Písek

 
 

Terénní program

Terénní program zahrnuje práci mezi obyvateli, na které dopadá sociální vyloučení, nebo jsou tímto ohrožení. Tým sociálních terénních pracovníků NADĚJE poskytuje služby především na sídlišti Portyč a dalších lokalitách města. Práce je poskytována buď přímo v domácnostech rodin, nebo v případě potřeby v prostorách kontaktních kanceláří NADĚJE.

 

Terénní služby poskytujeme ve středisku Roháčova.