Vysoké Mýto

 
 

Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2 % z příjmů a/nebo jsou v minimální roční výši 1000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10 % z daňového základu. Dary průběžně zaznamenáváme u každého dárce a na konci roku vystavíme dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely, které odešleme poštou nejpozději do 31.ledna následujícího roku.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 5 % z daňového základu. V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování aj.) Darovací smlouvy vystavujeme během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby). Potřebujete vědět více? Obraťte se prosím na nás.