Archiv zpráv

 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Zdravotní péče pro osoby bez domova

16.06.21 | Kadaň

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 


Více...
 
Zdravotní péče pro osoby bez domova

Hlavně díky našim milým dárcům, kteří přispěli ve sbírce na portálu Darujme, můžeme ve středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani poskytovat služby zdravotní sestry, jež osobám bez domova zajišťuje nezbytná ošetření a také odborné konzultace. 

 

Lidé bez domova sporadicky navštěvují lékaře, ke zdravotní sestře v našem středisku si ale vybudovali důvěru, a tak zůstávají pod odborným dohledem.

 

Děkujeme!


Méně...
 
Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Děkujeme

14.06.21 | Praha

Blanka Čermáková je ředitelkou pražské Trafo Gallery. Propojování umění a charity je její silnou stránkou a už mnohokrát to dokázala.


Více...
 
Ke 30. narozeninám přeje Blanka Čermáková

Blanka Čermáková je ředitelkou pražské Trafo Gallery. Propojování umění a charity je její silnou stránkou a už mnohokrát to dokázala. Jen loni, kdy musela být galerie po velkou část roku zavřená, se jí podařilo zrealizovat tři velké charitativní projekty. Kromě jiných organizací podpořila i tu naši, konkrétně denní centrum U Bulhara. Blance Čermákové se v tomto směru podařilo vyzdvihnout důležitost tématu bezdomovectví a zasadit se i o jeho medializaci. Moc jí i celé Trafo Gallery děkujeme a děkujeme také za milá slova k našemu 30. výročí. Velmi si toho vážíme. 


Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let!

Buďte s námi i nadále https://www.darujme.cz/projekt/1060


Méně...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

14.06.21 | Kadaň

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.


Více...
 
Náhradní výživné a chráněný účet – novinky přibližuje Dluhová poradna NADĚJE

Dluhová poradna – odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani bezplatně pomáhá lidem ve finanční tísni řešit jejich situaci. Sociální pracovnice poradny Natálie Nováková objasňuje v následujícím článku podstatu zákonů o náhradním výživném a chráněném účtu, které vstoupí v účinnost 1. července letošního roku.

 

Náhradní (nebo zálohované) výživné je sociální dávka pro děti, u nichž jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost, a bude vyplácena Úřadem práce. Dávka bude poskytnuta do částky 3000 korun měsíčně, a to po dobu nejdéle 24 měsíců. Pokud rodič výživné částečně platí, bude vyplaceno náhradní výživné ve výši rozdílu mezi soudem určenou a rodičem hrazenou částkou. Důležitou podmínkou přiznání dávky bude probíhající exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí soudu a rovněž, aby v době podávání žádosti ono náhradní výživné již probíhalo minimálně 4 měsíce.

 

Žádat o náhradní výživné se bude prostřednictvím formuláře na Úřadu práce. K žádosti bude také třeba doložit údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí soudu k vymožení výživného; doklad o úhradě části výživného (pokud k tomu v posledních čtyřech měsících došlo), případně prohlášení, že nebyla uhrazena žádná část výživného; doklad o nezaopatřenosti dítěte a v případě, že je dítě starší 15 let, bude potřeba doložit potvrzení o studiu. Náhradní výživné bude vypláceno měsíčně, a to vždy na období následujících 4 kalendářních měsíců. Následně je celá situace znovu posuzována, a pokud nárok stále trvá, výživné bude vypláceno znovu po dobu dalších čtyř měsíců, nejdéle však 24 měsíců.

 

Další novinkou je možnost založení chráněného účtu. Bude se týkat osob, které mají exekuci na účtu u své banky. Tyto osoby se budou moct od 1. července obrátit na svou banku a požádat ji o založení chráněného účtu. Každý občan bude moct mít pouze jeden chráněný účet. Jestliže někdo vlastní více bankovních účtů, které jsou postiženy exekucí, musí si zvolit pouze jedno konto. Na chráněný účet nebude možné vkládat peníze v hotovosti, ani na něj nebude možné posílat peníze z jiných účtů. Bude možné pouze převádět peníze od jasně určených plátců.

 

Na chráněný účet bude možné nechat si zasílat zejména: a) nezabavitelnou částku z výplaty od zaměstnavatele, b) nezabavitelnou částku ze starobního či invalidního důchodu, c) nezabavitelnou částku z podpory v nezaměstnanosti, d) sociální dávky, které nepodléhají exekuci, tedy příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi, atd., e) výživné, f) další příjmy, které nepodléhají exekuci, jako jsou mateřská, rodičovská, ošetřovné, nemocenská.

 

Chráněný účet nebude možné založit dopředu, aby na něj exekutor nemohl. O založení může fyzická osoba požádat až poté, co exekutor zablokuje finanční prostředky na běžném účtu. K založení bude také potřebný souhlas exekutora, který bude mít časovou lhůtu na vyjádření se k jeho zřízení. Výhoda chráněného účtu bude tkvět ve větší finanční jistotě pro dlužníka, navíc zavedení účtu nebude zpoplatněno a ani za jeho vedení si banky nebudou účtovat poplatky.

 

Pro bližší informace o náhradním výživném a chráněném účtu, ale také ohledně pomoci v tíživé finanční situaci (dluhy, exekuce či podání žádosti o oddlužení) nás kontaktujte na čísle 778 412 438 a objednejte se na konzultaci. Naše služby poradny jsou bezplatné.

 

(článek původně vyšel v Kadaňských novinách)


Méně...
 
Hojíme rány lidem bez domova

Hojíme rány lidem bez domova

Na těle i na duši - zdravotní péčí a sociální pomocí

10.06.21 | Praha

Od srpna loňského roku jsme součástí projektu "Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova"


Více...
 
Hojíme rány lidem bez domova

Od srpna loňského roku jsme součástí projektu "Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova", jehož podstatou je propojení zdravotních a sociálních služeb pro lidi bez domova. Protože součástí projektu je i vzdělávání týmu, vyjely naše sestřičky Jarmila Urbani a Petra Strnadová do Charity Olomouc, jejíž ordinace praktického lékaře zorganizovala seminář "Hojení ran". V rámci semináře se také setkaly týmy pilotních ordinací projektu, a mohly tak společně sdílet cenné zkušenosti, které od začátku projektu načerpaly.

 

 

 


Méně...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Lidé bez domova uklízeli černou skládku

10.06.21 | Litoměřice

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích a Farní charita Litoměřice uklízely v tomto týdnu za asistence Technických služeb města černou skládku pod Domovem U Trati.


Více...
 
Lidé bez domova uklízeli černou skládku

Terénní program NADĚJE v Litoměřicích a Farní charita Litoměřice uklízely v tomto týdnu za asistence Technických služeb města černou skládku pod Domovem U Trati.

 

Úklidu za náročných podmínek se zúčastnili čtyři sociální pracovníci a 20 klientů, osob bez domova, kteří prostor vyčistili od celého kontejneru hlavně větších předmětů, jako jsou televize, mikrovlnky, monitory, vrtačky či matrace. Pro odstranění celé skládky bude přitom potřeba zklikvidovat minimálně ještě jeden kontejner odpadu.

 

Vzhledem ke složení odpadu můžeme konstatovat, že skládku primárně nezaložily osoby bez domova.


Méně...
 
Dětský den v Azylovém domě

Dětský den v Azylovém domě

08.06.21 | Litoměřice

1. červen každoročně patří oslavě Dne dětí. K této příležitosti pracovníci litoměřického Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi zorganizovali odpoledne plné soutěžních disciplín a zábavy.


Více...
 
Dětský den v Azylovém domě

1. červen každoročně patří oslavě Dne dětí. K této příležitosti pracovníci litoměřického Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi zorganizovali odpoledne plné soutěžních disciplín a zábavy.

 

Akce se těšila hojné účastí dětí, jejichž snaha byla po zásluze odměněna sladkostmi a menšími hračkami.

 

Odkaz na pěknou fotogalerii z Dětského dne NADĚJE.


Méně...