Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Ekonomka / Ekonom oblasti Praha

Místo výkonu pracovní pozice:
Praha

Pracovní náplň:
 • sestavování rozpočtů, průběžná kontrola a optimalizace čerpání rozpočtů,
 • vyúčtování dotací, zpracování a koordinace průběžných a závěrečných finančních zpráv,
 • metodické vedení ekonomiky pobočky, metodické vedení a kontrola účetnictví, inventarizací a spisové služby,
 • zpracování statistických výkazů,
 • spolupráce s ekonomickou ředitelkou NADĚJE (například příprava podkladů pro daňová přiznání, výroční zprávy a další),
 • komunikace se zástupci poskytovatelů dotací (Magistrát města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, apod.)
 • spolupráce a komunikace s vedoucími středisek, pracovníky administrativy,
 • vedení týmu účetních.

Požadavky :
 • vzdělání ekonomického směru, výhodou je VŠ nebo VOŠ,
 • znalost podvojného účetnictví a práce na PC,
 • znalost legislativy zákona o účetnictví 563/1991 Sb.,
 • samostatnost, spolehlivost,
 • dobré komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce a vedení malého týmu pracovníků,
 • výhodou je znalost prostředí sociálních služeb a účetního systému ABRA.

Další informace:
 • pružnou pracovní dobu, část pracovních činností je možné vykonávat z domova,
 • nástupní mzda 50 000 Kč hrubého, navýšení mzdy po prvním odpracovaném roce,
 • dovolená 25 dní,
 • zapracování do struktury organizace a zaškolení v systému ABRA,
 • plný pracovní úvazek,
 • výborný pracovní kolektiv v příjemném zázemí, vstřícné jednání, vybavení notebookem a telefonem.
 • Nástup 1.8.2022 případně po dohodě.
 • Pracoviště na adrese K Brance 11/19e, Praha 5 – Stodůlky.

Kontaktní údaje:

Průběh výběrového řízení: 

 • zájemci zašlou životopis na níže uvedený kontakt, na tomto základě bude proveden výběr uchazečů pro ústní pohovor.
 • Zájemce o zaměstnání souhlasí se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas uděluje zasláním požadovaných dokumentů. Po ukončení výběrového řízení budou zaslané dokumenty trvale smazány nebo skartovány.


Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 17.7.2022 na níže uvedený kontakt:


Mgr. Petra Svobodová, personalistka;
email: petra.svobodova@nadeje.cz
telefon: 770 183 580 případně 775 889 701
adresa: NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
https://nadeje.cz/praha