O NADĚJI

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme takřka na celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech.

 

NADĚJE PRO:

  • LIDI VE STÁŘÍ - ročně zajišťujeme důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem
  • LIDI BEZ DOMOVA - ročně poskytujeme 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít
  • LIDI S HANDICAPEM - ročně poskytujeme péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem
  • OHROŽENÉ RODINY - ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi
  • OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ - v klubech NADĚJE ročně naplňujeme aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí

 

Poskytujeme služby duchovní, sociální, zdravotní, humanitární a charitativní, poradenské, vzdělávací a výchovné, včetně doplňkových služeb. Snažíme se pomáhat lidem s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy.
Pracujeme s jednotlivci i rodinami, s dětmi, mládeží, dospělými i seniory.