Kadaň

 
 

Obecné

V sociálně terapeutické dílně (STD) jsou poskytovány ambulantní služby sociální prevence určené lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří z tohoto důvodu nemohou pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce, nebo je vyhledání vhodného zaměstnání pro ně obtížné. Účelem poskytovaných služeb je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie a vyhledávání vhodných pracovních míst na volném trhu práce.

Posláním „sociálně terapeutické dílny“ je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu . Jedná se o slovní podporu, neprovádíme osobní asistenci.
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění obědů přímo v Naději, společné vaření jídla, podpora při sestavování jídelníčku, nákupního seznamu). Nácvik dovedností pro rozvoj soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (rozhodnutí se pro objednání či neobjednání oběda, využívání internetu, orientace v jízdních řádech, manipulace s automatem na jízdenky, využití nabídky sportovního či kulturního vyžití v okolí)
  • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (rozvoj a podpora prostřednictvím sociálně pracovní terapie – výdrž u práce, plnění zadané práce, respektování smluvené pracovní doby, hospodaření s dovolenou, princip omlouvání)
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Komu je služba určena?


Služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let