Archiv zpráv

 
Příběh s dobrým koncem

Příběh s dobrým koncem

04.08.21 | Kadaň

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. 


Více...
 
Příběh s dobrým koncem

Chráněné bydlení je pro mnoho klientů této sociální služby pouze jakýmsi mostem vedoucím k úplnému osamostatnění a k možnosti žít běžným způsobem života. Najít však pro tyto klienty návaznou formu bydlení je často velmi těžké. Přesto se už druhému klientovi Chráněného bydlení NADĚJE v Kadani podařilo získat sociální byt. Jednou z podmínek jeho získání je samozřejmě trvalý pobyt klienta v obci. Takto získat byt se podařilo panu P., jehož příběh můžeme s jeho souhlasem převyprávět.


Pan P. se stal klientem Chráněného bydlení NADĚJE v červnu roku 2016 po předchozí hospitalizaci v Psychiatrické léčebně Petrohrad. Jeho stav byl stabilní a další pobyt zde již nebyl nutný.


S panem P. se od začátku poměrně dobře spolupracovalo, postupně se ve službě velmi dobře adaptoval. Byl nekonfliktní, spíše samotářský, měl rád svůj klid. Postupně se velmi osamostatnil a většinu záležitostí – ať už se jednalo o návštěvy lékařů, či vyřizování na úřadech – si zařizoval na vlastní pěst.


Po zhruba třech letech v Chráněném bydlení NADĚJE byla panu P. navrhnuta možnost samostatného bydlení s využitím získání sociálního bytu. Klient se k této možnosti příliš nepřikláněl, ve službě byl zvyklý, obával se změny.


S panem P. se začala řešit také možnost zaměstnání, které by mu rovněž pomohlo k návratu do běžného života. V rámci veřejně prospěšných prací odpracoval třicet hodin u Technických služeb Kadaň. V práci se osvědčil, a to dokonce tak, že získal nabídku na zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Sociální pracovnice s klientem tedy probírala možnost stálého zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu a posléze také získání vlastního bytu. Pan P. celou tuto situaci bohužel psychicky neunesl, poprvé za dobu pobytu v Chráněném bydlení se mu zhoršil zdravotní stav a byla nutná krátkodobá hospitalizace v psychiatrické léčebně.


Po jeho návratu do Chráněného bydlení s ním sociální pracovnice celou situaci podrobně rozebrala a klient přiznal, že byl z náhlých změn ve velkém stresu, nikomu se nesvěřil, a proto byla hospitalizace nutná. Stav pana P. se ale postupně stabilizoval. S klientem se i nadále pracovalo na jeho postupném osamostatnění, a když mu v létě roku 2020 sociální pracovnice nabídla podporu při sepsání žádosti o získání sociálního bytu v Kadani, souhlasil.


Proběhlo šetření sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kadaň a začátkem listopadu se pan P. nastěhoval do své garsoniéry. Přestože dříve pro něj byla tak velká změna nemyslitelná, je nyní spokojený a je rád, že tento krok nakonec udělal.


Cesta pana P. z psychiatrické léčebny přes Chráněné bydlení NADĚJE do sociálního bytu dopadla dobře, nyní je zcela samostatný a stále může navštěvovat kamarády z Chráněného bydlení. Po opuštění služby tedy nezůstal zcela sám, což je pro jeho duševní zdraví velmi důležité.


Věříme, že stejně jako panu P. se podaří najít svoje malé soukromé útočiště pro další cestu životem i dalším klientům Chráněného bydlení NADĚJE.


Méně...
 
Tábor v přírodě pro děti z Azylového domu

Tábor v přírodě pro děti z Azylového domu

01.08.21 | Litoměřice

Pracovníci Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích přichystali pro děti tábor v přírodě. Během nabitého týdne plného zážitků děti postupně navštívily Skalní útvar Kočka, ZOO Děčín, Pohádkový les v Bílině, lezeckou stěnu a na závěr si prošly okolí Litoměřic a Terezína v rámci šipkované.


Více...
 
Tábor v přírodě pro děti z Azylového domu

Pracovníci Azylového domu NADĚJE v Litoměřicích přichystali pro děti tábor v přírodě. Během nabitého týdne plného zážitků děti postupně navštívily Skalní útvar Kočka, ZOO Děčín, Pohádkový les v Bílině, lezeckou stěnu a na závěr si prošly okolí Litoměřic a Terezína v rámci šipkované.

 

Děti výlety po okolí velmi bavily, hýřily zvídavostí a aktivně plnily připravené hry a úkoly. Každý účastník obdržel jako vzpomínku na tábor menší balíček s diplomem, školní pomůckou, hračkou a sladkostí.

 

Odkaz na fotogalerii z tábora.


Méně...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

29.07.21 | Kadaň

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 


Více...
 
Video: Půlrok provozu střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani

Vedoucí střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani Ivona Lodeová zhodnotila první půlrok jeho provozu pro TV-Focus. 

 

V Prunéřove poskytujeme služby pro osoby bez domova – Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a ženy.


Méně...
 
Ženy bez domova potřebují být v kontaktu se světem, kvůli práci, kvůli dětem...

Ženy bez domova potřebují být v kontaktu se světem, kvůli práci, kvůli dětem...

Děkujeme za technické vybavení, které jim to umožní

27.07.21 | Praha

Před nějakým časem jsme na našich sociálních sítích zveřejňovali výzvu k darování notebooků, které by posloužily našim ženám z azylového domu ve Vršovicích. A podařilo se!


Více...
 
Ženy bez domova potřebují být v kontaktu se světem, kvůli práci, kvůli dětem...

Před nějakým časem jsme na našich sociálních sítích zveřejňovali výzvu k darování notebooků, které by posloužily našim ženám z azylového domu ve Vršovicích. A podařilo se! Prostřednictvím Twitteru se nám ozvali dobří lidé z projektu Učíme online, kteří nás přesměrovali na jednu softwarovou společnost. Ta věnovala našim ženám čtyři notebooky a čtyři mobilní telefony.

 

Notebooky jsou využívány hlavně pro hledání nabídek práce, tvoření životopisů a motivačních dopisů, ale také pro účast na rekvalifikačních online kurzech. A když je zájem, učíme ženy základům MS Office. Mobily putují k ženám, které je nutně potřebují, ale nemohou si je z vlastních zdrojů dovolit.

 

Děkujeme!


Méně...
 
Slova chvály pro Dům pokojného stáří

Slova chvály pro Dům pokojného stáří

26.07.21 | Zlín

Spokojenost klientů a jejich rodin je pro nás ta největší odměna a zároveň hnací motor pokračovat dál a usilovně se starat o ty, kteří nám byli svěřeni do péče. Proto nás velmi potěšila tato slova od rodiny bývalého klienta Domu pokojného stáří.


Více...
 
Slova chvály pro Dům pokojného stáří

Spokojenost klientů a jejich rodin je pro nás ta největší odměna a zároveň hnací motor pokračovat dál a usilovně se starat o ty, kteří nám byli svěřeni do péče. Proto nás velmi potěšila tato slova od rodiny bývalého klienta Domu pokojného stáří.

 

Velký obdiv a respekt patří všem pečujícím, zaměstnancům NADĚJE, kteří svůj život zasvětili pomoci druhým.


Méně...
 
Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

22.07.21 | Štětí

Na jaře tohoto roku poslanecká sněmovna schválila po dlouhé debatě novelu zákona (38/2021 Sb.), která umožňuje vznik chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Lidé, kteří mají exekutorem zablokovaný účet (exekuce přikázáním pohledávky z účtu), si mohou od 1. července 2021 ve své bance požádat o založení tzv. chráněného účtu, díky němuž nepřijdou o nezabavitelnou část příjmu, která je již ponížena, a o exekuční srážky. 


Více...
 
Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

Na jaře tohoto roku poslanecká sněmovna schválila po dlouhé debatě novelu zákona (38/2021 Sb.), která umožňuje vznik chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Lidé, kteří mají exekutorem zablokovaný účet (exekuce přikázáním pohledávky z účtu), si mohou od 1. července 2021 ve své bance požádat o založení tzv. chráněného účtu, díky němuž nepřijdou o nezabavitelnou část příjmu, která je již ponížena, a o exekuční srážky. 

 

V minulosti nebyly výjimečné případy, kdy dlužníku, jenž měl nařízeny exekuční srážky ze mzdy, byl navíc zablokován bankovní účet a nezabavitelná část příjmu byla blokována. Díky chráněnému účtu se tato situace již opakovat nebude.

 

Nutností k založení chráněného účtu je existence zablokovaného běžného účtu. To znamená, že pokud dlužník žádný účet nemá, musí si běžný účet založit a počkat, až mu ho exekutor zablokuje, a teprve poté může žádat o zřízení účtu chráněného. Cesta ke chráněnému účtu vede přes potvrzení, které musí být stvrzeno plátcem příjmu dlužníka. Toto potvrzení je poté nutné zaslat příslušnému exekutorovi, který následně bez zbytečného odkladu bance sdělí číslo účtu plátce příjmu a číslo účtu, na nějž je příjem zasílán. Posledním krokem je již samotná žádost o zřízení chráněného účtu v bance, která ho založí do pěti pracovních dnů.

 

Banky budou tyto bankovní účty vést zdarma, klienti k nim dostanou platební kartu a budou je moci ovládat pomocí internetového bankovnictví. Bude možné na něj zasílat nejen nezabavitelnou část mzdy od zaměstnavatele, z důchodu, dávek nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti apod., ale také výživné, příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, které nepodléhají exekuci.

 

Jestliže máte zájem o zřízení chráněného účtu a nevíte si rady s tím, jak o něj požádat, neváhejte se obrátit na Odborné sociální poradenství NADĚJE ve Štětí, kde vám s jeho vyřízením můžeme zdarma pomoci. Sociálního pracovníka OSP můžete kontaktovat na telefonním čísle 775 884 747 nebo na e-mailové adrese david.hajek@nadeje.cz.


Méně...