Písek

 
 

Projekt Vzdělávání pro všechny výhodou 3V

Letáček pro rodiče - otevření dětských klubů NADĚJE

24.05.20
 
Více...
 

 

 

NADĚJE, POBOČKA PÍSEK


OTEVÍRÁ

 

své předškolní a školní kluby středisek NADĚJE

 

na základě rozvolňování přijatých mimořádných opatření

a při dodržování základních hygienických zásad

 

od 14. 5.2 020 od 12 – 16h.

školní klub Purkratice, školní klub Svatoplukova, školní klub Nábřeží a NZDM Ostrov Nábřeží a NZDM Ostrov Svatoplukova

 

od 18. 5. 2020 od 8,30 – 12h.

předškolní kluby Margaretka, Chaloupka a U Rybníčku

 

 

Lektorky klubů poskytnou dětem i rodičům poradenství, pomoc s přístupem k on – line vyučování.

Pomohou dětem s přípravou do školy, s čím bude potřeba.

 

Nezapomeňte si roušky!!

 

 

KONTAKT: HANA ŠEFRÁNKOVÁ, m.775 889 706

 

 

 

Dětské kluby jsou podporované Evropskou unií v rámci projektu

Vzdělání pro všechny výhodou (3V)

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718

 

 Méně...
 

Oznámení o otevření dětských klubů NADĚJE

24.05.20

 

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření proti nákaze covid 19 a ukončení  nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR k 17. 5. 2020 přistupujeme k znovuotevření předškolních a školních klubů NADĚJE a také k zahájení činnosti sociálních služeb v plném režimu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy.


Více...
 

 

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření proti nákaze covid 19 a ukončení  nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR k 17. 5. 2020 přistupujeme k znovuotevření předškolních a školních klubů NADĚJE a také k zahájení činnosti sociálních služeb v plném režimu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy.

Školní kluby doučování budou pro žáky otevřeny od čtvrtka 14. 5. 2020.

Předškolní kluby zahájí svou činnost od pondělí 18. 5. 2020.

Sociální služby a aktivity projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V budou poskytovány     za předpokladu řádného dodržování hygienických pravidel zaměstnanců i klientů  služeb.

 

 

Za spolek NADĚJE Hana Šefránková, manažerka projektu 3V

m. 775 889 706


Méně...
 

Letáček pro rodiče - uzavření dětských klubů NADĚJE

20.05.20
 
Více...
 

 

NADĚJE, POBOČKA PÍSEK


PŘECHODNĚ UZAVÍRÁ

 

své předškolní a školní kluby středisek NADĚJE

 

s platností od 16.3.2020 do odvolání.

 

Jedná se o předškolní klub Margaretka, Chaloupka a U Rybníčku, dále o školní kluby středisek Purkratice, Svatoplukova, Nábřeží a NZDM Ostrov Nábřeží a NZDM Ostrov Svatoplukova.

 

 

Rodičům bude poskytováno poradenství po telefonu, nebo osobně po telefonické domluvě. Lektorky klubů budou připraveny poskytnout poradenství, pomoc s přístupem na internet a do školských systémů pro potřeby jednání ohledně on – line vyučování. Pomohou, s čím bude potřeba. Neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme se na potřebném. 

 

 

 

KONTAKT: HANA ŠEFRÁNKOVÁ, TEL. 775 889 706

 

 

 

 

 

Dětské kluby jsou podporované Evropskou unií v rámci projektu

Vzdělání pro všechny výhodou (3V)

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718

 

 

 

 

 Méně...
 

Oznámení o uzavření dětských klubů NADĚJE - nouzový stav, nákaza covid 19

20.05.20

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění koronaviru - Covid 19 jsme nuceni přijmout opatření, která zabrání šíření této nákazy ve službách poskytovaných spolkem NADĚJE a ochrání tak pracovníky, ale i klienty služeb – jednotlivce, rodiny a děti.


Více...
 

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění koronaviru - Covid 19 jsme nuceni přijmout opatření, která zabrání šíření této nákazy ve službách poskytovaných spolkem NADĚJE a ochrání tak pracovníky, ale i klienty služeb – jednotlivce, rodiny a děti.

V rámci ochranných opatření dojde od 16. 3. 2020 k omezení provozu sociálních služeb NADĚJE. Omezeny budou terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a také klíčové aktivity projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Dojde k dočasnému uzavření předškolních klubů – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a také školních klubů doučování ve všech místech poskytování – ve středisku Svatoplukova, středisku Purkratice a ve středisku Nábřeží.

Předškolní a školní kluby budou uzavřeny do odvolání a činíme tak dle vyhlášení nouzového stavu  vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 a  dle dalších opatření po tomto datu týkajících se oblasti veřejného zdraví, sociálních služeb a školství. V oblasti školství vláda svým usnesením zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na všech typech škol v ČR. Tato opatření lze aplikovat také na činnost klubů spolku NADĚJE, kam dochází děti předškolního a školního věku za  předškolním a mimoškolním vzděláváním.

O dalším provozu předškolních a školních klubů a návazných činností projektu budeme průběžně informovat.

V rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou bude i nadále poskytováno poradenství rodičům dětí a žáků, kteří navštěvují předškolní či školní kluby, a to online či telefonicky po celou dobu uzavření klubů. V případě potřeby je možno domluvit individuální kontakt za podmínek dodržení všech protiepidemických opatření.

 

Za spolek NADĚJE Hana Šefránková, manažerka projektu 3V

m.775 889 706


Méně...
 
Jak plynul adventní čas v NADĚJI

Jak plynul adventní čas v NADĚJI

08.01.20

V dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.


Více...
 
Jak plynul adventní čas v NADĚJI

 

V dnešní době dětem připomíná adventní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.  V klubech se  výuka předškoláků celý prosinec vztahovala ke zvykům a tradicím,  děti se dozvěděly, co dělají skřítci v předvánočním čase, probírala se pohádka Perníková chaloupka,  povolání pekař a kuchař. Děti také tvořily různé čertíky, Mikuláše, andílky, papírové řetězy, adventní věnce, vánoční přání, jmenovky na dárky a další.

 

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro děti ze základních škol. Finance na provoz center jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

V adventním čase a období před vánočními svátky se díky dobročinnosti událo v písecké NADĚJI několik akcí. Již letitou a tradiční akcí písecké pobočky NADĚJE  je Mikulášská besídka pro děti ze všech středisek. Třetím rokem nám pomáhali dobrovolníci z Bonumu. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti byly dotazovány, zda byly celý rok hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Děti se sice vždy bojí, ale po chvilce se najde odvážlivec, který vystoupí s básničkou, která posílá svým textem čerty do pekla! Čert trochu hartusil, ale nakonec mohly i nejmenší děti v doprovodu maminek ukázat, co si připravily a dostaly z rukou anděla balíčky se sladkostmi a ovocem, které si rodiče si předplatili pro své děti.

Předškoláci navštívili seniory v Diakonii Blanka. Rozdávali ručně a osobně vytvořená přáníčka v podobě anděla a potěšil tak naše přátele a zaměstnance z Diakonie. V dětských klubech proběhlo několikrát i pečení cukroví před  konáním vánočních besídek. Jednalo se o společné setkání rodičů a děti u stromečku a stolů s cukrovím, zpívaly nebo poslouchaly se vánoční koledy a došlo i na rozdávání dárků. Balíčky dětem připravili dárci, kteří se připojili do akce Diakonie CČE - Krabice od bot. Akce spočívá v tom, že zabalíte dárky, které udělají dětem radost, do krabice od bot a napíšete na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená a dárek odnesete na vybrané sběrné místo. Dobrovolníci pak zajistí předání dárků dětem. Akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. A to se opět povedlo. Všechny obdarované děti měly z dárků velikou radost! Při besídkách se ochutnávalo i výborné cukroví, které si děti při činnostech v kuchyňkách v kluboven připravily pro své rodiče.


Méně...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

Co nového v předškolních klubech NADĚJE

08.01.20

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo.


Více...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

 

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Děti poznaly nové kamarády a kamarádky. Postupně se učí poznávat svět a věci kolem sebe, aby v budoucnu zvládly hravě nástup do základní školy.

Činnost s dětmi v předškolních klubech je velmi podobná činnostem v běžné mateřské škole. Předškolní klub má být předstupněm podpory dětí s určitým znevýhodněním, zejména sociálním či kulturním. Cílem práce s dětmi v předškolních klubech je jejich začlenění, inkluze, do běžných mateřských škol. Vzdělávání v předškolních klubech má tu výhodu, že ve třídě je menší počet dětí a lektorky se mohou intenzivněji věnovat dětem i jejich rodičům. Je zde více prostoru pro trénování jemné motoriky, grafomotoriky a také např. i logopedie. Hodně dětí předškolního věku se potýká s vadami řeči.

V daném období se děti učily společně malovat, tvořit, zpívat. Proběhlo několik tematických činností např. – čtení pohádek, návštěvy knihovny, Sladovny a muzea atd. Pro rodiče byla připravena beseda s vedoucím PPP. Jednou z posledních akcí pro předškoláky našich klubů byla Mikulášská besídka pro 30dětí. Mikuláš, čert a anděl si vyslechli básničky a písničky, které si děti na besídku připravily a naučily se  v rámci výuky se svými lektorkami. Za krásné verše dostaly děti za odměnu balíčky se sladkostmi a ovocem. V závěru povedené akce se zájemci a odvážlivci vyfotili s Mikulášem a andělem, nebo třeba jen s čertem.

             Další činností spolku NADĚJE je podpora žáků základních škol v podobě doučování. Doučování probíhá každý všední den od 13:00 do 15:00 hodin a je poskytováno zdarma.

             Spolek NADĚJE provozuje na území města Písku tři předškolní centra – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro žáky základních škol. Finanční prostředky na provoz předškolních center a klubů doučování jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Více informací o projektu je možno získat na webových stránkách píseckého spolku NADĚJE.

Za spolek NADĚJE Petra Martíšková, Hana Šefránková


Méně...