/asistent personalisty

Místo výkonu pracovní pozice:
Zlín

Pracovní náplň:
 • Aktivní vyhledávání grantových a dalších fundraisingových příležitostí
 • Oslovování potenciálních dárců a sponzorů, péče o dárce, správa databáze dárců
 • Příprava a realizace dílčích projektů NADĚJE Zlín
 • Spolupráce na fundraisingové strategii organizace
 • Organizace benefičních akcí
 • Zajišťování publicity projektů, správa webu a profilu na Facebooku, Instagramu
 • Příprava prezentačních materiálů organizace
 • Zajištění personální administrativy - evidence osobních údajů a lékařských prohlídek, docházkový a stravovací systém

Požadavky :
 • Vzdělání VŠ nebo VOŠ zaměření humanitní, sociální nebo marketing
 • Znalost projektového řízení, zkušenosti s fundraisingem
 • Základy personalistiky
 • Samostatnost, kreativita, týmovost, pečlivost a zodpovědnost
 • Výborná znalost ČJ slovem i písmem
 • Znalost práce na PC (MS Office, databáze, internet, sociální sítě) na výborné úrovni
 • Dobré organizační schopnosti a flexibilita
 • Chuť učit se novým věcem
 • řidičský průkaz typu B
 • Nástup do zaměstnání červen- červenec 2021

Další informace:

Výhodou: 

Znalost programu Cygnus 2 a praxe v oblasti fundraisingu v neziskové organizaci

Nabízíme:

 • Pracovní úvazek 0,75
 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Stravování na pracovišti
 • Občasná práce z domu
 • Finanční ohodnocení odpovídající praxi a zkušenostem
 • Významná pozice v zavedené neziskové organizaci
 • Možnost přímo sledovat smysluplnost své práce
 • Prostor pro samostatnou práci, seberealizaci a kreativitu
 • Práce v příjemném kolektivu lidí, kteří mají chuť pomáhat

Kontaktní údaje:

Vážné zájemce prosíme, aby poslali nejpozději do  20. 4. 2021 emailem na marie.seidlova@nadeje.cz:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis
 • Vypracovaný oslovující dopis potenciálnímu dárci