Mladá Boleslav

 
 

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum nabízí lidem bez domova uspokojení základních životních potřeb a sociální poradenství. Dále zprostředkovává pobyt v noclehárnách a azylových domech Naděje.