Finančním darem

Úvod  Chci přispět  Finančním darem
 

 

 

Největší hodnotu má taková pomoc, na níž se můžete spolehnout. Ta umožňuje rozvrhnout síly. Proto je pro nás největším darem podpora pravidelná.
Děkujeme dárcům, kteří nám pomáhají trvale – jakoukoliv částkou!

Začátek formuláře

 

 

Jak můžete darovat?

·         jednorázově nebo trvalým příkazem na běžný účet 316012163/0300 u ČSOB v Praze 5, Radlická 333/150

 

·         hotově do pokladny v některé z našich poboček (viz Přehled poboček)


Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely podle zákona o dani z příjmu.